206 - Lajmet | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Vendim - Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit

Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bazë të nenit 7 të Ligjit Nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës si dhe në zbatim të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus Covid-19, mori këtë: VENDIM Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit. Autorizohet Kryeprokurori i Shtetit dhe …

Lexo më shumë...

Punëtori për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 12 mars 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka organizuar punëtori për hartimin e Rregullores për Vlerësimin e Performancës së prokurorëve, ku po marrin pjesë anëtarët e KPK-së, anëtarët e grupit punues për hartimin e kësaj rregulloreje, përfaqësues të Ambasadës Amerikanë dhe asaj Britanike në Kosovë. Në hapje të kësaj punëtorie, kryesuesi Hyseni ka folur për nevojë…

Lexo më shumë...

RFSSL pajtohet për hapat e mëtutjeshëm për finalizimin e procesit të Rishikimit Funksional

Prishtinë, 11 mars 2020 – Është mbajtur takimi i Komitetit Drejtues të procesit të Rishikimit Funksional për Sektorin e Sundimit të Ligjit (RFSSL). RFSSL është nismë reformuese e Ministrisë së Drejtësisë, në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK), Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK), dhe akterët kyç të sektorit, për të siguruar një vizion gjithëpërfshirës dhe të konsoliduar të s…

Lexo më shumë...

KPK dhe KGJK nënshkruajnë marrëveshje për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike

Prishtinë, 9 mars 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike dhe për mirëmbajtjen dhe avancimin e përbashkët të SMIL-it, marrëveshje kjo, e cila u nënshkrua nga Kryesuesi e KPK-së, Bahri Hyseni dhe Kryesuesi e KGJK-së, Skender Çoçaj, me ç’rast ishin të pranishëm …

Lexo më shumë...

Takim i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 06 mars 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Radica Milic, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i raportit të detajuar të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive për ngarkesën me lëndë të prokurorive dhe prokurorëve të departamenteve për krime të rëndë në kuadër të prokurorive themelo…

Lexo më shumë...

Prezantohet Draftrregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 5 mars 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka organizuar prezantimin e Draftrregullores për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së para përfaqësuesve të Ambasadës Amerikane, Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike. Kryesuesi i Komisionit, Gashi, ka falënderuar Grupin punues dhe përfaqësuesit e pranishëm të …

Lexo më shumë...

Vetingu në Kosovë, temë e tryezës së diskutimit

Prishtinë, 28 shkurt 2020 – Si të implementohet një proces në mënyrë që të sigurohet pavarësi e plotë e sistemit të drejtësisë, ishte tema e tryezës së sotme të diskutimit, e organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, me ç’rast është diskutuar për procesin e vetingut në Kosovë, në të cilën kanë marrë pjesë Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqëso…

Lexo më shumë...

Mbahet trajnim për protokoll

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Zyrtarë të Sekretariatit dhe Njësitit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe zyrtarë të prokurorive të vendit kanë marrë pjesë në një trajnim dyditor për protokoll dhe etiketë, të organizuar nga Akademia e Drejtësisë. Qëllimi i këtij trajnimi ishte marrja e njohurive për protokollin dhe etiketën, si nevojë për organizimin sa më të mirë të aktiviteteve të ndryshme në sistem…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i parë i Grupit të Mentorimit

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Është mbajtur takimi i parë i Grupit punues për Programin e mentorimit, program ky, që vepron në kuadër të Projektit “Forcimi i sistemit të drejtësisë”, i cili financohet nga Ambasada Britanike në Prishtinë. Gjatë këtij takimi u diskutuan aktivitetet e planifikuara mujore deri në nëntor të këtij viti dhe përfshirja e mundshme në këto aktivitete e Akademisë së Drejtësisë, ZKPSH-së, KGJK-…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, prokurorja Radica Miliq, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i konceptit të dokumentit për vlerësimin e proceseve të punës në administratën e Prokurorit të Shtetit, themelimi i Grupit punues për zbatimin e këtij procesi, si dhe çështje të tjera të administrimit të prokuroriv…

Lexo më shumë...

Vazhdon draftimi i Rregullores për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së

Prishtinë, 25 shkurt 2020 - Komisioni për Çështje Normative, i udhëhequr nga Kryesuesi, Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës për vazhdimin e draftimit të Rregullores për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së, në të cilin, përveç anëtarëve të Komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori Përgjithshëm i Sekretariatit, Drejtori i NJSHPP-së dhe përfaqësuesit e Zyrës Ligjore. Gjatë këtij takimi janë diskutuar disa dis…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 178-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 21 shkurt 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka miratuar sot në takimin e tij të rregullt, të 178-tin me radhë, Raportin vjetor të punës së KPK-së për vitin 2019, i cili është prezantuar nga Kryesuesi Bahri Hyseni, me ç’rast ka shpalosur aspekte të veçanta dhe përmbajtjesore për punën njëvjeçare të Këshillit.   Gjithashtu, Këshilli miratoi themelimin e tri departamenteve të reja në Prokurorinë …

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, priti në takim Shefin e ri të EULEX-it, Lars – Gunnar Wigemark

Prishtinë, 20 shkurt 2020 – Shprehja e gatishmërisë së lartë për bashkëpunim në proceset e përbashkëta mes Këshillit Prokurorial dhe EULEX-it për fuqizimin e sundimit të ligjit në Kosovë dhe për çështjet që ndërlidhen me rëndësinë e monitorimit, këshillimit dhe mënyrës së trajtimit të sfidave dhe përpjekjeve që janë aktuale në sistemin prokurorial, ishin në fokus të diskutimeve në takimin e…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni: Udhëzuesi i veçantë për politikën ndëshkimore te veprat penale të korrupsionit do të ndikojë në punën e prokurorëve

Prishtinë, 19 shkurt 2020 – Në kuadër të përpjekjeve për fuqizimin e sundimit të ligjit në Kosovë është mbajtur një tryezë diskutimi për Udhëzuesin për politikën ndëshkimore te veprat penale të korrupsionit, tryezë kjo, që është organizuar nga Komisioni Konsultativ për Politikën Ndëshkimore, ku morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial për kërcënimet e përsëritura ndaj prokurorit Rasim Maloku

Prishtinë, 19 shkurt 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dënon fuqishëm kërcënimin e vazhdueshëm, përfshirë edhe kërcënimin e sotëm ndaj Prokurorit të Departamentit për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Rasim Maloku, si dhe familjes së tij. Këto kërcënime të vazhdueshme ndaj prokurorit janë plotësisht të papranueshme dhe kanë për qëllim që të mbjellin frikë te prokurorët …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Grupit punues për zhvillimin institucional të sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 shkurt 2020 – Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë zhvilluar takimet me përfaqësuesit britanikë të Projektit “Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë” në kuadër të grupit punues për zhvillimin institucional të sistemit prokurorial.       Gjatë këtij takimi, në të cilin morën pjesë Kryesuesja e Komisionit për Administrimin e Prokurorive, Radica Miliq, Drejtori i P&eu…

Lexo më shumë...

Vazhdon puna në zhvillimin dhe funksionalizimin e uebportalit të sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 shkurt 2020 – Grupi punues për zhvillimin e uebportalit të sistemit prokurorial të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës, ku ka vazhduar punën për finalizimin e këtij uebportali. Në këtë takim të pranishëm kanë qenë edhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi dhe Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, me ç’rast nga grupi punues j…

Lexo më shumë...

Planifikohet zhvillimi i vizitave nëpër prokurori

Prishtinë, 12 shkurt 2020 – Kryesuesja e Komisionit për Administrimin e Prokurorive, Radica Miliq, ka mbajtur takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial  të Kosovës, Lavdim Krasniqi dhe Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë, Valon Jupa. Në këtë takim, i cili kishte karakter planifikues dhe organizativ, kryesuesja Miliq, së bashku me drejtorët Krasniqi dhe Jupa, kanë diskutuar për planifikimin e …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni ka takuar ministren Haxhiu

Prishtinë, 10 shkurt 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, të cilën pasi e ka uruar për pozitën e re, e ka njoftuar për punët e deritashme, prioritete dhe sfidat e sistemit prokurorial të Kosovës. Kryesuesi Hyseni ka thënë se KPK-ja është duke punuar në vazhdimësi për krijimin e politikave dhe kushteve sa më të mira për një sistem prokurorial…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i udhëheqësve të administratës së KPK-së dhe administratorëve të prokurorive

Prishtinë, 5 shkurt 2020 – Realizimi e planifikimit të avancuar të nevojave tremujore të prokurorive dhe njësive organizative të KPK-së, menaxhimi i pasurisë dhe ecuria e shkëmbimit të të dhënave në mes prokurorive dhe Policisë së Kosovës, ishin në fokus të takimit të sotëm të Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimi…

Lexo më shumë...

Shqyrtohet rishikimi i Kërkesës buxhetore të KPK-së

Prishtinë, 5 shkurt 2020 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të tij, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi dhe udhëheqësit e njësive përkatëse të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Qëllimi i k&e…

Lexo më shumë...

Komisionit për Administrimin e Prokurorive diskuton Planin e punës për vitin 2020

Prishtinë, 4 shkurt 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Radica Milic, ka mbajtur takimin e parë në vitin 2020. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i zbatimit të Planit të Punës për vitin 2020, përcaktimi i aktiviteteve me prioritet për zbatim në muajin shkurt, si dhe çështje tjera të administrimit të prokurorive. Anëtarët e Komisionit gjatë kë…

Lexo më shumë...

