185 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Blerim Isufaj - Anëtar

Blerim Isufaj

I lindur më 01.11.1968, në Junik

Banor në Prishtinë, i martuar, baba i katër fëmijëve

 

Arsimimi:

Shkollën fillore në “Edmon Hoxha”, në Junik në vitin 1983

Shkollën e mesme Bujqësore në Prishtinë në vitin 1988

Fakultetin Juridik në Prishtinë, në vitin 1999

Provimin e Jurisprudencës në Prishtinë në vitin 2004

 

Përvoja e punës:

Sekretar në Shkollën fillore “Edmon Hoxha” në Junik, (nëntor 1999 – gusht 2002)

Praktikant në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë, (gusht 2002 – korrik 2003)

Bashkëpunëtor profesional në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë, (prill 2004 – maj 2008)

Këshilltar politik për çështje juridike i ministrit të Drejtësisë (maj 2008 – qershor 2010)

Prokuror i Qarkut dhe Krimeve të Rënda nga muaji korrik 2010  deri në muajin mars 2013

Prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, nga muaji gusht 2013 deri më 14.01.2016

14.01.2016 – 14.01.2019 Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës.