289 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Odluka Nr.288.2019 - Za odjavu izbora za clana Tuzilackog Saveta Kosova iz redova tuzilaca Specijalnog Tuzilastva Republike Kosova
Odluka Nr.286.2019 - Za objavu konkursa za Glavnog Tuzioca u Specijalnom Tuzilastvu Republike Kosova
Odluka Br.926.2018 - Za interni oglas za unapređenje tužilaca u STRK
Odluka Br.739.2018
Odluka Nr.321.2018
Odluka Nr.320.2018
Odluka Nr.327.2018
Odluka Nr.326.2018
Odluka Nr.325.2018
Odluka Nr.324.2018
Odluka Nr.323.2018
Odluka Nr.322.2018
Odluka Nr.319.2018
Odluka Nr.318.2018