Vazhdon puna në hartimin e draftit të Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 3 shkurt 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës më qëllim të avancimit të procesit të vlerësimit të performancës së prokurorëve ka themeluar Grupin punues për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Grupi punues ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin ka punuar në finalizimin e draftit të rregullores së lartcekur, draft ky, të cilin pas draftimit do ta përcjellë për shqyrtim në…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial për kërcënimet ndaj prokurorit Rasim Maloku

Prishtinë, 3 shkurt 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dënon fuqishëm kërcënimin ndaj Prokurorit të Departamentit për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore të Ferizajt, Rasim Maloku, si dhe familjes së tij. Këto kërcënime serioze ndaj Prokurorit Maloku dhe familjes së tij vijnë si rrjedhojë e procesit gjyqësor ndaj ish-kryetarit të Kaçanikut, Xhabir Zharku. Këshilli Prokurorial qëndron fuqishëm në përkrahje t&eum…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 177-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 31 janar 2020 - Këshilli Prokurorial i Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, në takimin e sotëm ka miratuar Udhëzimin Administrativ për sigurimin, ruajtjen, qasjen dhe rendin në objektet e sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës.   Ky akt nënligjor përcakton përgjegjësitë e sigurimit dhe procedurat e kontrollit, me qëllim  të ngritjes së nivelit të sigurisë dhe krijimit të një ambienti të sigurt pë…

Lexo më shumë...

Prezantohen pamjet vizuale të sistemit elektronik për menaxhimin e lëndëve të ZMNV-së

Prishtinë, 31 janar 2020 – Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka organizuar punëtori dyditore për prezantimin vizual të sistemit elektronik të menaxhimit të lëndëve për Zyrën për Mbrojtjen dhe Ndihmë Viktimave, e cila është mbështetur nga GIZ-i gjerman, punëtori kjo, të cilën e kanë kryesuar Udhëheqësi i Departamentit të Teknologjisë Informative, Nexhat Haziri dhe Menaxheri i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë t&e…

Lexo më shumë...

Publikohet Doracaku për procedurat e ndërmjetësimit

Prishtinë, 30 janar 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me UNDP-në publikuan sot Doracakun për procedurat e ndërmjetësimit alternativ gjyqësor për zgjidhjen e kontesteve mes palëve, me ç’rast morën pjesë Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, Kryesuesi i KGJK-së, Skender Çoçaj, prokurorë, gjyqtarë, përfaqësues të tjerë të sistemit të drejtësisë dhe amb…

Lexo më shumë...

Prezantohet drafti i Rregullores për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së

Prishtinë, 28 janar 2020 – Përcaktimi i mënyrave të punës, organizimi dhe veprimtaria e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe i komisioneve të tij, ishte në fokus të takimit të sotëm të Komisionit për Çështje Normative, me ç’rast është bërë prezantimi i draftit të Rregullores për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, i cili është udhëhequr nga Kr…

Lexo më shumë...

Prezantohet Plani i prokurimit për vitin 2020

Prishtinë, 24 janar 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim me të gjithë udhëheqësit e njësive kërkuese të prokurimit, me ç’rast është bërë edhe prezantimi i Planit të punës së prokurimit për vitin 2020 për sistemin prokurorial të Kosovës. Në fillim të këtij takimi, Drejtori Krasniqi, tha së formati i tillë i prezanti…

Lexo më shumë...

Miratohet Raportit vjetor financiar për vitin 2019 i sistemit prokurorial

Prishtinë, 23 janar 2020 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi, si dhe zyrtarë të njësive përkatëse të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Qëlli…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i njësive organizative të Sekretariatit të KPK-së

Prishtinë, 21 janar 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (SKPK), Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim me disa nga udhëheqësit e njësive organizative, Auditorin e Brendshëm dhe zyrtarë të tjerë të Zyrës së tij. Në këtë takim është diskutuar për të gjeturat e Auditorit të Brendshëm, me ç’rast janë shpalosur rekomandimet që kanë dalë nga raporti i fundit.…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 21 janar 2020 – Komisioni për Çështje Normative, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka diskutuar draftin e Rregullores për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe listën me emërtimet e dokumenteve, lëndëve,  regjistrave dhe afatin e ruajtjes së tyre në sistemin prokurorial. Në ketë kontekst, në takimin e sotëm është diskutuar caktimi dhe mënyra e rrjedhës së takimeve të rregu…

Lexo më shumë...

Prezantohen zhvillimet në administratën e sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të Konferencës vjetore të prokurorëve, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka folur para të pranishmëve për administratën e sistemit prokurorial. Drejtori Krasniqi ka thënë fillimisht se administrata e sistemit prokurorial ndahet në dy pjesë -  në atë të Këshillit Prokurorial dhe Prokurorit të Shtetit, të cilën e p&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni: Kemi aplikuar standarde të larta në rekrutimin, vlerësimin, disiplinimin dhe trajnimin e prokurorëve

Prishtinë, 17 janar 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në Konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit. Në hapje të kësaj konference, në emër të KPK-së, Kryesuesi Hyseni ka mbajtur një fjalë rasti para të pranishmeve, me ç’rast ka thënë, si në vijim: “Është kënaqësi e veçantë për mua që në emër të Këshillit Prok…

Lexo më shumë...

KPK dhe KGJK diskutojnë prioritetet e përbashkëta për vitin 2020

Prishtinë, 16 janar 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokuroril të Kosovës, Bahri Hyseni, ka zhvilluar një takim pune me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, takim ky, në të cilin morën pjesë edhe drejtorët e përgjithshëm të dy sekretariateve përkatëse.  Qëllim i takimit ishte diskutimi i bashkëpunimit të ndërsjellë dhe koordinimi i aktiviteteve gjatë procesit të punës dhe prioriteteve t&e…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i radhës i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL

Prishtinë, 16 janar 2020 - Në ambientet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) është mbajtur takimi i tridhjetenjë me radhë i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL, ku të pranishëm në takim ishin Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryesuesi i KGJK-së, Skender Çoçaj dhe anëtarë të këtij bordi. Në këtë takim u prezantua draftraporti i rezultateve të arritura të Projektit SMIL për periudhën …

Lexo më shumë...

Mbahet takim i njësive organizative për fuqizimin e promovimit të aktiviteteve

Prishtinë, 15 janar 2020 – Njësitë organizative të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (SKPK) dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive kanë mbajtur një takim të përbashkët koordinues, në fokus të të cilit ishte komunikimi i brendshëm dhe fuqizimi i promovimit të aktiviteteve dhe punëve të administratës së sistemit prokurorial. Rrjedhimisht gjatë këtij takimi është diskutuar për av…

Lexo më shumë...

Prezantohen aktivitetet e realizuar të Grupit punues për zhvillim institucional

Prishtinë, 15 janar 2020 – Ecuria e realizimit të objektivave të parapara me fokus në aktivitetet e realizuara për implementimin e objektivit të fuqizimit të komunikimit të brendshëm dhe jashtëm ishte përmbajtja e takimit të tretë të mbajtur në mes të përfaqësuesve të sistemit prokurorial të Kosovës dhe atyre britanikë të projektit “Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë”. Në këtë takim, në të cilin …

Lexo më shumë...

Mbahet takimim i 176-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 janar 2020 – Fuqizimi i kornizës ligjore dhe integritetit, transparenca dhe llogaridhënia sistematike, avancimi i sistemit për vlerësimin e performances së prokurorëve, ishin vetëm disa nga shtyllat kryesore që përmban Plani i punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) për vitin 2020, i miratuar sot në takimin e 176-të të vet. Gjithashtu, Këshilli i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, Bahri Hyseni, ka miratuar Rregulloren për trajnime dhe zh…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit ndaj kërcënimeve të bëra ndaj prokurores speciale, Drita Hajdari

Prishtinë, 11 janar 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dënojnë fuqishëm kërcënimin me likuidim fizik dhe kërcënimet e tjera të bëra gjatë ditës së sotme ndaj prokurores speciale, Drita Hajdari. Këto kërcënime serioze ndaj prokurores Hajdari vijnë si rrjedhojë e fushatës dhe gjuhës denigruese publike nga një grup individësh pas shpalljes së aktgjykimit nga Gjykata Themelore e Prishtinës n&eum…

Lexo më shumë...

Diskutohet Udhëzuesi për menaxhimin e sigurisë së objekteve të sistemit prokurorial

Prishtinë, 10 janar 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e parë për vitin 2020, me ç’rast është diskutuar për Udhëzuesin për sigurimin, ruajtjen, qasjen dhe rendin në objektet e sistemit prokurorial. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përf…

Lexo më shumë...

Diskutohet për planifikimet e punëve të njësive të Sekretariatit për vitin 2020

Prishtinë, 9 janar 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me udhëheqësit e departamenteve dhe njësive të tjera të Sekretariatit. Gjatë këtij takim është biseduar për planifikimet e punëve të njësive të Sekretariatit për vitin 2020, planifikime këto, të cilat burojnë nga Plani i punës për vitin 2020 i KPK-së dhe dokumentet e tjera strategjike …

Lexo më shumë...

Finalizohet Plani i punës së KPK-së për vitin 2020

Prishtinë, 8 janar 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka mbajtur takim me anëtarë të Këshillit, Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit dhe Drejtorin e Njësitit, si dhe me udhëheqës të njësive të tjera të administratës, ku ka diskutuar për finalizimin e Planit të punës së KPK-së për vitin 2020. Kryesuesi Hyseni gjatë këtij takimi ka thënë së Plani i punës i KPK-së ka…

Lexo më shumë...

Komisioni për Vlerësim të Performancës së Prokurorëve realizon në tërësi planin e punës të vitit 2019

Prishtinë, 31 dhjetor 2019 - Komisioni për Vlerësim të Performancës së Prokurorëve, ka mbajtur takimin e fundit për vitin 2019. Në këtë takim, Komisioni në përbërje të anëtarëve, Prokurores Ikramije Bojaxhiu, kryesues dhe prokurorëve Bedrije Alshiqi e Lulzim Sylejmani, anëtar, si dhe të mbështetur nga Besim Kusari, Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim, kanë përfunduar procesin e fundit të vlerësimit të prokurorëve. M…

Lexo më shumë...

Dokumentarin “Sinjalizuesit e korrupsionit” nga Betimi në Drejtësi në mbështetje të Ambasadës Amerikane në Prishtinë

Ndiqeni në linkun më poshtë.  https://www.youtube.com/watch?v=mJeVMo_D0hc

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni ka prezantuar punën një vjeçare të KPK-së

Prishtinë, 27 dhjetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, në konferencën e fundvitit për media, ka prezantuar veprimtarinë njëvjeçare (2019) të Këshillit Prokurorial të Kosovës, rezultatet dhe sfidat me të cilat Këshilli është ballafaquar në realizim të mandatit të tij, si dhe planifikimin për vitin 2020. Kryesuesi Hyseni me këtë rast ka thënë: “Këshilli ka mbajtur këtë vit 16 takim…

Lexo më shumë...

KPK-ja zgjedh kryeprokurorët e Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Themelore të Prishtinës

Prishtinë, 23 dhjetor 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zgjedhur sot në takimin e rregullt Blerim Isufajn në detyrën e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe Kujtim Munishin për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore të Prishtinës për një mandat katërvjeçar. Këtyre zgjedhjeve i ka paraprirë trajtimi i raporteve të komisioneve për rishqyrtim, të cilat kanë rekomanduar refuzimin e katër kundër…

Lexo më shumë...

KPK-ja dhe Akademia e Drejtësisë, bashkëpunim të mirë në fushën e trajnimeve profesionale

Prishtinë, 20 dhjetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Drejtorin e ri Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, Enver Fejzullahu, të cilit i ka uruar pozitën e re, duke e falënderuar për mbështetjen e vazhdueshme dhe ofrimin e trajnimeve profesionale nga ana e institucionit që drejton për ngritjen e kapaciteteve të nevojshme për prokurorët. Kreu i Këshillit dhe ai i Akademisë kanë biseduar edhe pë…

Lexo më shumë...

Dëgjim publik për Rregulloren për trajnimin dhe zhvillimin profesional të sistemit prokurorial

Prishtinë, 19 dhjetor 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi Zejnullah Gashi, ka organizuar dëgjim publik për prezantimin e Rregullores për trajnimin dhe zhvillimin profesional të sistemit prokurorial. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e Zyrës Ligjore të Sekretariatit të KPK-s&eum…

Lexo më shumë...

KPK-ja ndërmerr hapa në drejtim të avancimit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut

Prishtinë, 18 dhjetor 2019 - Në kuadër të shënimit të Javës për të Drejtat e Njeriut, e cila është organizuar nga Fakulteti Juridik i Kolegjit AAB, është mbajtur tryezë diskutimi, me ç’rast, ndër të tjera, është prezantua edhe platforma për të drejtat e njeriut, e financuar nga Qeveria norvegjeze dhe UNDP-ja. Në këtë tryezë në cilësinë e penalistit ka marrë pjesë Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Koso…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni takon udhëheqësit e njësive të administratës së KPK-së

Prishtinë, 13 dhjetor 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni dhe kryesuesit e komisioneve të përhershme kanë mbajtur takim pune me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit, Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e performancës së Prokurorive dhe udhëheqësit e njësive të tjera. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi për Raportin vjetor për vitin 2019 dhe Planin e Punës për vitin 2020 të Këshillit Prokurori…

Lexo më shumë...

Organizohet punëtori për rishikimin e akteve nënligjore të Këshillit Prokurorial

Prishtinë, 11 dhjetor 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka organizuar një punëtori dyditore për rishikimin e disa akteve nënligjore. Në këtë punëtori kanë marrë pjesë, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Drejtori i NJSHPP-së dhe përfaqësuesit e Zyrës Ligjore të Sekretariatit të KPK-së. &nbs…

Lexo më shumë...

Lufta kundër korrupsionit, prioritet i sistemit prokurorial

Prishtinë, 10 dhjetor 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në Tryezën e organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, me titull: “Amnistia e korrupsionit të profilit të lartë: Sinjalizimet e padëgjuara të korrupsionit nga drejtësia”, tryezë e cila është organizuar në kuadër të aktiviteteve të Koalicionit të OJQ-ve me rastin e Javës Kundër Korrupsionit 2019. Kryesuesi Hyse…

Lexo më shumë...

Prokuroritë dhe Policia e Kosovës bëjnë ndërlidhjen e sistemeve elektronike për shkëmbimin e të dhënave

Prishtinë, 10 dhjetor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Policia e Kosovës kanë lansuar ndërlidhjen e sistemeve për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike, sistem ky, i cili është ndër më të avancuarit në rajon.      Hapja e ceremonisë së lëshimit të këtij sistemi është bërë nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe Drejtori i Përgjithshë…

Lexo më shumë...

Vazhdon puna në hartimin e rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 6 dhjetor 2019 - Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Zejnullah Gashi dhe grupi punues për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve kanë mbajtur takim pune lidhur me finalizimin e rregullores së lartcekur. Takimi i sotëm ishte pjesë e vazhdimit të punës në hartimin e Rregullores për vlerësimin e performances së prokurorëve. Në Rregulloren e re do të inkorpor…

Lexo më shumë...

Vlerësohet puna e Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës

Prishtinë, 4 dhjetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Kryesuesen e Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës, gjyqtaren Hidajete Gashi dhe Zëvendëskryesuesen e këtij forumi, Zëvendëskryeprokuroren e Shtetit, Sevdije Morina. Qëllimi i këtij takimi ishte ngritja e bashkëpunimit të Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve me Këshillin Prokurorial të Kosovës. Kryesuesi Hyseni ka th&…

Lexo më shumë...

Prokuroritë trajtojnë me prioritet lëndët e dhunës në familje

Prishtinë, 4 dhjetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në prezantimin e punës njëvjeçare të bazës së të dhënave për evidentimin e rasteve të dhunës në familje, e cila është organizuar nga Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje në bashkëpunim me UN Women-in. Me këtë rast, Kryesuesi Hyseni ka folur para pjesëmarrësve për punën …

Lexo më shumë...

Mbretëria e Bashkuar e gatshme për të mbështetur Kosovën në luftë kundër pastrimit të parasë

Prishtinë, 3 dhjetor 2019 – Ka filluar punëtoria dy ditore e organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe e mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë me temë: “Pastrimi i parave/konfiskimi i pasurisë”. Hapja e kësaj punëtorie u bë nga Ambasadori Britanik në Kosovë Nicholas Abbott, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe ai i Këshillit Gjyqësor, Skender …

Lexo më shumë...

Reagimi me kohë dhe luftimi i lajmeve të pasakta, në fokus të trajnimit të kryeprokurorëve, prokurorëve dhe zyrtarëve për komunikim publik

Pejë, 30 nëntor 2019 – Reagimi me kohë dhe luftimi i lajmeve të pasakta, si dhe përforcimi i rolit të përgjithshëm Prokurorisë së Shtetit në marrëdhëniet me publikun, ishin në fokus të trajnimit dyditor, i cili bashkoi kryeprokurorë, prokurorë, zyrtarë të komunikimit publik dhe zyrtarë të tjerë të sistemit prokurorial të Kosovës. Në këtë trajnim ishin të pranishëm edhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial…

Lexo më shumë...

Projekti TIK-SMIL do të ndikojë në ngritjen e performancës, efikasitetit, shpejtësisë dhe transparencës në sistemin prokurorial

Prishtinë, 27 nëntor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë, Jens Erik Grøndahl. Qëllimi i takimit ishte koordinimi i aktiviteteve të përbashkëta dhe mundësia e ngritjes së bashkëpunimit, me theks të veçantë Projekti për menaxhimin e lëndëve në Gjykata dhe Prokurori (SMIL), projekt ky, i financuar nga Qeveria norvegjeze. Me këtë rast, Krye…

Lexo më shumë...

Vlerësohet bashkëpunimi KPK – IKD

Prishtinë, 26 nëntor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Zëvëndëskryesuesin Arben Ismajli kanë pritur në takim përfaqësuesit e Organizatës Joqeveritare “Instituti i Kosovës për Drejtësi - IKD”, Ehat Miftaraj dhe Betim Musliu. Në këtë takim, kryesuesi Hyseni ka pranuar raportet e monitorimit dhe hulumtimit sistematik të sistemit prokurorial nga përfaqësuesit e Institutit të Kosovës p&eu…

Lexo më shumë...

Miratohet Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2019

Prishtinë, 25 nëntor 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi dhe zyrtarë të njësive përkatëse të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Qël…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së, Hyseni, merr pjesë në takimin e dytë rajonal të koordinimit kundër trafikimit të armëve

Tiranë, 21 nëntor 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në Takimin e Dytë të Koordinimit Rajonal në Tiranë për zbatimin e Udhërrëfyesit për një zgjidhje të qëndrueshme për mbajtjen e paligjshme, keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024, eveniment ky i financuar nga Bashkimi Evropian. Rrjedhimisht, në…

Lexo më shumë...

Avancimi i komunikimit, temë e diskutimit të Grupit punues për zhvillim institucional

Prishtinë, 21 nëntor 2019 – Gjetja dhe krijimi i një kornize të përbashkët veprimi për avancimin dhe fuqizimin e shërbimeve të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm ishte në fokus të takimit të radhës të përfaqësuesve të KPK-së me përfaqësuesit britanikë të projektit “Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë”, i cili u mbajt në kuadër të Grupit punues për zhvillimin institucional të sis…

Lexo më shumë...

