1216 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 13 januar 2017 – Održan je stodvadesetisedmi sastanak Tužilačkog Saveta Kosova  (TSK), u rukovodstvu predsedavajućeg Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj.

Tokom ovog sastanka, članovi Tužilačkog Saveta Kosova su usvojili uz predloge koje su predložili, izveštaj pratećeg mehanizma za usklađivanje statistika za period januar – septembar 2016.

Članovi TSK-a doneli su odluku za objavljivanje konkursa za unapređenje pet (5) tužilaca u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova, kao i za tri (3) tužilaca u Departmanu za Teška Krivična dela u Osnovnom Tužilaštvu u Prištini.

Takođe, članovi TSK-a usvojili su prioritete Saveta i pomoćnih tela, koji prioriteti biće deo radnog izveštaja Saveta za 2017 godinu, izveštaj koji se očekuje da se usvoji u jednim od narednih sednica.  

Na kraju sednice, članovi Tužilačkog Saveta usvojili su zahtev za kompenzaciju osoblja koji je bio angažovan na izborima za gradonačelnika Opštine Drenas (Glogovac).