1746 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predsedavajući Isufaj sasatao se sa Glavnim Državnim tužiocem Holandije za Međunarodna Pitanja

Priština, 07 mart 2018 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, dočekao je glavnog državnog tužioca Holandije za Međunarodna Pitanja, Albert Van Der Kerk.

Na početku sastanka predsedavajući Isufaj je obavestio glavnog državnog tužioca Van Der Kerk o strukturi i nadležnostima Tužilačkog Saveta Kosova, Državnog Tužioca i celokupnog tužilačkog sistema Kosova.

Takođe, predsedavajući Isufaj obavestio je gosta i o polsovima i ciljevima tužilačkog sistema.

Tokom ovog sastanka razgovaralo se o međunarodnoj pravnoj saradnji između tužilačkog sistema Kosova i onog iz Holandije, kao i o mogućnosti ojačanja ove saradnje.

Predsedavajući Isufaj je cenoi kontinuiranu podršku Holandije za tužilački sistem Kosova, preko projekata koji se direktno sprovode od strane ove države ili i projekata u okviru EU, a izrazio je želju i spremnost za ojačanje saradnje.