Hyseni: Zbatimi i masave disiplinore ka shënuar rezultate të dukshme

Prishtinë, 18 nëntor 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, tha se zbatimi i masave të ndryshme disiplinore nga ana e Këshillit ka shënuar rezultate të dukshme vitin e fundit, gjë që dëshmohet në të gjitha raportet e publikuara. “Ekzistojnë sfida që kanë të bëjnë me plotësimin e kuadrit të nevojshëm profesional dhe administrativ, për të cilat kërkohet mbështetje financiare më e madhe për të…

Lexo më shumë...

Zëvendëskryesuesi Ismajli: Është e papranueshme shtyrja e seancave gjyqësore pa arsye nga ana e prokurorëve

Prishtinë, 18 nëntor 2019 – Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arben Ismajli, ka thënë se është e papranueshme shtyrja e seancave gjyqësore pa arsye nga prokurorët. Këto komente ai i bëri në një tryezë diskutimi, të cilën e ka organizuar Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD). Në këtë tryezë me titull “Pandëshkueshmëria e korrupsionit” janë publikuar dy raporte nga monitorimi…

Lexo më shumë...

Drejtori i Përgjithshëm, Krasniqi: Menaxhimi i llogaridhënies, në fokus të shtuar të angazhimeve të administratës për vitin 2020

Prishtinë, 15 nëntor 2019 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, tha se ngritja sistematike e kapaciteteve, avancimi i koordinimit dhe menaxhimi i llogaridhënies do të jenë në fokus të shtuar të angazhimeve të administratës së sistemit prokurorial në vitin e ardhshëm. Këto komente i bëri në tryezën e diskutimit të prioriteteve për Planin e punës për vitin 2020, në të cilën morën pjesë D…

Lexo më shumë...

Avancimi i sistemit të ndërmjetësimit prioritet i sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 14 nëntor 2019 – Është mbajtur tryeza me titull “Avancimi i Sistemit të Ndërmjetësimit në Kosovë”, tryezë në të cilën kanë marrë pjesë kryeprokurorë dhe kryetarë të gjykatave të Kosovës. Kjo tryezë është mbështetur nga UNDP përmes projektit “Përfaqësimi i qasjes në drejtësi dhe i reformës së sundimit të ligjit në Kosovë” dhe financuar nga Ambasada e Norvegji…

Lexo më shumë...

Koordinohen njësitë organizative, në fokus përgatitjet për hartimin e Planit të punës të KPK-së për vitin 2020

Prishtinë, 13 nëntor 2019 - Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim pune me udhëheqësit administrativë të njësive organizative të KPK-së. Qëllimi i takimit ishte diskutimi për hartimin e kornizave dhe koncepteve tematike të Planit të punës për vitin 2020, i cili do të trajtohet në punëtorinë që do të mbahet më 14-15 nëntor, si dhe prezantimi i rapo…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 174-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 12 nëntor 2019 -  Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur sot takimin e radhës, të cilin e udhëhoqi Kryesuesi Bahri Hyseni, me ç’rast ka shqyrtuar dhe miratuar pikat e parapara të rendit të ditës. KPK-ja në fillim të takimit ka aprovuar Raportin e mekanizmit përcjellës ndërinstitucional së bashku me disa rekomandime për veprat penale karakteristike për periudhën janar-shtator 2019, te cilin e prezantoi Drejtori i Njësitit për Shqyrtimi…

Lexo më shumë...

Mbahet tryezë pune për zbatimin e Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Prishtinë, 8 nëntor 2019 – Kryesuesi i Këshilli Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Zëvendëskryesuesin Arben Ismajli, si dhe anëtarët e Këshillit Prokurorial, kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, prokurorë – anëtarë të paneleve hetimore dhe Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit, kanë marrë pjesë në një tryezë pune për implementimin e Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni takon Drejtorin e OPDAT-it për Evropën Juglindore

Prishtinë, 8 nëntor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, i shoqëruar nga Zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina, ka pritur në takim Drejtorin e Zyrës Tejoqeanike për Zhvillimin, Ndihmën dhe Trajnimin e Prokurorisë -OPDAT për Evropën Juglindore, Paul Vaky. Qëllimi i këtij takimi ishte bashkëpunimi i sistemit prokurorial me OPDAT-in dhe fushat në të cilat duhet të përqendrohen bashkërisht këto institucione n…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni ka pritur në takim ekspertët e misionit vlerësues të TAIEX-it

Prishtinë, 5 nëntor 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, i shoqëruar nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Afrim Shefkiu, ka pritur në takim një delegacion të misionit vlerësues të Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) të Komisionit Evropian. Qëllimi i këtij takimi ishte evidentimi i rezultateve të arritura, trajtimi i politikave sektoria…

Lexo më shumë...

Diskutohet Rregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së

Prishtinë, 1 nëntor 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin kanë marrë pjesë edhe Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Arben Ismajli, përfaqësuesit e Ambasadës së SHBA-së, BE-së dhe Zyrës Ligjore të Sekretariatit të KPK-së. Qëllimi i këtij takimi ishte vazhdimi i punës në hartimin e Rregullores pë…

Lexo më shumë...

Lufta kundër korrupsionit, në fokus të takimit Hyseni – Havolli

Prishtinë, 1 nëntor 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Drejtorin e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Shaip Havolli, me ç’rast kanë diskutuar për sundimin e ligjit në Kosovë, me fokus të veçantë për zbatimin e tri ligjeve, që ndërlidhen me luftën kundër korrupsionit. Me këtë rast është biseduar për Ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksion…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 30 tetor 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dënon ashpër sulmin fizik ndaj prokurorit të Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prizren, Atnor Skoro, sulm i cili ndërlidhet me punën e tij zyrtare. Për KPK-në aktet e tilla ndaj prokurorëve, janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. KPK qëndron fuqishëm pranë prokurorit Skoro dhe të gjithë prokurorëve, i mbështet ata…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni vlerëson mbështetjen amerikane për sistemin prokurorial

Prishtinë, 29 tetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim Drejtorin e ri të Byros ndërkombëtare për narkotik dhe sundim të ligjit në kuadër të Ambasadës Amerikane në Kosovë, Shawn Waddoups. Në fillim të këtij takim, Kryesuesi Hyseni ka njoftuar Drejtorin Waddoups për kompetencat, rolin dhe objektivat e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po ashtu, Kryesuesi Hyseni ka folur për të arriturat…

Lexo më shumë...

DEKLARATË PËR MEDIA E KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 28 tetor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) deklaron se shkrimet e botuara në portalin “Insajderi” janë tendencioze dhe të pabazuara, duke sulmuar integritetin e Këshillit, anëtarëve të tij dhe kandidatit për Kryeprokuror të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Rrjedhimisht, përveç pretendimeve të pabazuara në këto shkrime, KPK-ja nuk ka asnjë informatë për të vërtetuar se ekzi…

Lexo më shumë...

Diskutohet metodologjia për zhvillimin institucional të sistemit prokurorial

Prishtinë, 28 tetor 2019 – Përfaqësuesit e Këshilli Prokurorial të Kosovës kanë zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit britanikë të Projektit “Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë” në kuadër të grupit punues për zhvillimin institucional të sistemit prokurorial.        Gjatë këtij takimi, në të cilin morën pjesë Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Zejnullah Gashi, Kryesuesja …

Lexo më shumë...

KPK miraton politikat e trajnimeve për prokurorë dhe stafin administrativ për vitin 2020

Prishtinë, 22 tetor 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) miratoi sot në takimin e tij të rregullt politikat e trajnimit për prokurorët dhe stafin administrativ të sistemit prokurorial për vitin 2020, të cilat do ta përshtaten me Planin e punës së Akademisë së Drejtësisë dhe bazohen në kompetencat ndërsektoriale, si dhe janë harmonizuar me dokumentet strategjike, duke i kushtuar vëmendje të veçantë metodologjisë së luftimit të&nb…

Lexo më shumë...

Kosova, pjesëmarrëse në forumin për forcimin e bashkëpunimit të sistemeve prokuroriale të shteteve ballkanike

Prishtinë, 17 tetor 2019 – Në kuadër të zhvillimit të bashkëpunimit regjional të sistemeve prokuroriale në Izmir të Turqisë po mbahet Forumi i Parë i Punës së prokurorëve të përgjithshëm të shteteve ballkanike, në të cilin po merr pjesë një delegacion kosovar, i përbërë nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Afrim Shefkiu dhe Drejtori i Përgjith…

Lexo më shumë...

Mbahet takim vlerësues për progresin e zbatimit të mandatit të EULEX-it

Prishtinë, 15 tetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, bashkë me anëtarët e KPK-së, Ikramije Bojaxhiu, Radica Miliq dhe Zejnullah Gashi, si dhe me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, ka pritur në takim një delegacion të përbashkët të Drejtorisë për Qasje të Integruar, Siguri dhe Paqe, Planifikimit Civil dhe Aftësi të Sjelljes të BE-së. Qëllimi i këtij takimi ishte analizimi …

Lexo më shumë...

Mbahet takim koordinues me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 15 tetor 2019 - Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, së bashku me Kryesuesen e Komisionit për Administrimin e Prokurorive, Radica Miliq dhe Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive, Valon Jupa, ka mbajtur një takim me administratorët e prokurorive, me ç’rast ishin të pranishëm edhe udhëheqësit e departamenteve dhe zyrtarët administrativë të Sekretariatit t&e…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni ka takuar Ambasadorin Britanik Nicholas Abbott

Prishtinë, 10 tetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni ka pritur në takim Ambasadorin Britanik në Prishtinë, Nicholas Abbott. Kryesuesi Hyseni ka falënderuar Ambasadorin Abbott për ndihmën që Ambasada Britanike ka dhënë dhe vazhdon të jep për sistemin prokurorial të Kosovës, duke e vlerësuar këtë ndihmë si shumë të rëndësishme në realizimin e objektivave dhe synimeve të sistemit prokurorial të K…

Lexo më shumë...

