169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Unutrasnji konkurs za popunjavanje dve (2) pozicije za tuzioce u Apelacinom Tuzilastvu
Unutrasnji konkurs za popunjavanje tri (3) pozicije za tuzioce u Specijalnim Tuzilastve
Javni Konkurs za regrutovanje deset (10) državnih tužilaca