969 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

PENZIONISAN JE TUZILAC SUAD KURAJA

Priština, 25 mart 2016 – Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova, danas je organizovalo ispra?aj za tužioca Suad Kuraja, koji je postigao penzijsku starost i ovim povodom je završio i mandat kao Tužilac.

Na ovom sastanku, predsedavaju?i Tužila?kog Saveta Kosova Blerim Isufaj, je procenio dosadašnji dopinos bivšeg tužioca Suad Kuraja, kojeg je pružio u tužila?kom sistemu uopšte i posebno u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova.

O obavljenom radu u tužila?kom sistemu Kosova, bivši tužilac Kuraja je ocenjen i od strane Zamenika Glavnog Državnog Tužioca, Sevdije Morina, koja se u ime Glavnog Državnog Tužioca, Aleksander Lumezi, zahvalila bivšem tužiocu na pruženom dopinosu kao Državni Tužilac.

Me?utim, penzionisani tužilac, Suad Kuraja, zahvalio se svim zaposlenima u tužila?kom sistemu na podršku i saradnji koju je imao sa njima tokom radnog perioda u tužila?kom sistemu.

Bivši tužilac Kuraja tokom svog rada u tužila?kom sistemu Republike Kosova vodio je razne funkcije, dok se na kraju mandata našao kao Tužilac u Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova.