244 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Aktivitetet

Takimi i përbashkët i stafit të Sekretariatit dhe Njësitit të KPK-së

Prishtinë, 06 shtator 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavd…

Lexo më shumë...

Mbahet takim i përbashkët i njësive të KPK-së dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 08 gusht 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Avancimi i performancës në administrimin e sistemit prokurorial

Prishtinë, 1 qershor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e D…

Lexo më shumë...

Diskutohet planifikimi buxhetor për njësitë organizative të sistemit prokurorial

Prishtinë, 26 maj 2017 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim K…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit mbanë takimin e radhës me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 14 prill 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...

Drejtori i Sekretariatit mbanë takimin e radhës me stafin

Prishtinë, 11 prill 2017 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (…

Lexo më shumë...