Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Odluka - Esencijalno se smajuju aktivnosi u okviru Tužilačkog Saveta Kosova i Državnog Tužioca

Tužilački Savet Kosova na osnovu člana 7 Zakona Br. 06/L-056 o Tužilačkom Savetu Kosova o preduzimanju mera nakon konfirmisanja slučajeva koji su rezultirali pozitivni sa Corona Virus Covid-19, doneo je sledeće: ODLUKA Esencijalno se smajuju aktivnosi u okviru Tužilačkog Saveta Kosova i Državnog Tužioca. Ovlašćuje se Glavni …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

FRPVP se slaže sa daljim koracima za finalizaciju postupka funkcionalne revizije

Priština, 11. marta 2020. - Održan je sastanak Upravnog odbora funkcionalne revizije za proces vladavine prava (FRPVP). FRPVP je inicijativa za reformu Ministarstva pravde, u saradnji sa Tužilačkim savetom Kosova (TSK), Sudskim savetom Kosova (SSK) i ključnim sektorima, da obezbedi sveobuhvatnu i konsolidovanu viziju vladavine zakona ka…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Sastanak Komisije za administraciju tužilaštava

Priština, 6. marta 2020. - Komisija za administraciju tužilaštava Tužilačkog saveta Kosova, koju je vodila njegova predsedavajuća, tužiteljka Radica Milić, održala je redovan sastanak. Svrha sastanka bila je rasprava o detaljnom izveštaju Jedinice za procenu učinka tužilaštva o opterećenju predmeta tužila&sca…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predstavljen je nacrt uredbe o organizaciji i delovanju Tužilačkog saveta Kosova

Priština, 5. marta 2020. - Komisija za normativna pitanja Tužilačkog saveta Kosova, koju je predvodio njen predsedavajući Zejnullah Gashi, organizovala je predstavljanje nacrta uredbe o organizaciji i delovanju TSK-a predstavnicima Ambasade SAD-a, Kancelarije EU na Kosovu i Grupe za pravne i političke studije. Predsedavajući komisije G…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je prvi sastanak programa mentorstva

Priština, 27. februara 2020. - Održan je prvi sastanak Radne grupe programa mentorstva, program koji radi u okviru projekta Jačanje sistema pravde, finansiran od strane Britanske ambasade u Prištini. Tokom ovog sastanka, razgovarano je o planiranim mesečnim aktivnostima do novembra ove godine i mogućem uključivanju u te aktivnos…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je sledeći sastanak Komisije za administraciju tužilaštava

Priština, 27. februara 2020. - Komisija za administraciju tužilaštava Tužilačkog saveta Kosova, koju je vodila predsedavajuća Radica Milić, održala je svoj sledeći sastanak. Svrha ovog sastanka bila je rasprava o konceptu dokumenta za procenu radnih procesa u administraciji Državnih tužilaštava, formiranju radne grupe…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajući Hiseni: Poseban vodič za kaznenu politiku koruptivnih dela uticaće na rad tužilaca

Priština, 19. februara 2020. - U nastojanju za vladavinom zakona na Kosovu, održan je okrugli sto o smernicama za kaznenu politiku koruptivnih dela, a ovaj sto, koji organizuje Konsultativna komisija za kaznenu politiku, kojem prisustvuje predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skende…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predstavljen je Plan nabavke za 2020. godinu

Priština, 24. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa svim rukovodiocima zahtevanih jedinica za nabavku, prezentujući Plan rada za nabavku za 2020. godinu u Kosovskom tužilačkom sistemu. Na početku ovog sastanka, direktor Krasnći je rekao da je takav format …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Odobren je godišnji finansijski izveštaj tužilačkog sistema za 2019. godinu

Priština, 23. januara 2020. - Komisija za budžet, finansije i osoblje Tužilačkog saveta Kosova, koji je vodila njegova predsedavajuća, tužiteljka Dešire Jusaj, održala je svoj sledeći sastanak, na kome su pored članova Komisije prisustvovali i generalni direktor STSK-a, Ljavdim Krasnići i službenici relevantnih jedinica Sekr…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je sastanak organizacionih jedinica Sekretarijata TSK-a

Priština, 21. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova (STSK), Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa nekim šefovima organizacionih jedinica, unutrašnjim revizorom i drugim zvaničnicima njegove kancelarije. Na ovom sastanku razgovarano je o nalazima unutrašnjeg revizora u STSK-u, p…

Pročitaj više
13 Prill, 2017