1572 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održana je inauguracija novog Centra za podatke sudskog i tužilačkog sistema

Priština, 20. oktobar 2017.g. – Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova i Ambasada Norveške na Kosovu, su uz organizovanu ceremoniju inaugurisali novi Centar za podatke sudskog i tužilačkog sistema Republike Kosova.

Inauguraciji su prisustvovali čelnici sudskog i tužilačkog sistema, predstavnici ostalih domaćih institucija, ambasador Norveške na Kosovu, delegacija Ministarstva unutrašnjih posloga Norveške i Sudska uprava ove zemlje, koji su i finansirali projekat TIK/SIUP (TIK-Tehnologija informacija i komunikacije, SIUP- Sistem informacija za upravljanje predmetima).

Novi Centar podataka je formiran u okviru Projekta TIK/SIUP, radi pripreme infrastrukture kompjuterske opreme koja će omogućiti digitalizaciju procesa rada u sudovima i tužilaštvima.

U vezi sa važnošću ovog centra i Projekta SIUP govorili su predsedavajući SSK-a, predsedavajući TSK-a i ambasador Norveške na Kosovu. Oni su rekli da je Projekat TIK/SIUP veoma važan te će isti uticati na povećanje transparentnosti i efikasnosti sudskog i tužilačkog sistema Republike Kosova.