170 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Konkurs za 20 pripravnike na OT Pec
Konkurs – Re Objavlje - Službenik za Prevođenje 3, (albanski – srpski i obrnuto), Osnovno Tuzilastvo u Priština
INTERNI OGLAS (Unapređenje u karijeri) - Rukovodilac Departmana za Ljudske Resurse Nabavke i Administracija, jedna Pozicija, u Sekretarijat Tužilačkog Saveta Kosova
Rukovodilac Kancelarije za plate
Konkurs za IT na SKPK i za provodenje na PSRK
UNUTRAŠNJI OGLAS - Administrator Gnjilane
Konkurs - Pravni Sluzbenik dve Pozicije STSK
Konkurs - Vozač Kancelarija za Zaštitu i Pomoć Žrtvama Pristina
Produzivanje Konkursa re objavljen za Službenik za Zaštitu Žrtava Prizren
Konkurs (ponovni) - Službenik za Zaštitu Žrtava u Prizrenu
Konkurs - 4 pozite
Unutrasnji Oglas - Službenik za Zaštitu Žrtava Pristina
Konkurs - Službenik za Zaštitu Žrtava Gnjilane
Konkurs - Pravni Sluzbenik (2) jedna pozicija u Prizren
Obavestenje o Kandidata koji su izabrani u uzoj listi - Administrator Tuzilastvo - OT. Urosevac
Konkurs - Službenik za istraživanje
Konkurs - Službenik za Zaštitu Žrtava u Kancelarija za Zaštitu i Pomoć Žrtvama Prizren
Konkurs za pripravnike 50 pozicije
Konkurs - Viši Referent & Pravni Sluzbenik sest pozicije
UNUTRAŠNJI OGLAS Administrator Ferizaj
Interni oglas - Službenik za profesionalnu procenu i verifikaciju - JRUT
Obavestenje o Konacnom Izboru za Poziciju - Visi Sluzbenik za Strucnu Saradnju - Osnovno Tuzilastvo Mitrovica
OBAVESTENJE
Konkurs - Rukovodilac Kancelarije za plate, Jedna (1) pozicija, u Sekretarijat Tužilačkog Saveta Kosova
OBAVESTENJE - kandidata koji su izabrani u uzoj listi - dve pozicije - Sluzbenik za Zastitu Zrtvama - KZPZ- Gnjilan
Konkurs Vozac
Konkurs - Službenik za Zaštitu Žrtava Gnjilane
UNUTRAŠNJI OGLAS - Visi Suzbenik za Strucnu Saradnju jedna (1) pozicija OT. Prizren
Konkurs - Viši Službenik za Stručnu Saradnju, šest (6) Pozicije & Pravni Službenik 1, pet (5) pozicije
Konkurs za pripravnike 15 pozicije OT Pec
Konkurs Službenik za Prevođenje 3
Konkursi 6 pozicije
Konkurs - Službenik za Zaštitu Žrtava Mitrovica
Konkurs- Dostavliac 4 pozicija, Vozac 2 pozicija
Obavestenje
Obavestenje o konacnom izboru - jedna (1) pozicija u KZPŽ u Mitrovici
INFORMISANJE - Kandidata Koji su Ušli u Kratkom Spisku - Viši Referent - OT. Gnjilane
Službenik za Zaštitu Žrtava Mitrovica jedna (1)pozicija 06122018
Službenik za Bazu Podataka na Jedinicu za Razmatranje Performanse Tužilaštva
Konkurs za Viši Referent Osnovno Tužilaštvo u Gnjilane - jedna (1) pozicija
Obavestenje za kandidata koji su izabrani u uzoj list za Pravni Sluzbenik 1
Konkurs za službenik za budžet i finansije - I.C.
OBAVEŠTENJE o Poništavanju Konkursa – Službenik za Zaštitu Žrtva – KZPŽ - Mitrovica
Konkurs za Pravni Sluzbenik 2 sedam (7) pozicije
Konkurs za Službenik za Budžet i Finansije SKPK- jedna (1) pozicija
Konkurs za Pravni Sluzbenik 1 deset (10) pozicije
Konkurs za pripravnike - 44 pozicije
OBAVEŠTENJE za kandidata za užoj listi za Službenik za Zastitu Zrtvama - Mitrovica
Konkurs za jedan Službenik za Informisanje i Monitorisanje Medija na Osnovnog Tužilaštva u Prištini
Konkurs za jedan Viši Službenik za Komunikaciju sa Javnost na Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca
Konkurs za zluzbenik informativne tehnologije, tri (3) pozicije - 2 na Pristina i 1 na Prizren
Konkurs za Pravni Službenik 2, dve (2) pozicije, u Sekretarijat Tužilačkog Saveta Kosova
Konkurs za Službenik za Zaštitu Žrtava - Kancelarija za Zaštitu i Pomoć Žrtvama - Mitrovica
Unutrasnji konkurs za Rukovodilac Kancelarije za Upravljanje Dokumenata i Arhiviranje
Unutrasnji Konkurs za jedan (1) Sluzbenik za Profesionalno Vrednovanje i Verifikaciju
Konkurs za Službenik za Prevode eng-alb, jedna, (1) pozicija na Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca
Konkurs za Domar na Osnovno Tužilaštvo Pristina, Jedna (1) pozicija
Konkurs za Visi Referent Viši Referent 1. Osnovno Tužilaštvo u Prištini - jedna (1) pozicija 2. Osnovno Tužilaštvo u Mitrovica - jedna (1) pozicija. 3. Osnovno Tužilaštvo u Peć - jedna (1) pozicija.
Unutrasnji Konkurs za Rukovodilac Kancelarije za Upravljanje Dokumenata i Arhiviranje
OBAVESTENJE za Konkursa Sluzbenik za Zastitu i Pomoc Zrtvama - Mitrovica
KONKURS Službenik za Prevode
Konkurs za Službenik za Prevođenje 3, četiri (4) Pozicije
Konkurs - Stanovanje PTH Priština - Mitrovica
Konkurs Službenik za ZaštituŽrtava Mitrovica i Djakovica
Obaveštenje o konačnom izboru za Višeg Službenika za Stručnu Saradnju OT u Mitrovici
Unutrasni Oglas Službenik za Arhivu Jedna (1) pozicija
INFORMISANIE - KANDIDATA KOJI SU USLI U KRATKOM SPISKU Osnovno Tuzilastvo Pristina jedna (1) pozicija
Obaveštenje - Najuspešniji kandidat, PTH Driver. Priština
Viši Referent, Jedna (1) pozicija u Osnovno Tužilaštvo u Prištini
DODATNI SPISAK - Visi Sluzbenik za Strucnu Saradnju, Sest (6) pozicije, OT. Pec
DODATNI SPISAK - Visi Stuzbenik za Strucnu Saradnju, Cetri (4) pozicije, OT. Mitrovica
Objave za višeg službenika za profesionalnu saradnju u PTH. Đakovica
Objave za višeg službenika za profesionalnu saradnju u PTH. Mitrovica
Objave za višeg službenika za profesionalnu saradnju u PTH. Peja
OBAVEŠTENJE o kandidatima izabranim na zatvorenoj listi - viši službenik za profesionalnu saradnju - sedam sedam pozicija - osnovno tužilaštvo Prizren
OBAVEŠTENJE o kandidatima izabranim na uži izbor - viši službenik za stručnu saradnju - šest šest položaja - Osnovno tužilaštvo Ferizaj
OBAVEŠTENJE o kandidatima izabranim na izbornoj listi - viši službenik za profesionalnu saradnju - dve pozicije - osnovno tužilaštvo Gnjilane
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në:Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, shtatë (7) pozita
Viši službenik za profesionalnu saradnju u: Osnovnom tužilaštvu u Prištini, dvanaest (12) pozicija
Viši službenik za profesionalnu saradnju u: Kancelariji glavnog državnog tužioca, tri (3) pozicije
Viši Referent, Jedna (1) pozicija u Osnovno Tužilaštvo u Prištini
Službenik za Prevode, Jedna (1) pozicija na Sekretarijat Tužilačkog Saveta Kosova (albanski – engleski i obrnuto)
Konkurs- Dostavljač Osnovno Tužilaštvo Prizren Jedna Pozicija
Oglas - Asistent Rezidentnog Savetnika Bratimljenja
OBAVESTENJE - za Konacni Izbor za poziciju - Administrator Tuzilastva - OT. Mitrovica
Ponovna Objava -Viši Službenik za Stručnu Saradnju - 29 pozicija
Konkurs - Službenik Informativne Tehnologije - 2 pozicije KGDT
Konkurs - Domar 1 pozicija
Objavljuje - Konkurs - Viši Administrator IT –a za baze podataka 3 pozicije
Interni konkurs - Visoki Službenik za Evropske Integracije - Unapređenje
Produženje otvorenog konkursa - Administrator u OT Uroševac
INFORMISANJE KANDIDATA KOJI SU USLI U KRATKOM SPISKU ZA POZICIJE - ADMINISTRATOR - OSNOVNO TUZILASTVO MITROVICA
Konkurs za vozac 6 pozicija
Viši Službenik za Stručnu Saradnju 51 pozicija
Konkurs za dobrovoljne pripravnike 35 pozicije
Konkurs, Upravnik u Osnovno Tužilaštvo u Uroševcu
Rukovodilac Departmana za Upravljanje Sistema Informativne Tehnologije, Jedna (1)Pozicija, Rukovodilac Divizije za elektronske sisteme (softver), Jedna (1) Pozicija
Konkurs - Viši Administrator IT-a za sisteme
Konkurs - Službenik za Informisanje i Monitorisanje Medija 5 pozicija
Konkurs -Službenik za Sertifikaciju, jedna (1) pozicija
OBJAVLJUJE – Listu kandidata koji su bili uspešni u procesu integracije za Tužilaški Savet Kosova i instituciju Deržavnog Tužioca Kosova