1194 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Është mbajtur takim i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 16 dhjetor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës.

Qëllimi i takimit ishte draftimi i Rregullores Nr.09/2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Në këta takim pjesëmarrës ishin edhe partnerët ndërkombëtar nga Ambasada Amerikane, EULEX, UNDP si dhe përfaqësuesit e projektit të binjakëzimit, të cilin në vazhdimësi kanë mbështetur punën e Komisionit për Çështje Normative dhe të Këshillit në përgjithësi.