169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
OBJAVA - Program mentorisanja za sudije i tužioce
PRIJAVNI OBRAZAC
Konkurs za popunjavne jedne (1) pozicije za tuzioca u Departmanu za Teske Krivicna Dela Osnovnog Tuzilastva u Dakovici
Obaveštenje o apliciranju za program obuka Britanske Ambasade na Kosovu
Konkurs za imenovanje Glavnogtuzioca Osnovnog Tuzilastva u Pristini
Konkurs za imenovanje Glavnog tuzioca Specijalnog Tuzilastva Republike Kosova
Konkurs - Za imenovanje Glavnog tuzioca Specijalnog Tuzilastva Republike Kosova
OBAVESTENJE-NISU POLOZILI KVALIFIKACIONI TEST
OBAVESTENJE-POLOZILI KVALIFIKACIONI TEST
Konaqni spisak-KVALIFIKOVANI TEST
Obaveštenje za kandidate za tužioce za Test Kvalifikiacija
Unutrasnji konkurs za popunjavanje dve (2) pozicije za tuzioce u Apelacinom Tuzilastvu
Unutrasnji konkurs za popunjavanje tri (3) pozicije za tuzioce u Specijalnim Tuzilastve
Javni Konkurs za regrutovanje deset (10) državnih tužilaca