1046 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

TSK, SSK I KIP EASPRAVLJAJU O NEKIM TEMAMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Priština, 10 jun 2016 – Uz podršku UNDP-a, Tužilački Savet Kosova (TSK), Sudski Savet Kosova (SSK) i Kosovski Institut za Pravosuđe (KIP), organizovali su dvodnevnu radionicu za poboljšanje njihovih politika i strategija.

Tokom ova dva dana radionice, čelnici i ostali predstavnici TSK-a, SSK-a i KIP-a razgovarali su o strateškim planovima institucija kojima rukovode, o pravilnicima i administrativnim upustvima zajedničkog interesa.

Takođe, tokom ove radionice tretiran je i imunitet, početne i usmerne obuke za tužioce i sudije.

Druga tema koja je tretirana u ovoj radionici bila je i identifikovanje potreba i prioritetat u vezi integracije srpskih tužioca i sudija u sistemu tužilaštva Republike Kosova.

Srednjoročni planovi 2017-2020 za Tužilački Savet Kosova i Sudski Savet Kosova bile su poslednja tema u kojoj je fokusirana diskusija učesnika ove radionice.