2775 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Odgovor na vreme i borba protiv netačnih vesti, fokusiranje na obuku glavnih tužilaca, tužilaca i službenika za javnu komunikaciju

Peć, 30. novembra 2019. - Pravovremeno reagovanje i suzbijanje netačnih vesti, kao i jačanje ukupne uloge Državnog tužilaštva u odnosima s javnošću, bili su fokus dvodnevne obuke koja je okupila glavne tužioce, tužioce i službenike za odnose sa javnošću tužilačkog sistema na Kosovu. Obuci su prisustvovali i predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni i generalni direktor Sekretarijata TSK-a, Ljavdim Krasnići.

Ovu obuku je organizovao „Internews Kosovo“ u saradnji sa Tužilačkim savetom i Kancelarijom glavnog državnog tužioca u okviru projekta „Podrška antikorupcijskim naporima na Kosovu SAEK2“, gde su glavni govornici bili direktor „Internews Kosovo“- Faik Spahiu, autor i urednik „Pravde na Kosovu“- Krešnik Gaši i član Odbora Kosovskog saveta za štampu, Ljabinot Ljepoštica.

Neizbežna upotreba društvenih mreža, praktična primena nove Uredbe o javnim komunikacijama, rešenost i rešavanje svakodnevnih izazova takođe je razgovarano tokom sesija ove obuke, dok su druge teme od interesa bile kreiranje plana javnih komunikacija i javni nastupi tužilaca, simulacija javnih nastupa, analiza i učenje na greškama.

Učesnici treninga složili su se da će u budućnosti voditi dalje diskusije o potrebi promene prakse i razvoju kapaciteta za prepoznavanje dodatnih izvora javnih komunikacija u Tužilačkom savetu i Kancelariji državnog tužioca.