81 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
TROMESECNI IZVESTAJ Oktobar - Decembar 2017, ZA AKTIVITETE I PREPORUKE MEDJUNARODNOG KOORDINATORA ZA BORBU EKONOMSKOG KRIMINALA
TROMESECNI IZVESTAJ (Juli - Septembar 2017) O AKTIVNOSTIMA I PREPORUKE NACIONALNOG KOORDINATORA ZA BORBU PROTIV EKONOMSKOG KRIMINALA
Radni Izvestaj Derzavnog Tuzilastva Januar - Juni 2017
Tromesecni Izvestaj Januar-Mart 2017
Izvestaj Prateceg Meduinstitucionalnog Mehanizma Januar-Mart 2017 god.
Nr.693.2017-Izvestaj Nadzorne Komisije(Januar-Mart 2017)
Tromesecni izvesta j (oktobar-decembar 2016)
Tromesecni izvestaj (juli-septembar 2016)