1745 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predsedavajuči Isufaj primio ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, O’Connell

Priština, 07 mart 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bljerim Isufaj primio na jednom sastanku ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu,  Ruairi O’Connell.

Na početku susreta, predsedavajuči Isufaj upoznao ambasadora  O’Connell sa radom koji se realizuje od Tužilačkog Saveta Kosova i tužilačkog sistema uopšte, dok se zahvalio ambasadoru za stalnu podršku koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje ovom sistemu.

Predsedavajuči Isufaj izrazio spremnost u produbljavanju saradnje sa ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu, posebno u podršci od ove druge, osnaženju kapaciteta Saveta za efektivno administriranje tužilačkog sistema.

Na drugoj strani, ambasador O’Connell izrazio spremnost za nastavak podrške tužilačkom sistemu Kosova, ali i za produbljenje saradnje u određenim oblastima koja će uticati na povećanje efikasnosti ovog sistema.

Tokom susreta, obe strane su se saglasile da tužilački sistem predstavlja jednu ključnu komponentu u nametanju i očuvanju vladavine zakona, i da se još treba raditi u poboljšanju vladavine zakona na Kosovu.