2649 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Razmatra se Finansijski izveštaj za period januar-juni 2019

Priština, 30 juli 2019 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova, predsedavanjem Predsedavajuće, tužiteljice Dëshirë Jusaj, održala redovni sastanak na kojem osim članova komisije učestvovao i Generalni direktor STSK-a, Lavdim Krasniqi.

Cilj ovog sastanka je bila diskusija Finansijskog izveštaja za prvo šestomesečje ove godine. Generalni direktor Sekretarijata TSK-a, Lavdim Krasniqi, prezentirao izveštaj troškova, uključujući sve budžetske programe Saveta po ekonomskim kategorijama budžeta za 2019 godinu. Takođe, za iste vremenske periode izvršeno i upoređivanje troškova sa prethodnom godinom.

Posle diskusija, Komisija je ocenila finansijski izveštaj, uz konstataciju da realizacija budžeta je izvršena po planiranjima za ovu godinu i da u nekim podkategorijama troškova ima pozitivnih promena u izveštaju u odnosu na iste troškove iz prethodne godine.