1175 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 nëntor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj.

Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, themeluan Komisionin për shqyrtimin e aplikacioneve për kandidatët për kryeprokurorë të prokurorive Themelore. Komisioni do të udhëhiqet nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale i Republikës së Kosovës (PSRK), Reshat Millaku, ndërkaq dy anëtarët tjerë do të jenë, prokurori Lulzim Sylejmani nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokurorja Radica Milic, nga radhët e Këshillit Prokuorial të Kosovës.

Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial, Lavdim Krasniqi, gjatë këtij takimi ka paraqitur politikat për trajnim të vazhdueshëm të prokurorëve dhe personelit administrativ për vitin 2016, raport i cili u aprovua nga anëtarët e këshillit.

Po sot, anëtarët e KPK-së aprovuan dorëheqjen e Visar Musa nga pozita e prokurorit të Prokurorisë Themelore të Ferizajt.

Po ashtu, KPK-ja mori vendim për caktimin e lartësisë së shpenzimeve mujore për telefonat mobile për Zyrën e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik.

Si pikë tjetër e renit të ditës të cilën e shqyrtuan dhe aprovuan anëtarët e KPK-së, ishte kërkesa për kompensim nga Kryeprokurorja e Prokurorisë Themelore e Gjakovës, Shpresa Bakija.