1875 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Diskutira se prvi budžetski zahtev za 2019 godinu

Priština, 29.05.2018 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) održala redovni sastanak.

Tokom ovog sastanka diskutirao se prvi budžetski zahtev za 2019 godinu, kao i prethodne procene za 2020-2021 godinu.

Budžetski zahtev za povečanje broja radnika i za kategoriju plata  i dnevnica bile su teme ovog sastanka. Takođe se govorilo i za budžetski zahtev kategorije robe i usluga i kapitalnih investicija.