Mbahet tryezë për procedurën e ndërmjetësimit

Prishtinë, 4 tetor 2019 –  Referentët për ndërmjetësim të prokurorive dhe gjykatave dhe ndërmjetësuesit kanë mbajtur një tryezë për procedurat e ndërmjetësimit, të organizuar nga UNDP-ja në kuadër të Projektit “Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe i reformës së sundimit të ligjit në Kosovë”, i cili financohet nga Ambasada e Norvegjisë në Kosovë. Në këtë tryezë të udhëhe…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni angazhohet për fuqizimin e administratës së sistemit prokurorial

Prishtinë, 1 tetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me anëtarët me punë të përhershme në KPK, ka mbajtur takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit, Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive dhe udhëheqësit e departamenteve të Sekretariatit. Gjatë këtij takimi janë shtruar një sërë çështjesh, të cilat kanë për qëllim ngritje…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 172-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 27 shtator 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e radhës, me ç’rast ka aprovuar dhe miratuar një mori pikash të rendit të ditës. Këshilli ka konfirmuar listën përfundimtare prej pesë kandidatësh për kryeprokuror të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës: Blerim Isufaj, Atdhe Dema, Haki Gecaj, Armend Hamiti dhe Afrim Shefkiu, si dhe listën prej katër kandidat&e…

Lexo më shumë...

Mbahet tryezë e rrumbullakët për zhvillimet e fundit në sistemin e drejtësisë

Prishtinë, 25 shtator 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Arben Ismajli dhe disa anëtarë të KPK-së, kanë marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët, të cilën e ka organizuar Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GSJP), me ç’rast ishin të pranishëm Ambasa…

Lexo më shumë...

Mbahet tryezë për zbatimin e Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve

Prishtinë, 20 shtator 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, i kryesuar nga Bahri Hyseni dhe përfaqësuesit e administratës së KPK-së, kanë marrë pjesë në tryezën e diskutimeve, të organizuar nga partnerët britanikë “Axiom International dhe Agencia Ltd”, të cilët implementojnë Projektin “Forcimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë”, i cili mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar.    Q&…

Lexo më shumë...

Vlerësohet ekzekutimi i deritanishëm i buxhetit të sistemit prokurorial

Prishtinë, 19 shtator 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, ka marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi si dhe udhëheqës dhe zyrtarë të njësive përkatëse të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosov&e…

Lexo më shumë...

Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 19 shtator 2019 - Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur me administratorë të prokurorive takim përmes videokonferencës. Në këtë takim kanë marrë pjesë udhëheqës të departamenteve dhe zyrtarë administrativ të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Qëllimi i takimit ishte komunikimi dhe koordinimi i bashkëpunimit në mes të njësive…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni priti në takim një grup auditorësh të Qeverisë amerikane

Prishtinë, 18 shtator 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, së bashku me Zëvendëskryesuesin Arben Ismajli dhe kryetarët e komisioneve të përhershme të KPK-së, ka pritur në takim një grup auditorësh të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i prioriteteve për mbështetje të sundimit të ligjit me anë të programeve të ndryshme, të cilat Ambasada e SHBA-së në Kosov&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni në vizitë studimore në SHBA

Prishtinë, 11 shtator 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, në cilësinë e kryesuesit të Komisionit për Politikë Ndëshkimore, bashkë me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skender Çoçaj dhe anëtarët e këtij komisioni, kryetaren e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Afërdita Bytyqi, gjyqtarin e Gjykatës Supreme Agim Maliqi si dhe me prokurorin e Shtetit Agron Qala, po që…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për finalizimin e uebportalit të sistemit prokurorial

Prishtinë, 11 shtator 2019 –  Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka organizuar një punëtori dyditore për finalizimin i uebportalit të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës, në të cilin po marrin pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, anëtarët e grupit punues për zhvillimin e uebportalit dhe zyrtarë të tjerë. Qellimi i kësaj punëtorie d…

Lexo më shumë...

Komisioni për Administrimin e Prokurorive viziton Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 10 shtator 2019 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja Radica Miliç, së bashku me Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive, Valon Jupa, vizituan Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i nivelit të aplikimit të Sistemit për Menaxhimin Elektronik të Lëndëve (SMIL) në Prokurorinë Themelore në Prisht…

Lexo më shumë...

U mbajt aksioni vullnetar i dhurimit të gjakut në sistemin prokurorial

Prishtinë, 10 shtator 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe institucioni i Prokurorit të Shtetit në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut kanë organizuar një aksion vullnetar për dhurim të gjakut, me ç ‘rast ftesës për dhurim iu përgjigjën një numër i madh i zyrtarëve të sistemit prokurorial. Bashkëpunimi ndërinstitucional i sistemit prokurorial dhe Qendrës Kombëtare të Tr…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 6 shtator 2019 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Radica Miliç, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i këtij takimi ishte shqyrtimi dhe diskutimi i zbatimit të Sistemit për Menaxhimin Elektronik të Lëndëve (SMIL) në sistemin prokurorial, ngarkesën e prokurorive me lëndë  dhe çështje të tjera të administrimit të prokurorive. Me kët&…

Lexo më shumë...

Memorandum mirëkuptimi në mbështetje të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 5 shtator 2019 – Me qëllim të rritjes së llogaridhënies, transparencës dhe profesionalizmit dhe forcimit të sistemit prokurorial, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, e përfaqësuar nga Ambasada Britanike në Prishtinë, përmes partnerëve të saj implementues Axiom International dhe Agencia Ltd, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi. Ky memorandum mirëkuptimi është nënshkruar nga Kryesuesi i…

Lexo më shumë...

Kryeprokurori Lumezi dhe Kryesuesi Hyseni kanë pritur në takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott

Prishtinë, 5 shtator 2019 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së bashku me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, kanë pritur sot në takim Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott, të cilit, fillimisht i kanë uruar mirëseardhje dhe suksese në misionin e ri diplomatik. Gjatë këtij takimi, Kryeprokurori Lumezi e ka njoftuar Ambasadorin Abbott me punën, të arriturat dhe sfidat e Prokurorit të …

Lexo më shumë...

Nënshkruhet Memorandum i Mirëkuptimit mes KPK-së dhe GIZ-it për fuqizimin e mekanizmave të Zyrës për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave

Prishtinë, 4 shtator 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Menaxherin i Projektit për Reformë Juridike dhe Administrative të Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Karl Weber. Qëllimi i takimit ishte nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit mes KPK-së dhe GIZ-it për mbështetjen e projektit të menaxhimit të rasteve në Zyrën për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave (ZMNV), i cili ka për q&eum…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 171-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 3 shtator 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 171-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi Bahri Hyseni. Fillimisht anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë miratuar pa rekomandime Raportin tremujor për periudhën prill-qershor 2019 për aktivitetet e Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, të cilin e ka prezantuar Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi. Gjithas…

Lexo më shumë...

Koordinohet realizimi i një ankete për perceptimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës

Prishtinë, 28 gusht 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka marrë pjesë në një takim me përfaqësuesit e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Sektorit të INL-së në Prishtinë dhe përfaqësuesit e Institutit “Riinvest”. Qëllimi i takimit ishte koordinimi i përbashkët i realizimit të një ankete pë…

Lexo më shumë...

Diskutohet angazhimi i interpretëve dhe përkthyesve

Prishtinë, 28 gusht 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës, me ç’rast është shqyrtuar Udhëzimi për përcaktimin dhe angazhimin e interpretëve dhe përkthyesve për sistemin prokurorial të Kosovës. Lidhur me udhëzimin e lartcekur është diskutuar për kriteret dhe procedurat e angazhimit të interpretëve dhe përkthyesve, si…

Lexo më shumë...

Shqyrtohet zbatimi i buxhetit dhe planifikimit të personelit

Prishtinë, 26 gusht 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin, përveç anëtarëve, ka marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi dhe udhëheqësit e departamenteve përkatëse. Qëllimi i këtij takimi ishte shqyrtimi dhe diskutimi i zbatimit të buxhetit me fokus të…

Lexo më shumë...

Deklaratë e Këshillit Prokurorial të Kosovës ndaj reagimit të Grupit për Studime Juridike dhe Politike

Prishtinë, 22 gusht 2019 – Pas publikimit të djeshëm të një artikulli në mediat elektronike nga ana e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GSJP), i cili është shkruar në formë të reagimit ndaj miratimit të Rregullores së Këshillit Prokurorial të Kosovës për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) lëshon kët&e…

Lexo më shumë...

Diskutohet zbatimi i SMIL-it në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës

Prishtinë, 13 gusht 2019 – Në kuadër të ofrimit të mbështetjes administrative për zbatimin sa më efektiv dhe efikas të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL), Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, i shoqëruar nga Udhëheqësi i Departamentit të Teknologjisë Informative, Nexhat Haziri, ka vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, me ç’rast është…

Lexo më shumë...

Organizohet takim koordinues për unifikimin e raporteve statistikore të SMIL-it

Prishtinë, 8 Gusht 2019 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (SKPK), Lavdim Krasniqi, në bashkëpunim me Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performansës së Prokurorive (NJSHPP), Valon Jupa, ka organizuar një takim koordinues për prezantimin e unifikuar të raporteve statistikore të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL), në të cilin morën pjesë zyrtarët e Njësitit për Shqyrtimin e Performansë…

Lexo më shumë...

KPK ka miratuar rregulloren për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 1 gusht 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 170-të me radhë, në të cilin ka shqyrtuar dhe miratuar një sërë çështjesh të rëndësishme. Rrjedhimisht, pas një debati të gjatë, KPK-ja ka miratuar Rregulloren për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, të cilën e ka prezantuar Kryesuesi i…

Lexo më shumë...

