184 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Arben Ismajli - Anëtar

Arben Ismajli

I lindur me 07.06.1976 në Gjilan, tani me vendbanim në fsh. Ramjan, komuna e Vitisë.

Rrethanat familjare:

I martuar, prind i një fëmiu

Shkollimi:

Jurist i diplomuar në fakultetin juridik të UP-së.

Studimet Postdiplomike, programi Master drejtimi- Penal,(me ka mbetur vetem tema për ta mbrojtur).

Provimi i jurispodencës

Trajnimi për gjyqtar dhe Prokuror IGJK-ë.

Si dhe shumë trajnime tjera për tema të ndryshme.

Punësimi:

Anëtar i Kshillit Prokurorial të Kosovës nga dt. 01.01.2016.

Prokuror në Prokurorin Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda prej 01.11.2015.

Prokuror në prokurorin Themelore në Gjilan-departamenti i Përgjithshëm që nga dt. 15.05.2012 i dekretuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës.

Bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Supreme të Kosovës 01.04.2010 deri 14.05.2012.

Bashkëpunëtor profesional në PPK-ë në Gjilan, 01.12.2007 deri 31.03.2010.

Bashkëpunëtor profesional në avokaturë në Viti, prej 03.01.2005 deri 30.11.2007.

Ndërmjetsues  në Care International Kosova nga dt. 01.11.2004 deri 31.12.2004.

Praktikant në avokaturë në Viti, nga dt. 01.11.2003 deri 30.10.2004