1905 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Diskutuje se pregled podzakonskih akata

Priština, 13 juni 2018 – Komisija za Normativna Pitanaj Tužilačkog Saveta Kosova održala zajednički sastanak sa stalnim komisijama TSK-a, gde je diskutovano o ponovnom pregledu podzakonskih akata tužilačkog sistema Kosova.

Tokom ovog susreta članovi komisija su se usaglasili da podzakonska akta koja su predviđena za ponovni pregled Radnim Planom TSK-a, će se menjati posle usvajanja zakona koji pripadaju tužilačkom sistemu Kosova.

Takođe, članovi komisija su se usaglasili da za pozakonska akta koja  ne zavise od usvajanja zakona od strane Skupštine, izvrši ponovni pregled i njihova izmena.