Prezantohet Raporti i Projektit SMIL për periudhën janar-qershor 2019

Prishtinë, 30 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në takimin e Bordit Drejtues të Projektit të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL), në të cilin morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, Skënder Çoçaj dhe drejtorët e përgjithshëm të sekretariateve të dy Këshillave. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i aktiviteteve dhe të arriturave të Projekti…

Lexo më shumë...

Shqyrtohet Raporti financiar për periudhën janar-qershor 2019

Prishtinë, 30 korrik 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, ka marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i Raportit financiar për gjashtëmujorin e parë të këtij viti. Drejtori i Përg…

Lexo më shumë...

Propozohet për miratim Rregullorja për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 25 korrik 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës në të cilin është diskutuar për draftin e Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive. Në këtë takim në të cilin kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga ambasada Amerikane dhe Britanike, përfaqësu…

Lexo më shumë...

Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 24 korrik 2019 - Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur me administratorë të prokurorive takim përmes videokonferencës. Në këtë takim kanë marrë pjesë udhëheqës të departamenteve dhe zyrtarë administrativ të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Qëllimi i takimit ishte koordinimi i bashkëpunimit në mes të njësive organizative t&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni po qëndron për vizitë studimore në Austri

Vienë/Austri, 24 korrik 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, është duke qëndruar në një vizitë studimore në Vienë të Austrisë, ku janë duke u trajtuar temat e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Gjatë kësaj vizite studimore është duke u biseduar për parandalimin dhe ndjekjen penale të pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe ndë…

Lexo më shumë...

Shoqëria civile vlerëson transparencën e KPK-së në procesin e hartimit të Rregullores për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 18 korrik 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur dëgjim publik me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave, lidhur me draftin e Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisioni për Çështje Normative, ka marrë pjesë edhe Kryesuesi i KPK-së Bahr…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit vizituan Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 17 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër Lumezi, kanë zhvilluar një vizitë pune në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, me ç’rast kanë takuar u.d Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore, Kujtim Munishi dhe prokurorët e Departamentit të Krimeve të Rënda dhe Njësitit për krime ekonomike dhe korrupsion në këtë prokurori. Gjatë këtij…

Lexo më shumë...

OSBE shpreh gatishmërinë për vazhdim të mbështetjes për sistemin prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 17 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni,  ka pritur në takim shefin e Zyrës Ligjore në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian (OSBE) në Kosovë, Benjamin Reed. Qëllimi i këtij takimi ishte mbajtja e vazhdimësisë së komunikimit në mes të dy institucioneve, thëllimi i bashkëpunimit dhe mbështetja e OSBE-së për sistemin prokurorial të Kosovës. Kryesuesi Hyseni pasi e ka falë…

Lexo më shumë...

Ka filluar regjistrimi i lëndëve të vjetra në SMIL

Prishtinë, 16 korrik 2019 - Ka filluar regjistrimi i lëndëve të vjetra që janë në punë në Sistemin për Menaxhimin Informativ të Lëndëve në prokuroritë themelore në Prishtinë, Pejë, Gjilan, Gjakovë, Ferizaj, Prizren dhe në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Numri i përgjithshëm i lëndëve i cili pritet të regjistrohen është mbi 60 mijë, që përfshin lëndët me kryesit madhor, t&e…

Lexo më shumë...

Takim koordinues lidhur me trajnimin e prokurorëve

Prishtinë, 11 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni ka pritur në takim një delegacion nga Zyra e BE-së në Kosovë, të kryesuar nga Cezary Michalczuk, shef i Zyrës për sundim të ligjit - Zyra e Përfaqësuesit Special të BE-së në Kosovë. Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi i aktiviteteve që lidhen me trajnimin e prokurorëve për implementimin e ligjeve të reja të hyra në fuqi, apo atyre q&eu…

Lexo më shumë...

Dinamizohen angazhimet për fillimin e procesit të hartimit të akteve nënligjore që forcojnë zhvillimin profesional të prokurorëve

Prishtinë, 10 korrik 2019 - Kryetari i  Komisionit për Çështje Normative, Zejnullah Gashi zhvilloi takim me Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e  Performancës së Prokurorisë, Valon Jupa, për të diskutuar gjetjen e modeleve dhe praktikave të avancuara dhe inkorporomini e tyre në aktet nënligjore të cilat janë në proces të hartimit. Këshilli Prokurorial i Kosovës është në përgatitje të fillimit të procesit të hartimit respekt…

Lexo më shumë...

Sqarim i KPK-së për deklaratat e publikuara në media të Prokurorit të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Ibrahim Berisha

Prishtinë, 5 korrik 2019 - Lidhur me deklaratat e publikuara në media të Prokurorit të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Ibrahim Berisha, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) lëshon këtë Sqarim për media: Këshilli Prokurorial i Kosovës hedh poshtë pretendimet për kontestimin e Vendimit KPK/nr.377/2019, të datës 7 qershor 2019, nga ish-Zëvendësi i Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Ibrahim Berisha, për emërimin e Pr…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për administratorët e prokurorive për reformat në sistemin prokurorial

Prishtinë, 5 korrik 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë së Kosovës ka mbajtur një punëtori dyditore për zhvillimet kryesore në administratën e sistemit prokurorial, në të cilin morën pjesë administratorët e prokurorive të vendit. Qëllimi i punëtorisë ishte që pjesëmarrësit të informohen dhe të kuptojnë zhvillimet kryesore për zbatimin e Ligjit për paga dhe Ligjit pë…

Lexo më shumë...

Sistemi prokurorial me objektiv të veçantë kundër terrorizmit

Prishtinë, 4 korrik 2019 – Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Arben Ismajli dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, SKënder Çoçaj, kanë mbajtur takim me ekspertët e BE-së për hartimin e Planit të përbashkët të veprimit kundër terrorizmit për Ballkanin Perëndimor. Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Arben Ismajli, ka thënë me këtë rast se sistemi prokurorial i Kosovës ësht&e…

Lexo më shumë...

Diskutohen ndryshimet në draftin e Rregullores për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 4 korrik 2019 – Me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Kosovë është mbajtur punëtori për hartimin e Rregullores për emërimin e kryeprokurorëve. Në këtë punëtori e cila është mbajtur në vazhdën e aktiviteteve paraprake për hartimin e rregullores së lartcekur kanë marrë pjesë anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, kryeprokuror, prokurorë, anëtarët e Komisionit për Ç&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së dhe KGJK-së pritën në takim lamtumirës Ambasadorin dhe Zëvendësambasadorin e Norvegjisë

Prishtinë, 3 korrik 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, (KGJK), Skënder Çoçaj, kanë pritur në takim lamtumirës Shkëlqesinë e Tij, Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë, Per Strand Sjaastad dhe Zëvendësambasadorin Stein Eivar Lothe. Kryesuesit Hyseni dhe Çoçaj kanë shprehur falënderimet e tyre të veçanta për Ambasadorin Sjaastad dhe Zë…

Lexo më shumë...

Diskutohet ngritja e kapaciteteve të qëndrueshme profesionale dhe administrative në sistemin prokurorial

Prishtinë, 3 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, me bashkëpunëtorë, është takuar me përfaqësuesit e ekipit britanik të Projektit “Forcimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë”.   Qëllimi i takimit ishte diskutimi i kornizave të përbashkëta organizative dhe vlerësimit, e cila kontribuon për zhvillimin e sistemit të përgjithshëm, përfshirë emërimin e prokurorëv…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 169-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 3 korrik 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka mbajtur takimin e 169-të me radhë, i cili është udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, me ç’rast janë shqyrtuar dhe miratuar një sërë pikash të rendit të ditës.  Rrjedhimisht, anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë miratuar listën e anëtarëve të paneleve hetimore në përbërje prej 30 prokurorësh të shtetit, të cilët do të shë…

Lexo më shumë...

Diskutohen praktikat e mira për fuqizimin e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm

Prishtinë, 3 korrik 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Zyrën e UNDP-së në Kosovë kanë mbajtur një punëtori dyditore me temën “Forcimi i komunikimit të brendshëm në sistemin prokurorial, sfidat dhe mundësitë”, në të cilin kanë marrë pjesë zyrtarët për komunikim publik të sistemit prokurorial, administratorët dhe shefat e shkrimoreve të prokurorive të vendit. Qëllimi i kësaj…

Lexo më shumë...

Diskutohet zbatimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL) në prokurori dhe gjykata

Prishtinë, 2 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim eksperten e jashtme, të angazhuar nga administrata gjyqësore e Norvegjisë për Projektin TIK-SMIL, Amra Jasareviq, takim ky, në të cilin morën pjesë edhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), si dhe anëtarët e të dy këshillave.  Qëllimi i takimit ishte diskutimi i procesit të zbatimit të Projektit TIK-SMIL dhe arritja e…

Lexo më shumë...

Arrihet pajtimi për trajtimin e kërkesave dhe shtyrjen e fillimit të grevës të Sindikatës së Judikaturës së Kosovës

Prishtinë, 28 qershor 2019 – Kryesuesit e dy Këshillave: Bahri Hyseni dhe Skënder Çoçaj, së bashku me Ministrin e Drejtësisë, Abelard Tahiri, pritën në takim përfaqësuesit e Sindikatës së Judikaturës të Kosovës.   Qëllimi i takimit ishte diskutimi i kërkesave të Sindikatës së Judikaturës drejtuar të dy Këshillave dhe Ministrit të Drejtësisë, kërkesa këto, të cilat kanë të bëjn…

Lexo më shumë...

