1217 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

TSK dobija podršku u podizanju efikasiteta

Priština, 17 januar 2017 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je dočekao na sastanku sot ka pritur në takim, ko-rukovodioce Projekta Bratimljenja “Povećanje efikasiteta, odgovornosti i transparencije  sudskog i tužilačkog sistema Kosova”, g. Guilio Adilardi  i z. Yves Charpenel.

Na ovom sastanku, Predsedavajući Isufaj, nakon što je obavestio učesnike o novoj strukturi i poslovima Tužilačkog Saveta, izrazio je svoju procenu o objektivima ovog projekta koji je finansiran od strane Kancelarije EU u Prištini. Međutim, izrazio je svoju spremnost i Tužilačkog Saveta za saradnju u realizovanju projekta.

Sa druge strane, predstavnici projekta su rekli da putem ovog projekta, tužilački sistem biće podržan njihovim najboljim ekspertizama u prioritetima koji su predviđeni od strane Tužilačkog Saveta Kosova.

Predsedavajući Isufaj je izneo još neke poteškoće gde bi tužilački sistem Kosova, imao korist, preko iskustva i  ekspertize projekta.

Tokom ovog sastanka rečeno je da uspešno realizovanje ovog projekta uticaće u podizanju efikasiteta, odgovornosti i transparencije tužilačkog sistema Kosova.