2247 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Bahri Hyseni izabran za novog Predsedavajučeg Tužilačkog Saveta Kosova

 

Priština, 14 januar 2019 – Na 160-om održanom sastanku TSK-a, kojeg predsedavao na okončanju svog mandata, g. Bljerim Isufaj, učestvovali su članovi Saveta i medije, na kojem su usvojene  predviđene tačke današnjeg dnevnog reda.

Među centralnim tačkama ovog sastanka bilo je i procesuiranje izbora novog predsedavajučeg Tužilačkog Saveta Kosova, pošto na poslednjem sastanku je bila doneta odluka za objavu javnog poziva za podnošenje predloga za zainteresovane kandidate za izbor na čelo Tužilačkog Saveta.

Tokom procesuiranja ove tačke odvijane su procedure po članu 3 stav 6 Pravilnika br.01/2017 za Izmene i Dopune Pravilnika br. 09/2015 za izbor Predsedavajučeg i Zamenikapredsedavajučeg Saveta, kojom prilikom kao novi predsedavajuči za jedan dvogodišnji mandat 2019-2020, sa tajnim glasanjem jednoglasno izabran dosadašnji član TSK-a i Predsedavjuči Komisije za Normativna Pitanja TSK-a, g. Bahri Hyseni.

G. Bahri Hyseni, ispred članova Saveta izložio svoju viziju o rukovođenju Saveta tokom njegovog dvogodišnjeg mandata, rekavši da će raditi sa posebnim fokusom za dalje ojačanje i dinamiziranje svih procesa razvoja i sprovođenja zakona u tužilačkom sistemu Republike Kosova.

U međuvremenu, Predsedavajuči sastanka prezentirao pred članove Saveta i procenu učinka za Direktora Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, g. Lavdim Krasniqi, za vremenski period 2016-2018, kojem na osnovu člana 37 Pravilnika br. 10/2015 za organizaciju i delatnost Tužilačkog Saveta Kosova, jednoglasno produžen mandat  za sledeče tri godine (13 februar 2019 - 12 februar 2022), ocenivši da svojim pozitivnim učinkom doprineo da opšti procesi administriranja budu na zavidnom nivou.

Takođe u nastavku sastanka usvojen je i Plan Rada Komisije za Procenu Učinka Tužilaca, koji plan za 2019 godinu je prezentovan od strane direktora JPUT-a, g. Valon Jupa.

Na kraju ovog početnog sastanka za  ovu 2019 godinu, g. Blerim Isufaj se obratio članovima Saveta prilikom završetka njegovog trogodišnjeg mandata, i zahvalio sve njih za saradnju uključujući i medije i civilno društvo, unutrašnje i spoljne faktore za zajednički timski rad, i rezultate i dostignuča tužilačkog sistema tokom njegovog mandata.

“Osećam se poštovanim da sam imao sreču i priliku da rukovodim ovu  važnu instituciju tokom ovih triju godina. Tokom ovog perioda, Savet je uspeo da realizuje važne procese za dalje unapređenje tužilačkog sistema Republike Kosova, koji su predstavljeni u jednom Sažetku aktivnosti Tužilačkog Saveta Kosova (2016-2018) na detaljniji način o realizovanim procesima tokom ovog trogodišnjeg perioda i za izazove sa kojima smo se suočavali”, rekao g.  Blerim Isufaj.