213 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
RAPORT TREMUJOR (janar-mars 2017) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORT TREMUJOR PRILL - QERSHOR 2017, PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
Raport për zbatimin e Planit të veprimit të Planit strategjik tetor-dhjetor 2017
RAPORT TREMUJOR tetor - dhjetor 2017,PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
RAPORTI I KOMISIONIT MBIKQYRËS, JANAR – SHTATOR 2017
RAPORT TREMUJOR (Korrik - Shtator 2017) PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK
Raporti i Punës së Prokurorit të Shtetit janar - qershor 2017
Komisioni për Çështje Normative - Raporti i punës janar-qershor 2017
Komisionit Disiplinor - Raporti i punës janar-qershor 2017
Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel - Raporti i punës janar-qershor 2017
Raport tremujor Janar-Mars 2017
Raporti i Mekanizmit Përcjellës Nder-institucional Janar-Mars 2017
Raporti i Komisionit Mbikqyrës (Janar-Mars 2017)