1765 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Poglavari sistema pravde su održali zajednički sastanak

Priština, 22 mart 2018 – Poglavari institucija pravde Republike Kosova, odnosno, Predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova, g. Nehat Idrizi, Predsednik Vrhovnog Suda g. Enver Peci, Glavni Državni Tužioc g. Aleksander Ljumezi, Ministar Pravde Abeljard Tahiri, Nacionalni Koordinator za Borbu protiv Korupcije, g. Rešat Milaku, Koordinator SSK za ciljane pedmete u popratnom mehanizmu i predmete koji se vezuju sa koruptivnom prirodom, g. Agim Maljići, su održali jedan zajednički sastanak sa glavnim tužiocima Osnovnih Tužilaštva  i Predsednikom Žalbenog Suda, čija je tema bila procenjivanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona i sistema pravde za adresiranje ispunjenja drugog uslova za viznu liberalizaciju, odnosno, povećanje efikasnosti u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Predstavnici najviših institucija sistema pravde, procenili su novostvorenu realnost posle ratifikacije Sporazuma za Demarkaciju sa Crnom Gorom od strane Skupštine Republike Kosova, proces koji približava Republiku Kosova bliže nego ikad viznoj liberalizaciji za njene građane.

Rukovodioci institucija pravde , su diskutovali o svojim respektivnim odgovornostima o ispunjenju poslednjeg kriterija koji se veže sa procenom mera i konkretnih koraka preduzetih u vladavini zakona i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

U ovoj agendi, takođe je diskutovano o zakonodavnim politikama, odnosno ispunjenju obaveza koje proizilaze iz Agende Evropskih Reformi, Preporuka Lokalnog Izveštaja kao i Paket Zakona Protiv Korupcije, mere koje su orijentisane direktno u funkciji povećanja efikasnosti sistema pravde, sprečavanje i borba protiv korupcije, kao i obezbeđenje integriteta javnih institucija.

Takođe, diskutovano je o evidentiranim slučajevima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i izražena među-institucionalna spremnost u okviru ustavnih i zakonskih odgovornosti svake od institucija, za održavanje redovnih sastanaka za pričvrščenje rada, i za pružanje mogučnosti i podrške bez uštede za prioritetno tretiranje ovih slučajeva.