213 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti i Punës së Prokurorit të Shtetit janar - qershor 2017
Komisioni për Çështje Normative - Raporti i punës janar-qershor 2017
Komisionit Disiplinor - Raporti i punës janar-qershor 2017
Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel - Raporti i punës janar-qershor 2017
Raport tremujor Janar-Mars 2017
Raporti i Mekanizmit Përcjellës Nder-institucional Janar-Mars 2017
Raporti i Komisionit Mbikqyrës (Janar-Mars 2017)