1085 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Održana je redna sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 29 jul 2016 – Održana je stodevetnaesta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), na čelu sa predsedavajućim Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj.

Tokom ove sednice Predsedavajući Komisije za Vrednovanje Performanse Tužilaca je predstavljao izveštaj vrednovanja performanse za 11 tužilaca, gde nakon odvijenih diskusija, članovi TSK-a su odobrili izveštaj Komisije.

Danas takođe članovi TSK-a su odobrili Pravilnik Br.07/2016, o Disciplinskom Postupku za Članove Tužilačkog Saveta Kosova. Odobrenju ovog pravilnika je predvodilo njegovo prezentiranje od strane Predsedavajućeg Komisije za Normativna pitanja. 

Na stodevetnaetoj sednici TSK-a izvršena je izmena i dopuna Pravilnika Br. 01/2015, o Ulozi i Delatnošću Upravnog Odbora projekta TIK/SMIL.

Članovi saveta su doneli odluku da odobre zahtev za produženje mandata za još dve godine za 17 tužilaca EULEX-a koji su angažovani u okviru tužilačkog sistema Republike Kosova, koji u daljem postupku treba se dekretovati od strane Predsednika Republike Kosova.

Takođe Savet je doneo odluku za usvajanje zahteva za imenovanje jednog tužioca EULEX-a, koji će se u daljem postupku dostaviti Predsedniku Republike Kosova za dekretovanje.