Koordinohet transferimi i personelit të ish-ZPD-së në administratën e Këshillit Prokurorial

Prishtinë, 28 qershor 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim informues me zyrtarët e ish-Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD). Qëllimi i takimit ishte informimi për veprimet konkrete për zbatimin e procedurave të nevojshme për transferimin e zyrtarëve të ish-Zyrës së Prokurorit Disiplinor dhe informimi i tyre i drejt&…

Lexo më shumë...

Nënshkruhet Memorandum i Mirëkuptimit mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Qendrës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar

Prishtinë, 27 qershor 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim Ambasadoren e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Gerrie Willems, si dhe Drejtorin e Qendrës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (CILC), Willem van Nieuwkerk. Gjatë këtij takimi, Kryesuesi i KPK-së dhe Drejtori i CILC-it kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi, i cili ka për qëllim promovimin e një sistemi të pavarur…

Lexo më shumë...

Vizitë studimore e përfaqësuesve të KPK-së në prokuroritë norvegjeze

Prishtinë, 26 qershor 2019 – Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Arben Ismajli,  Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative në KPK, Zejnullah Gashi dhe Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial, Lavdim Krasniqi, janë duke qëndruar në Oslo të Norvegjisë në kuadër të shkëmbimit të përvojave të prokurorive dhe gjykatave, si dhe shërbimeve që ofrohen për to nga administr…

Lexo më shumë...

Diskutohet procesi i hartimit të Draftit të Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive

Prishtinë, 26 qershor 2019 –Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim ekspertët e projektit britanik “Fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës”, të kryesuar nga menaxheri Mark Dikson. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i komenteve tw propozuara nga ekspertët britanikë, të cilat janë ofruar për integrimin e tyre në tekstin e përgjithshëm të Draftit të Rregullores për emërimin e Kryep…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Grupit punues për zbatimin e detyrave specifike të Planit Strategjik 2019-2021

Prishtinë, 24 qershor 2019 – Grupi punues për zbatimin e detyrave specifike që dalin nga Plani Strategjik 2019-2021, i kryesuar nga Prokurorja Merita Bina-Rugova, ka mbajtur një takim për të shqyrtuar hapat e paraparë për përmbushjen e këtij plani, takim ky, në të cilin morën pjesë edhe anëtarët e këtij grupi, Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Agron Qalaj dhe Menaxheri i Zyrës për Verifikim dhe Vlerësim Prokurorial, Besim Morina. Që…

Lexo më shumë...

Mbahet mbledhja e radhës e Bordit të Përbashkët “Drejtësia 2020”

Prishtinë, 21 qershor 2019 –Bordi i Agjendës së Përbashkët “Drejtësia 2020” ka mbajtur takimin e radhës, takim ky, në të cilin morën pjesë Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arben Ismajli, Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri,  Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit, Shaip Havolli dhe përfaqësuesit e Ambasadës Amerika…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Komisionit për Administrim të Prokurorive

Prishtinë, 20 qershor 2019 - Komisioni për Administrim të Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës, takim ky, i cili është udhëhequr nga Kryesuesja e tij, Radica Miliq. Qëllimi i takimit të Komisionit për Administrim të Prokurorive ishte diskutimi për zbatimin e projekti të SMIL-it në të gjitha prokuroritë e vendit dhe, në veçanti, për sfidat në zbatimin e tij në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, me ç’rast mbizotëroi konstatimi i…

Lexo më shumë...

Komisioni mbështetë kërkesën për rishikim të buxhetit

Prishtinë, 20 qershor 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës , i udhëhequr nga kryesuesja e këtij komisioni, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, ka marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, z. Lavdim Krasniqi. Qëllimi i këtij takimi ishte shqyrtimi i kërkesës për rishikim të buxhetit për vitin 2019. Dr…

Lexo më shumë...

KPK organizon seminar për prokurorë dhe zyrtarë të komunikimit publik në sistemin prokurorial

Prishtinë, 19 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) ka organizuar një seminar dyditor për marrëdhënie me publikun, seminar ky, në të cilin morën pjesë prokurorë dhe zyrtarë për komunikim publik të sistemit prokurorial të Kosovës. Ekspertët e IRZ-së, Wolf Timan Baumert, Prokuror i Lartë dhe Drejtor i Drejtorisë për Kriminalitet Ekonom…

Lexo më shumë...

Vlerësohet projekti britanik për fuqizimin e sistemit prokurorial

Prishtinë, 18 qershor 2019 – Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arben Ismajli, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit dhe ai i Njësitit për Vlerësimin e Performansës së Prokurorive, kanë pritur në takim ekspertët e projektit britanik “Fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës”, të kryesuar nga menaxheri i këtij projekti, Mark Dikson. Në fillim të këtij takimi, Zëvendëskryesuesi Ismajli ka f…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Bordit të Projektit të UNDP-së “Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe reformës së sundimit të ligjit”

Prishtinë, 17 qershor 2019 – Në kuadër të aktiviteteve dhe rezultateve të arritura, Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arben Ismajli, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, ka marrë pjesë në takimin e Bordit të Projektit të UNDP-së “Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe reformës së sundimit të ligjit”, i cili mbështetet nga Ministria e Punë…

Lexo më shumë...

8 zyrtarë të ish ZPD-së sistemohen në sistemin prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 18 qershor 2019 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka takuar 8 zyrtarët e ish Zyrës së Prokurorit Disiplinorë të cilët në bazë të ndryshimeve ligjore janë transferuar në kuadër të sistemit prokurorial. Në këtë takim Drejtori Krasniqi i ka mirëpritur dhe i ka njoftuar zyrtarët e rinj me përgjegjësitë të cilat do t’i kenë si staf i sistemit …

Lexo më shumë...

Sqarim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 18 qershor 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), njofton opinionin publik lidhur me shqetësimet e paraqitura përmes dy shkrimeve në media sa i përket draftimit të Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Kosovës. Ju njoftojmë se ky proces është duke u realizuar në mbështetje të plotë të Ambasadës Amerikane në Kosovë dhe me bashkëpjesëmarrjen e partnerëve t&eum…

Lexo më shumë...

Vazhdon puna në hartimin e Rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive

Prishtinë, 18 qershor 2019 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës ku është punuar në hartimin e Rregullores për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe përfaqësuesja e UNDP-së. Në vazhdën e angazhimeve për hartimin e kësaj rregulloreje, në këtë takimi është diskutuar për …

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për organizimin e administratës së sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në kuadër të fuqizimit dhe avancimit të administratës së sistemit prokurorial, i cili është përcaktuar edhe me Planin Strategjik 2019-2021 të KPK-së, ka organizuar një punëtori treditore për organizimin e ri të administratës së sistemit prokurorial, në të cilin morën pjesë Kryesuesi Bahri Hyseni, anëtarët e komisioneve të përhershme, udhëheqësit dhe st…

Lexo më shumë...

Diskutohen përcaktimet e politikave të rishikimit të sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 12 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi dhe Drejtorin e Njësitit për Vlerësimin e Përformansës së Prokurorive, Valon Jupa, ka pritur në takim përfaqësuesen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Julie Mosley. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i ecurisë së ha…

Lexo më shumë...

Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 11 qershor 2019- Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës, në të cilën morën pjesë edhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performansës së Prokurorive dhe stafi administrativ i SKPK-së.   Qëllimi i takimit ishte koordinimi i bashkëpunimit në mes të njësive organizative të KPK-së, Zyrë…

Lexo më shumë...

Vazhdon hartimi i Rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive

Prishtinë, 10 qershor 2019 - Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, prokurori Zejnullah Gashi dhe udhëheqësi i Zyrës Ligjore në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Valdrin Krasniqi, janë takuar me përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë, me ç’rast është punuar në hartimin e Rregullores për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive. Në vazhdën e angazhimeve p&eum…

Lexo më shumë...

12 prokurorë të sapoemëruar filluan trajnimin fillestar në Akademinë e Drejtësisë

Prishtinë, 10 qershor 2019, Akademia e Drejtësisë, zyrtarisht ka filluar Programin e Trajnimit Fillestar (PTF), për prokurorët e sapoemëruar, duke realizuar takimin e parë me ta. Në këtë takim, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Bahri Hyseni, shprehu mbështetjen e  KPK-së në drejtim të prokurorëve të sapoemëruar, duke i inkurajuar për një përkushtim dhe angazhim maksimal gjatë trajnimit fillestar, dhe potencoi rëndësin&eum…

Lexo më shumë...

Zbatimi i projektit britanik, temë diskutimi mes përfaqësuesve të administratës së sistemit prokurorial dhe ekspertëve britanik

Prishtinë, 10 qershor 2019 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, së bashku me Drejtorin e Njësitit për Vlerësimin e Përformansës së Prokurorive, Valon Jupa, ka pritur në takim tre ekspertët e projektit britanik, Karen Klark, Tim Clayson dhe Mark Dikson. Me këtë rast në fokus të diskutimeve ishin koordinimi i grupeve punuese për zbatimin e projektit, procedurat e emërimit të prokurorëve dh…

Lexo më shumë...

Takim koordinues i Kryesuesit Hyseni me administratën e KPK-së

Prishtinë, 10 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, së bashku me kryesuesit e komisioneve të përhershme të KPK-së, ka mbajtur një takim të përbashkët me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit, Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive dhe udhëheqësit e njësive të tjera të administratës së KPK-së. Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi i aktivitet…

Lexo më shumë...

Lansohet platforma online “E drejta jem”

Prishtinë, 7 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në lansimin e platformës “E drejta jem” për raportim online, e cila është organizuar nga OJQ “Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut”, në të cilën morën pjesë edhe përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Policisë së Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Q&eum…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 168-të KPK- së

Prishtinë, 7 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 168-të me radhë, me ç’rast ka vendosur për një sërë pikash të rendit të ditës. Që në fillim të takimit, Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Zejnullah Gashi, prezantoi Rregulloren për përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve, e cila është hartuar pas hyrjes në fuqi të Ligjit p&e…

Lexo më shumë...

