Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Reakcija Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 8 avgust 2017 - Tužilački Savet Kosova  pratio je poslednja medijska odvijanja i izuzetno je ogorčen načinom kako je asamblist Skupštine Opštine Glogovca , g. Xhavit Drenori, apostrofirao Glavnog Tužioca Osnovnog Tužilastva u Prištini, g. Imer Beka zbog navodnog nedelovanja. Ovi oblici izjava ugroža…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 4 juni 2017 - Održana je stotridesetipeta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod rukovodstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice, članovi Tužilačkog Saveta ovlastili su Predsednika Tužilačkog Saveta Blerima Isufaj  za potpisivanje  memoranduma i sporazuma o razumevanj…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Nastavlja proces izbora novih tužilaca

Priština, 29 juli, 2017 – Održan je pismeni ispit za kandidate za nove tužioce, koji su uspešno položili kvalifikovni test.  Ovaj proces bio je monitorisan od  strane članova Komisije za Regrutovanje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i međunarodnih posmatrača OEBS-a i EULEX-a.   Svi kandidati koji će usp…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Usvajanje opisa zadataka Predsednik TSK je predložio jednu izmenu u verziji opisa zadataka na albanskom jeziku. Svi članovi Odbora su odobrili tu izmenu. Izveštaj MP o izmenama i dopunama zakona o pravosuđu i funkcionalnoj reviziji Svi članovi su pozvali MP da nastavi da podnosi zakone o pravosuđu skupštini i podržali su …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održava se sednica Komisije za Administraciju Tužilaštava

Priština, 23 juni 2017 -  Danas, Komisija za Administraciju Tužilaštava je održala prvu sednicu nagon njenog osnivanja od strane Tužilačkog Saveta Kosova na zadnjoj sednici (135 sednica TSK a). Na ovoj sednici, osim predsednice Komisije, tužiteljice Radice Milić, učestvovali su i članovi radne grupe koja je osnivana od s…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Reagovanje Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 14 jun 2017 – Tužilački Savet Kosova je zabrinut u vezi pretnje koja je učinjena tužiocu Osnovnog Tužioca Kosova Prizrena, g. Besim Susuri, a koja se odnosi za njegovu službenu dužnost.  Za Savet, takvi akti pretnje prema tužiocima su netolerantni i da se isti smatraju veoma ozbiljnim. Savet stoji snažno pri tu…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održana je redna sadenica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 25 april 2017 – Održana je stotridesetidruga sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod vođstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice, članovi Tužilačkog Saveta sa devet (9) glasova ZA i jedan (1) protiv izabrali su zamenika predsedavajućeg TSK-a, tužioca, ujedno člana TSK-a, Arbe…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predesdavajući Isufaj sastao se sa partnerima koji su podržavali tužilačk sistem

Priština, 24 april 2017 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je sastao u jednom koordinacionom sastanku sve međunarodne donatore/partnere tužilačkog sistema Kosova. U ovom koordinacionom sastanku učestvovali su predstvanici iz Američke, Engleske, Holandske Ambasade, Kancelarije EU, EULEX-a, UND…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Reagovanje u vezi pretnje prema tužiocu Mehdi Sefa

Priština, 7 april 2017 -  Tužilački Savet Kosova izrazuje zabrinutost u vezi pretnje koja je izvršenja tužiocu Osnovnog Tužilaštva u Prizren, g.Mehdi Sefa, a koja je vezana za njegovu službenu dužnost.    Za nas kao Savet, takvi pretnji akti su netolerantni i da se isti smatraju veoma ozbiljnim. Mi snažno…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Radni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova, Sudskog Saveta Kosova i Pravosudne Akademije

Tirana, 31 mart 2017 – Tužilački Savet Kosova zajedno sa Sudskim Savetom Kosova i Pravosudnom Akademijom učestvovali su u jednom radnom sastanku gde su subile diskutovane teme od zajedničkog interesa. Ovaj sastanak je održan u Tirani pod organizacijom Programa Ujedninjenih Nacija za Razvoj (UNDP). Tokom ovog sastanka učesnici su razmen…

Pročitaj više
13 Prill, 2017