2219 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održan je redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja

Priština, 12 decembar 2018 – Danas je održan redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja u kojem su učestvovali članovi Komisije, predsedavajući Disciplinske Komisije, GlavniTužioci Osnovnog Tužilašta Gnjilana i Prizrena, predstavnici iz Američke Ambasade, Holandske Ambasade, civilno društvo i administracija Tužilačkog Saveta.

Tokom ovog sastanka nastavljen je rad u izradi Etičkog Kodeksa za Tužioce, gde je nastavljeno sa praksom Komisije gde je Etički Kodeks tretiran član po član.

Na kraju sastanka nakon diskusija od strane prisutnih, Komiisja odlučila da predlaže Savetu za usvajanje Etičkog Kodeksa i Profesionalnog Ponašanja za tužioce u rednom sastanku Tužilačkog Saveta.