222 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti vjetor i Punës 2017 i Administratës së Sistemit Prokurorial
Raporti vjetor i Punës 2017 i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Raporti Vjetor i Punës 2017 i Prokurorit të Shtetit
RAPORTI VJETOR I MEKANIZMIT PËRCJELLES NDERINSTITUCIONAL 2017
RAPORTI VJETOR 2017 I KOMISIONIT MBIKQYRËS - PËR ZBATIMIN E PLANIT STRATEGJIK DHE TË VEPRIMIT NË LUFTIMIN E KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE EKONOMIKE