88 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Specijalna Tu?ila?tva

Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova sa predstavništvom u Prištini ima nadležnost da postupa pri osnovnim sudovima o krivičnim delima za koje ima nadležnost na osnovu Zakona Br. 03/L-052  o Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova i zakonodavstvo ovog tužilaštva obuhvata celu teritoriju Republike Kosova.

STRK rukovodi Glavni Tužilac, ima 14 tužilaca i 48 radnika pomoćnog osoblja.

Poštanska adresa Specijalnog Tuzilaštva Republike Kosova:

Ul. Fehmi Agani bb, zgrada PTC, 10 000 Priština

Kontakt broj: +377/44/666-492