63 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Misioni

Këshilli është i përkushtuar ndaj një standardi të përsosmërisë duke i ofruar të gjithë qytetarëve të Kosovës hetim dhe ndjekje penale më efikase dhe më efektive të kryesve të veprave penale njëkohësisht duke ofruar udhëheqësi të re në fushën e zbatimin të ligjit. KPK-ja do të luftoj që të zbatoj ligjet në mënyrë të drejtë, të paanshme dhe meritore duke i trajtuar të gjithë viktimat e krimit më dhembshuri dhe dinjitet.