940 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Procenjuje se rad strunjaka Cunniff u znak kao podrka TSK-a

Priština, 19 februar 2016 – Povodom završetka njegove misije u svojsvtu stru?njaka “Projekta EU u podršku Tu?ila?kog Saveta i Sudskog Saveta”, G. Michael Cunniff, danas je do?ekan na zahvalnom sastanku od strane Predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj.

Ovim slu?ajem, predsedavaju?i TSK-a, Blerim Isufaj, govore?i o uticaju, kojeg je Projekat EU u podršci Tu?ila?kog Saveta  i Sudskog Saveta“imao za TSK-a, ocenio je i rad stru?njaka  Cunniff, obavljen u okviru ovog projekta.

Tako?e, predsedavaju?i TSK-a, Blerim Isufaj, u znak zahvalnosti o pru?enom doprinosu u okviru projekta za TSK-a, dodelio je zahvalnicu za G. Michael Cunniff.