2664 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Razmatra se primena SMIL-a (CMIS) u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici

Priština, 13. avgusta 2019. - U okviru pružanja administrativne podrške za efikasno i efektivno sprovođenje Informacionog sistema za upravljanje predmetima (SMIL), generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, u pratnji šefa Odeljenja za informacione tehnologije, Nedžata Hazirija, posetio je Osnovno tužilaštvo u Mitrovici, gde se sastao sa glavnim tužiocem ovog tužilaštva, Šućri Suljom.

Tokom ove posete, generalni direktor STSK-a, Ljavdim Krasnići, rekao je da je u okviru svojih nadležnosti bio u potpunom unapređenju opštih trendova primene SMIL-a u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici, nudeći sve raspoložive mogućnosti i alate za ubrzavanje procesa registracije starih i tekućih predmeta.

S druge strane, glavni tužilac Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Šućri Sulja, rekao je da je dobio svu potrebnu podršku od Sekretarijata TSK-a za pružanje obuke o upotrebi SMIL-a, izgradnji kapaciteta službenika informacionih tehnologija, koja će zatim direktno uticati na standardizovani proces unosa podataka u SMIL-u i nedavno koordinišući odgovarajući radni tok za implementaciju ovog ključnog sistema.

Na sastanku je istaknuta potreba za adekvatnom profesionalnom implementacijom ovog modernog sistema unosa podataka tužilačkog sistema, koji utiče na mnoge aspekte, uključujući unapređenje transparentnosti i performansi tužilaca i njihovu procenu nakon praktične primene Informacionog sistema za upravljanje predmetima.