293 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
RAPORTI JANAR - MARS 2018 I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËR-INSTITUCIONAL PËR HARMONIZIMIN E STATISTIKAVE PËR VEPRAT PENALE KARAKTERISTIKE
RAPORTI I KOMISIONIT MBIKQYRËS (JANAR – MARS 2018)
RAPORT TREMUJOR (janar - mars 2018) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK