Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Koordinativni sastanak u vezi obuke tužilaca

Priština, 11 juli 2019 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Bahri Hyseni dočekao je na sastanak jednu delegaciju iz Kancelarije EU na Kosovu, na čelu sa Cezary Michalczuk, šef Kancelarije za vladavinu prava – Kancelarija Sepcijalnog Predstavnika EU-a na Kosovu. Cilj ovog sastanka je koordiniranje aktivnos…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Pospešuju se zalaganja za pokretanje izrade podzakonskih akata koji jačaju profesionalni razvoj tužilaca

Priština, 10 juni 2019 – Predsednik Komisije za Normativna Pitanja, g.Zejnullah Gashi odvio je sastanak sa Direktorom Jedinice za Razmatranje Performanse Tužilaštva, g. Valon Jupa, da bi diskutovali nalaženje modela i unapređenih praksi i njohovo inkorporiranje u podzakonskim aktima koji su u procesu izrade. Tužilački Save…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Inauguriše se Soba za intervjuisanje maloletnika u Osnovnom Tužilaštvu u Prištini

Priština, 5 juni 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, Glavni tužilac Osnovnog Tužilaštva u Prištini, Imer Beka i predstavnici Američke Ambasade na Kosovu, predvođenu od Tracy Whittington, direktorka Međunarodne Kancelarije za Narkotike i Pitanja Sprovođenja Zakona, vršili su inaugu…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je redovni sastanak Komisije za Budžet, Finansije i Osoblje

Priština, 20 maj 2019 – Komisija za Budžet, Finansije iOsoblje Tužilačkog Saveta, u kojom je rukovodila Predsedavajuća  Dëshirë Jusaj, održala je redovni sasatanka u kojem su učetvovali članovi ove komisije i Generalni Direktor STSK, Lavdim Krasniqi. Članovi Komisije su razmatrali i diskutovali Finansijski Izve&…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Nastavlja se rad o izmeni Pravilnika za disciplinski postupak tužilaca

Priština, 21 maj 2019 – Komisija za Normativna Pitanja, kojom rukovodi predsedavajući Zejnullah Gashi, održala je redni sastanak u kojem su učestvoali Predsedavajući Radne Grupe za izradu podzakonskih akata na osnovu Zakona za disciplinske Odgovornosti sudija i tužilaca, Arben Ismajli, Predsednik komisije za Normativna Pitanja Sud…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajući Hyseni predstavljao je aktivnosti TSK-a koje se nadovezuju sa Agendom “Pravda 2020”

Priština, 17 april 2019 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, Ministar Pravde, Abelard Tahiri i Predsedavajući Sudskog Saveta, Skënder Çoçaj, održali su treći sastanak Zajedničkog Odbora Agende “Pravda 2020”, u kojem sastanku su učestvovali i predstavnici međunarodnih instituci…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuju se nacrti dva pravilnika

Priština, 17 april 2019 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova održala je redni sastanak kojom je predsedavao Predsedavajući ove komisije, Zejnullah Gashi, gde su učestvovali i Direktor Sekretarijata Saveta, Lavdim Krasniqi, predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Britanske Ambasade. Među glavih…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Koordinira je izrada pravilnika o dsiciplinskim odgovornostima tužilaca i sudija

Priština, 11 april 2019 – Radne grupe Tužilačkog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova za izradu podzakonskih akata, u skladu sa Zakonom o disciplinskim odgovornostima sudija i tužilaca, održali su jedan zajednički sastanak gde su diskutovali o izradi odgovorajućih pravilnika o disciplinske odgovornosti tužilaca  i sudija.&…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

The leaders of the prosecutorial system require concrete commitment to strengthening the rule of law

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Reagovanje od strane Tužilačkog Saveta Kosova i Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca

Priština, 3 april 2019 - Tužilački Savet Kosova (TSK) i Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca (KGDT) zabrinuti su povodom čina uvrede, pretnje i napada na tužioca Osnovnog Tužilaštva u Uroševcu, Valdet Avdiu, koji se dogodio nakon sudske rasprave u prostorijama Osnovnog Suda u Uroševcu, vezano za njegovu službenu …

Pročitaj više
13 Prill, 2017