293 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
RAPORT TREMUJOR (tetor-dhjetor 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (korrik-shtator 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR (prill-qershor 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORTI JANAR - MARS 2018 I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËR-INSTITUCIONAL PËR HARMONIZIMIN E STATISTIKAVE PËR VEPRAT PENALE KARAKTERISTIKE
RAPORTI I KOMISIONIT MBIKQYRËS (JANAR – MARS 2018)
RAPORT TREMUJOR (janar - mars 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK