195 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raporti (tetor-dhjetor 2016) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raporti (korrik - shtator 2016) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik