170 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Konkurs za službenik za budžet i finansije - I.C.
OBAVEŠTENJE o Poništavanju Konkursa – Službenik za Zaštitu Žrtva – KZPŽ - Mitrovica
Konkurs za Pravni Sluzbenik 2 sedam (7) pozicije
Konkurs za Službenik za Budžet i Finansije SKPK- jedna (1) pozicija
Konkurs za Pravni Sluzbenik 1 deset (10) pozicije
Konkurs za pripravnike - 44 pozicije
OBAVEŠTENJE za kandidata za užoj listi za Službenik za Zastitu Zrtvama - Mitrovica
Konkurs za jedan Službenik za Informisanje i Monitorisanje Medija na Osnovnog Tužilaštva u Prištini
Konkurs za jedan Viši Službenik za Komunikaciju sa Javnost na Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca
Konkurs za zluzbenik informativne tehnologije, tri (3) pozicije - 2 na Pristina i 1 na Prizren
Konkurs za Pravni Službenik 2, dve (2) pozicije, u Sekretarijat Tužilačkog Saveta Kosova
Konkurs za Službenik za Zaštitu Žrtava - Kancelarija za Zaštitu i Pomoć Žrtvama - Mitrovica
Unutrasnji konkurs za Rukovodilac Kancelarije za Upravljanje Dokumenata i Arhiviranje
Unutrasnji Konkurs za jedan (1) Sluzbenik za Profesionalno Vrednovanje i Verifikaciju
Službenik za magacin na STSK- Jedna pozicija
Konkurs za Službenik za Prevode eng-alb, jedna, (1) pozicija na Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca
Konkurs za Domar na Osnovno Tužilaštvo Pristina, Jedna (1) pozicija
Konkurs za Visi Referent Viši Referent 1. Osnovno Tužilaštvo u Prištini - jedna (1) pozicija 2. Osnovno Tužilaštvo u Mitrovica - jedna (1) pozicija. 3. Osnovno Tužilaštvo u Peć - jedna (1) pozicija.
Unutrasnji Konkurs za Rukovodilac Kancelarije za Upravljanje Dokumenata i Arhiviranje
OBAVESTENJE za Konkursa Sluzbenik za Zastitu i Pomoc Zrtvama - Mitrovica
KONKURS Službenik za Prevode
Konkurs za Službenik za Prevođenje 3, četiri (4) Pozicije
Konkurs - Stanovanje PTH Priština - Mitrovica
Konkurs Službenik za ZaštituŽrtava Mitrovica i Djakovica
Obaveštenje o konačnom izboru za Višeg Službenika za Stručnu Saradnju OT u Mitrovici
Unutrasni Oglas Službenik za Arhivu Jedna (1) pozicija
INFORMISANIE - KANDIDATA KOJI SU USLI U KRATKOM SPISKU Osnovno Tuzilastvo Pristina jedna (1) pozicija
Obaveštenje - Najuspešniji kandidat, PTH Driver. Priština
Viši Referent, Jedna (1) pozicija u Osnovno Tužilaštvo u Prištini
DODATNI SPISAK - Visi Sluzbenik za Strucnu Saradnju, Sest (6) pozicije, OT. Pec
DODATNI SPISAK - Visi Stuzbenik za Strucnu Saradnju, Cetri (4) pozicije, OT. Mitrovica
Objave za višeg službenika za profesionalnu saradnju u PTH. Đakovica
Objave za višeg službenika za profesionalnu saradnju u PTH. Mitrovica
Objave za višeg službenika za profesionalnu saradnju u PTH. Peja
OBAVEŠTENJE o kandidatima izabranim na zatvorenoj listi - viši službenik za profesionalnu saradnju - sedam sedam pozicija - osnovno tužilaštvo Prizren
OBAVEŠTENJE o kandidatima izabranim na uži izbor - viši službenik za stručnu saradnju - šest šest položaja - Osnovno tužilaštvo Ferizaj
OBAVEŠTENJE o kandidatima izabranim na izbornoj listi - viši službenik za profesionalnu saradnju - dve pozicije - osnovno tužilaštvo Gnjilane
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në:Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, shtatë (7) pozita
Viši službenik za profesionalnu saradnju u: Osnovnom tužilaštvu u Prištini, dvanaest (12) pozicija
Viši službenik za profesionalnu saradnju u: Kancelariji glavnog državnog tužioca, tri (3) pozicije
Viši Referent, Jedna (1) pozicija u Osnovno Tužilaštvo u Prištini
Službenik za Prevode, Jedna (1) pozicija na Sekretarijat Tužilačkog Saveta Kosova (albanski – engleski i obrnuto)
Konkurs- Dostavljač Osnovno Tužilaštvo Prizren Jedna Pozicija
Oglas - Asistent Rezidentnog Savetnika Bratimljenja
OBAVESTENJE - za Konacni Izbor za poziciju - Administrator Tuzilastva - OT. Mitrovica
Ponovna Objava -Viši Službenik za Stručnu Saradnju - 29 pozicija
Konkurs - Službenik Informativne Tehnologije - 2 pozicije KGDT
Konkurs - Domar 1 pozicija
Objavljuje - Konkurs - Viši Administrator IT –a za baze podataka 3 pozicije
Interni konkurs - Visoki Službenik za Evropske Integracije - Unapređenje
Produženje otvorenog konkursa - Administrator u OT Uroševac
INFORMISANJE KANDIDATA KOJI SU USLI U KRATKOM SPISKU ZA POZICIJE - ADMINISTRATOR - OSNOVNO TUZILASTVO MITROVICA
Konkurs za vozac 6 pozicija
Viši Službenik za Stručnu Saradnju 51 pozicija
Konkurs za dobrovoljne pripravnike 35 pozicije
Konkurs, Upravnik u Osnovno Tužilaštvo u Uroševcu
Rukovodilac Departmana za Upravljanje Sistema Informativne Tehnologije, Jedna (1)Pozicija, Rukovodilac Divizije za elektronske sisteme (softver), Jedna (1) Pozicija
Konkurs - Viši Administrator IT-a za sisteme
Konkurs - Službenik za Informisanje i Monitorisanje Medija 5 pozicija
Konkurs -Službenik za Sertifikaciju, jedna (1) pozicija
OBJAVLJUJE – Listu kandidata koji su bili uspešni u procesu integracije za Tužilaški Savet Kosova i instituciju Deržavnog Tužioca Kosova