Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predsedavajući Hiseni: Poseban vodič za kaznenu politiku koruptivnih dela uticaće na rad tužilaca

Priština, 19. februara 2020. - U nastojanju za vladavinom zakona na Kosovu, održan je okrugli sto o smernicama za kaznenu politiku koruptivnih dela, a ovaj sto, koji organizuje Konsultativna komisija za kaznenu politiku, kojem prisustvuje predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skende…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predstavljen je Plan nabavke za 2020. godinu

Priština, 24. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa svim rukovodiocima zahtevanih jedinica za nabavku, prezentujući Plan rada za nabavku za 2020. godinu u Kosovskom tužilačkom sistemu. Na početku ovog sastanka, direktor Krasnći je rekao da je takav format …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Odobren je godišnji finansijski izveštaj tužilačkog sistema za 2019. godinu

Priština, 23. januara 2020. - Komisija za budžet, finansije i osoblje Tužilačkog saveta Kosova, koji je vodila njegova predsedavajuća, tužiteljka Dešire Jusaj, održala je svoj sledeći sastanak, na kome su pored članova Komisije prisustvovali i generalni direktor STSK-a, Ljavdim Krasnići i službenici relevantnih jedinica Sekr…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je sastanak organizacionih jedinica Sekretarijata TSK-a

Priština, 21. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova (STSK), Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa nekim šefovima organizacionih jedinica, unutrašnjim revizorom i drugim zvaničnicima njegove kancelarije. Na ovom sastanku razgovarano je o nalazima unutrašnjeg revizora u STSK-u, p…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je sledeći sastanak Komisije za normativna pitanja

Priština, 21. januara 2020. - Komisija za normativna pitanja, kojim predsedava predsedavajući Zejnulah Gaši, raspravljala je o nacrtu Uredbe o organizaciji i delatnosti Tužilačkog saveta Kosova i listi naslova dokumenata, slučajeva, registara i termina njihovog skladištenja u tužilačkom sistemu. U tom kontekstu, na dana&…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predstavljeni su događaji u administraciji tužilačkog sistema Kosova

Priština, 17. januara 2020. - U okviru Godišnje konferencije tužilaca, generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, prisutnima je govorio o administraciji tužilačkog sistema. Direktor Krasnići je na početku rekao da je administracija tužilačkog sistema podeljena u dva dela - Tužilački savet…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajući Hiseni: Primenjivali smo visoke standarde u regrutovanju, ocenjivanju, disciplinovanju i obuci tužilaca

Priština, 17. januara 2020. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bahri Hiseni, učestvovao je na Godišnjoj konferenciji državnih tužilaca. Na otvaranju ove konferencije, u ime TSK-a, predsedavajući Hiseni održao je govor pred prisutnima, u kome je rekao: “Posebno mi je zadovoljstvo da vas u ime Tužilačkog …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Prezentiraju se realizovane aktivnosti Radne grupe za institucionalni razvoj

Priština, 15 januar 2020 – Tok realizacije predviđanih ciljeva sa fokusom na realizovane aktivnosti za implementaciju cilja ojačanja unutrašnje i spoljne komunikacije, bio glavni sadržaj trećeg sastanka između predstavnika tužilačkog sistema Kosova i britanskih predstavnika projekta „Ojačanje sudskog sistema na Kos…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održava se 176-ta sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 14 januar 2020 – Ojačanje zakonskog okvira i integriteta, transparentnost i sistematska odgovornost, unapređenje sistema procene učinka tužilaca, su bile neki od glavnih stubova koje sadrži Plan Rada  Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) za 2020 godinu, usvojen danas na njegovoj 176-oj sednici. Takođe, Savet pod preds…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se Smernica za administriranje bezbednosti u objektima tužilačkog sistema

Priština, 10 januar 2020 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, predsedavanjem predsedavajućeg Zejnullah Gashi, održala prvi  sastanak za 2020 godinu, kojom prilikom je diskutovano o Smernici za obezbeđenje, očuvanje, pristup i red u objektima tužilačkog sistema.    Na ovom sastanku, osim čl…

Pročitaj više
13 Prill, 2017