2520 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održan je redovni sastanak Komisije za Budžet, Finansije i Osoblje

Priština, 20 maj 2019 – Komisija za Budžet, Finansije iOsoblje Tužilačkog Saveta, u kojom je rukovodila Predsedavajuća  Dëshirë Jusaj, održala je redovni sasatanka u kojem su učetvovali članovi ove komisije i Generalni Direktor STSK, Lavdim Krasniqi.

Članovi Komisije su razmatrali i diskutovali Finansijski Izveštaj za period januar-mart 2019, putem kojeg su prikazani troškovi budžeta prema planiranju svih budžetskih programa, zasebno  za svaku ekonomsku kategoriju budžeta Saveta.

Prema agendi sastanka, Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje je razmatrala zahteve o povećanju broja osoblja za 2020 – 2022 godine, gde su tretirane i identifikovane posebne potrebe u strateškim ciljevima i zakonskim funkcijama Saveta i Državnog Tužioca.

Na kraju ovog sastanka je diskutovano o kapitalnim projektima za 2020-2022, sa posebnim fokusom novi planirani projekti za trogodišnji period. Prema diskusijama i preporukama od strane Komisije, ostaje da se priprema nacrt budžetskog zahteva za 20120 godine i predhodna ocenjivanja 2021-2022.