1837 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Diskutuje se nacrt sporazuma TSK - UP

Priština, 10 maj 2018 – Komisija za Normativna pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, održala redovni sastanak gde je diskutovala i obradila nacrt – Sporazuma Saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i Univerziteta u Prištini (UP).

Komisija, pošto je analizirala nacrt sporazuma saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova i Univerziteta u Prištini, predložila predsedavajučem TSK-a Bljerim Isufaj, da potpiše ovaj sporazum.

Cilj ovog sporazuma saradnje je uspostavljanje saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i Univerziteta u Prištini (UP), za izvršenje ekspertiza i super ekspertiza od strane stručnjaka Fakulteta Univerziteta u Prištini, sa cilljem podrške procesa za unapređenje sistema pravde i vladavine zakona na Kosovu.