1880 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Pozitivna performansa u tretiranju predmeta korupcije

Priština, 31 maj 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je učestvovao u radnom stolu kojeg je organizovala  Levizja Fol pod nazivom:  “Performansa sudstva i tužilaštva u borbi protiv korupcije za 2017 godinu”.

Tokom ovog radnog stola, predsedavajući Isufaj naveo je da već treća godina po redu kako je trend rešavanja predmeta pozitivan i to preko 25 odsto.

“Godinama za redom suočavali smo se sa velikim brojem predmeta i sa malim brojem tužilaca i sudija. Međutim još od perioda kada je sudstvom upravljao međunarodni faktor pa do današnjeg dana izvršen ju vidljiv napredak i bez sumnje možemo reči da ima jedan postepen i višedimensionalan napredak. Nema dileme u tome da smo mi unapredili u sistemu planiranja radeći kao ekipa povećali smo budžet putem boljeg planiranja i efektivnih potrošaka i ovo je bio glavni argumenat da se za 2018 godinu  usvoji zakon gde tužilačkom sistemu se odobravaju 148 dodatnih pozicija samo za administrativno osoblje”, naveo je Isufaj.

Sa druge strane, Jeton Zulfaj iz Lëvizja Fol, rekao je da da na osnovu izveštaja “Izvan Brojeva”, koji je publikovan tokom ovog stolia, tužilaštva u 2017 godinu tretirale su vise predmeta nego što su primili od predhodne godine