184 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Arben Ismajli - Članovi

Arben Ismajli

Ro?en 07.06.1976 nu Gnjilane, sada sa prebivalištem u selo Ramjan, opština Vitija.

Porodi?ni status:

Ocenjen, otac jednog deteta

Obrazovanje:

Diplomirani Pravnik u Pravnom fakultetu UP-a.

Postdiplomske studije, program Master, Krivi?ni smer, (Ostalo je samo da 

odbranim diplomsku temu). 

Pravosudni Ispit.

Obuka sa Sudije i Tuzioce KIP-a.

Kao i mnoge ostale obuke razli?itih tema.

Zapošljavanje:

?lan Tu?ila?kog Saveta Kosova od 01.01.2016.

Tu?ilac u Osnovno Tu?ilaštvo u Gnjilane, Departman za Teška Krivi?na Dela od 01.11.2015.

Tu?ilac u Osnovnom Tu?ilaštvu u Gnjilane – Opšti Departman od 15.05.2012 dekretovan od Predsenice Republike Kosova.

Stru?ni saradnik u Vrhovnom Sudu Kosova od 01.04.2010 do 14.05.2012.

Stru?ni Saradnik u PPK u Gnjilane, od 01.12.2007 do 31.03.2010.

Stru?ni Saradnik u advokaturi u Vitiji, od 03.01.2005 do 30.11.2007.

Medijator u Care International Kosova od. 01.11.2004 do 31.12.2004.

Pripravnik u advokaturi u Vitiji, od 01.11.2003 do 30.10.2004