Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zajednički zaključci - Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP) Utorak, 12. decembar 2017. god. 14:00 – 16:00 č. Tužilački savet Kosova Sala za sastanke, treći sprat                                            Zajedni…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Priština, 12. decembar 2017. god. - Održan je sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava, koji je po prvi put organizovao Tužilački savet Kosova (TSK) i kojim je predsedavao predsedavajući ovom odboru, Bljerim Isufaj. Sastanku su prisustvovali i ministar pravde (MP), Abeljard Tahiri, predsedavajući Sudskom savetu Ko…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Komisija za Normativna Pitanja održala je redni sastanak

Priština, 6 decembar 2017 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, održala je redni sastanak gde je diskutovano o Pravilnuku Br. 06/2017 o upotrebi Tik-a u tužilačkom sistemu. U ovom sastanku učestvovali su članovi Komisije, predstavnici EULEX-a, projekta Bratimljenja, kao i predstavnici iz administracije Save…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Članovi TSK-a u službenoj poseti u Sjedinjenim Američkih Država

Priština, 15 novembar 2017 – Članovi Tužilačkog Saveta Kosova, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, započeli su jednu radnu posetu u Washington DC i New York. Delegacija članova Tužilačkog Saveta u rukovodstvo predsedavajućeg Blerim Isufaj, odvijali su sastanke u Kancelariji Profesionaln…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Zajednički zaključci - Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP) Utorak, 26. septembar 2017. god.                                                                      …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Reakcija Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 25 oktobar 2017 - Tužilački Savet Kosova, je pažljivo pratio javni prikaz pisanja nekih portala , medija i pojedinaca u vezi tvrdnji da navodno Glavni Državni Tužilac g-din. Aleksandër Lumezi, falsifikovao Pravosudni ispit. Na osnocu Ustavnog i Zakonskog mandata, Tužilački Savet Kosova obaveštava građane Republ…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održana je inauguracija novog Centra za podatke sudskog i tužilačkog sistema

Priština, 20. oktobar 2017.g. – Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova i Ambasada Norveške na Kosovu, su uz organizovanu ceremoniju inaugurisali novi Centar za podatke sudskog i tužilačkog sistema Republike Kosova. Inauguraciji su prisustvovali čelnici sudskog i tužilačkog sistema, predstavnici ostalih domaćih inst…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Zajednička izjava SSK-a, TSK-a i Ambasade Norveške u Prištini

Priština, 19. oktobar 2017.g. – Prilikom posete delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Norveške i Sudske uprave Norveške, Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova održali su zajednički sastanak. U ovom sastanku, razgovarano je o projektu TIK/SIUP (TIK- Tehnologija informacija i komunikacij, SIUP…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Reakcija Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 8 avgust 2017 - Tužilački Savet Kosova  pratio je poslednja medijska odvijanja i izuzetno je ogorčen načinom kako je asamblist Skupštine Opštine Glogovca , g. Xhavit Drenori, apostrofirao Glavnog Tužioca Osnovnog Tužilastva u Prištini, g. Imer Beka zbog navodnog nedelovanja. Ovi oblici izjava ugroža…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 4 juni 2017 - Održana je stotridesetipeta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod rukovodstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice, članovi Tužilačkog Saveta ovlastili su Predsednika Tužilačkog Saveta Blerima Isufaj  za potpisivanje  memoranduma i sporazuma o razumevanj…

Pročitaj više
13 Prill, 2017