2692 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Memorandum mirëkuptimi në mbështetje të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 5 shtator 2019 – Me qëllim të rritjes së llogaridhënies, transparencës dhe profesionalizmit dhe forcimit të sistemit prokurorial, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, e përfaqësuar nga Ambasada Britanike në Prishtinë, përmes partnerëve të saj implementues Axiom International dhe Agencia Ltd, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi. Ky memorandum mirëkuptimi është nënshkruar nga Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni dhe Drejtori i Projektit, Axiom International dhe Agencia Ltd, Steve Pitts.

Lidhur me fillimin e këtij bashkëpunimi të ri në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ambasadës Britanike në Prishtinë kanë folur Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi dhe Ambasadori Britanik në Prishtinë, Nicholas Abbott.

Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, tha se përvojat e ekspertëve britanik janë shumë të mirëseardhura dhe përmes projektit “Forcimi i Sistemit të Drejtësisë në Kosovë” do ta forcojnë pa dyshim zbatimin e parimeve të përzgjedhjes bazuar në merita, llogaridhënie, barazi dhe transparencë. Gjithashtu, do të punohet bashkërisht me partnerët nga Mbretëria e Bashkuar, si dhe me partnerët tjerë strategjik të sistemit prokurorial edhe në avancimin e sistemit të vlerësimit të performancës së prokurorëve, në mënyrë që të jemi sa më llogaridhënës dhe të sillemi brenda standardeve të njohura ndërkombëtare, tha ndër të tjera Kryesuesi Hyseni.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi tha: “Ky bashkëpunim më partnerët ndërkombëtarë na jep të drejtë për të besuar se ky projekt në të ardhmen do të jep rezultate konkrete në forcimin e sundimit të ligjit. Ky bashkëpunim nëpërmjet këtij projekti do të ndikojë edhe në krijimin e standardeve gjatë procedurave të përzgjedhjes dhe rekrutimit të prokurorëve, avancimit, emërimit por edhe të vlerësimit të performancës. Memorandumi duhet të udhëhiqet nga parimi i mirëkuptimit, parimi i sovranitetit dhe interesit të ndërsjellët për arritjen e qëllimeve të përbashkëta në përputhje me kornizën ligjore të Republikës së Kosovës. Po ashtu, ky memorandum ka për qëllim mbështetjen, trajnimin dhe monitorimin e prokurorëve të cilët merren me rastet e krimit të organizuar, korrupsionit të nivelit të lartë dhe pastrimit të parave.”

Ambasadori Britanik në Prishtinë, Nicholas Abbott, tha se sot është dita e parë si Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë dhe ka kënaqësinë të takohet me Këshillin Prokurorial të Kosovës, Kryeprokurorin e Shtetit dhe prokurorë – akterë kryesorë të hetimit dhe luftimit të dukurive negative.  Ai shtoi se beson se ky fakt përçon qartë përkushtimin dhe rëndësinë që Mbretëria e Bashkuar ka për fuqizimin e sundimit të ligjit në Kosovë. “Jam shumë i kënaqur, gjithashtu, të jem i pranishëm në formalizimin e bashkëpunimit tonë edhe më të ngushtë, përmes mbështetjes programatike nga partneri zbatues AXIOM dhe AGENCIA. Partneri jonë është dorë e zgjatur e Ambasadës Britanike të cilët tashmë janë duke bashkëpunuar ngushtë me ju në shumë aspekte si: rekrutimet, promovimet, emërimet, vlerësimin e performancës dhe integritetit,” tha Ambasadori Abbott.

Ky memorandum mirëkuptimi do të ndikojë që Këshilli Prokurorial i Kosovës të merr mbështetje në ngritjen e efikasitetit në rekrutim, avancim dhe transferim të të gjithë prokurorëve të shtetit dhe vlerësimet e performancës së tyre.