Përurohet Dhoma për intervistimin e të miturve në Prokurorinë Themelore të Prishtinës

Prishtinë, 5 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Imer Beka dhe përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë, të kryesuar nga Tracy Whittington, drejtoreshë e Zyrës Ndërkombëtare për Narkotikë dhe Çështje të Zbatimit të Ligjit, kanë bërë përurimin e Projektit të “Dhomës për intervistimin e të miturve” n&…

Lexo më shumë...

Zbatimi i procedurave alternative, në fokus të Agjendës së Përbashkët “Drejtësia 2020”

Prishtinë, 5 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në hapjen e punëtorisë dyditore, e cila është organizuar në kuadër të Agjendës së Përbashkët “Drejtësia 2020” për rritjen e përdorimit dhe zbatimit të dënimeve dhe masave alternative, si dhe ngritjes së vetëdijesimit për profesionistët në aplikimin e dënimeve dhe masave alternative. Kryesuesi Hyseni, në fjalën e tij t&…

Lexo më shumë...

Diskutohet kërkesa buxhetore e KPK-së për vitin 2020

Prishtinë, 03 qershor 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës , i udhëhequr nga kryesuesja e këtij komisioni, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, ka marrë pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi. Anëtarët e Komisionit kanë shqyrtuar dhe diskutuar kërkesën buxhetore të Këshillit Prokurorial t…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për koordinimin e zyrave dhe zyrtarëve të komunikimit publik në sistemin prokurorial

Prishtinë, 31 maj 2019 - Koordinimi i zyrave dhe zyrtarëve të komunikimit publik në sistemin prokurorial ishte në fokus të sesioneve dyditore të punëtorisë së organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me UNDP-në, në të cilën morën pjesë zyrtarët për komunikim publik. Ndër temat e shtjelluara në këtë punëtori të udhëhequr nga Konsulenti për Marrëdhënie Publike dhe Komunikim i UNDP-së n&eum…

Lexo më shumë...

Vlerësohet ecuria e implementimit të Projektit për Menaxhimin e Lëndëve për Gjykata dhe Prokurori (SMIL)

Prishtinë, 29 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), z.Bahri Hyseni dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Skënder Çoçaj, pritën në një takim të përbashkët, Drejtorin e Përgjithshëm për Çështje Evropiane në Ministrinë e Punëve të Jashtme Norvegjeze, Niels Engelschion dhe Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë, Per Strand Sjaastad. Qëllimi i takimit ishte paraqitja e të a…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 29 maj 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e SHBA-së ka organizuar një punëtori treditore për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve.   Në dy sesionet e kësaj punëtorie kanë marrë pjesë anëtarët e KPK-së, kryeprokurorët e prokurorive themelore, udhëheqësit dhe stafi i administratës së KPK-së dhe përfaqë…

Lexo më shumë...

Propozohet për miratim Rregullorja për procedurën disiplinore të prokurorëve

Prishtinë, 28 maj 2019 – Komisioni për Çështje Normative, i cili është udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin kanë marrë pjesë Kryesuesi i Grupit punues për hartimin e akteve nënligjore bazuar në Ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Arben Ismajli, përfaqësues nga Ambasada Amerikane, Zyra e BE-së në Kosovë dhe UNDP. Qëllimi i këtij tak…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për draftimin e Rregullores për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 24 maj 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka mbajtur një punëtori në kuadër të draftimit të Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të të gjitha prokurorive të vendit, duke marrë për bazë kornizën aktuale ligjore. Nga pjesëmarrësit e punëtorisë janë diskutuar çështjet parimore të draftimit të kësaj rregulloreje, me ç’rast është vlerës…

Lexo më shumë...

Hyseni: Në këtë fillimvit ka progres në trajtimin e rasteve të shenjëstruara

Prishtinë, 23 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në publikimin e Raportit të monitorimit të gjykatave për vitin 2018 të BIRN-it dhe “Internevës Kosova”-s. Lidhur me të gjeturat e këtij raporti, kryesuesi Hyseni, ka thënë se ato janë përgatitur mbi bazën e pasqyrimit të realitetit, andaj rastet individuale të prezantuara në këtë raport tregojnë se duhet të ndryshojmë. …

Lexo më shumë...

Mbahet takim koordinues me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 22 maj 2019 - Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive, me të cilët ka biseduar për një numër të çështjeve, që ndërlidhen me aktivitetet e përditshme të prokurorive. Me këtë rast është diskutuar për punët që janë duke u realizuar nëpër prokurori dhe për planifikimet e punëve të parapara të…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i rregullt i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 21 maj 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial, i udhëhequr nga Kryesuesja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin morën pjesë anëtarët e këtij komisioni dhe Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi. Anëtarët e Komisionit kanë shqyrtuar dhe diskutuar Raportin Financiar për periudhën janar-mars 2019, përmes të cilit janë pasqyruar shpenzimet e buxhetit sipas planifikimeve…

Lexo më shumë...

Vazhdon puna në ndryshimin e Rregullores për procedurën disiplinore të prokurorëve

Prishtinë, 21 maj 2019 – Komisioni për Çështje Normative, i cili është udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin kanë marrë pjesë Kryesuesi i Grupit punues për hartimin e akteve nënligjore bazuar në Ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Arben Ismajli, Kryetari i Komisionit për Çështje Normative i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Armend Ber…

Lexo më shumë...

Qasja dhe lehtësimi i zbatimit të komunikimit publik, temë diskutimi mes KPK-së dhe AGK-së

Prishtinë, 20 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim përfaqësuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, të udhëhequr nga kryetarja Gentiana Begolli. Qëllimi i takimit ishte dhënia e njoftimeve të ndërsjella, sqarimeve të nevojshme dhe prezantimi i mundësive për fuqizimin e rolit, misionit dhe bashkëpunimit të Këshillit Prokurorial dhe Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, si …

Lexo më shumë...

KPK dhe GLPS nënshkruan memorandum të bashkëpunimit

Prishtinë, 20 maj 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) kanë nënshkruar memorandum të bashkëpunimit. Memorandumi i bashkëpunimit, i nënshkruar nga Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni dhe Drejtoresha ekzekutive e GLPS-së, Arbëresha Loxha, ka për qëllim krijimin e bazës së bashkëpunimit në mes të KPK-së dhe GLPS-së për zbatimin e Projektit “Monitorimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial në…

Lexo më shumë...

Diskutohen sfidat e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së kundërligjshme

Prishtinë, 15 maj 2019 - Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë duke mbajtur një tryezë me temë ”Kornizat ligjore për procedurat dhe sistemin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së krijuar në mënyrë të kundërligjshme”. Në këtë tryezë po marrin pjesë: Kryesuesi i KPK-së dhe ai i KGJK-së, Kryeprokurori i Shtetit, Kryetari i Gjykatës Supreme, kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët e prokurorive.…

Lexo më shumë...

Projekti britanik “Forcimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë” prezanton rekomandimet për avancimin e sistemit prokurorial

Prishtinë, 14 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, me bashkëpunëtorë, është takuar me përfaqësuesit e ekipit britanik të Projektit “Forcimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë”.   Qëllimi i këtij prezantimi ishte publikimi i të gjeturave, rekomandimeve dhe konkluzioneve profesionale të këtij ekipi për sistemin prokurorial, si dhe parashtrimi i nevojës për një qasje tjet&e…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial, i përkushtuar për luftimin e dhunës në baza gjinore

Prishtinë, 13 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim përfaqësueset e Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK), Adelina Berisha, e cila është Koordinatore për avokim kundër dhunës ndaj gruas dhe Klarista Fetahun, Koordinatore e Projektit “UNWoman”.  Me këtë rast, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka theksuar nevojën e fuqizimit të bashkëpunimit me Rrjetin e Grave të Kosovës në kuad&eum…

Lexo më shumë...

Shkarkohet një prokuror dhe suspendohet një prokurore nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 10 maj 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur mbledhjen e 167-të me radhë, të udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, në të cilën janë shqyrtuar dhe marrë vendime për pikat e parapara të rendit të ditës. Një ndër çështjet më të rëndësishme ishte miratimi i themelimit të dy mekanizmave, të cilët janë përcaktuar në Strategjinë për krimet e luftës - Taskforcës për përp…

Lexo më shumë...

Koordinohet zbatimi i Strategjisë së krimeve të luftës në Kosovë

Prishtinë, 8 maj 2019 – Me iniciativë të Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, është mbajtur takimi koordinues i zbatimit të Strategjisë për krimet të luftës në Kosovë, në të cilin morën pjesë krerët e institucioneve të zbatimit dhe sundimit të ligjit në Kosovë, si dhe përfaqësuesit e Zyrës së BE-së dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. Me k&eum…

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor takojnë përfaqësuesit e Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Italisë

Prishtinë, 7 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, së bashku me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor, Skënder Çoçaj, ka takuar Nënkryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Italisë, David Ermini, si dhe Ambasadorin e Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi. Qëllimi i këtij takimi ishte thellimi i bashkëpunimit në dritën e angazhimeve dhe zhvillimeve të ardhshme në fushën e sistemit prokurorial dhe …

Lexo më shumë...

Kreu i KPK-së dhe ai i Policisë së Kosovës bisedojnë për koordinim të veprimeve sistem prokurorial-polici

Prishtinë, 7 maj 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Drejtorin e Policisë së Kosovës, Reshat Qalaj, me ç’rast ka biseduar për një sërë çështjesh me interes të dyanshëm. Ndër çështjet e diskutuara ishin çështja e ofrimi të sigurisë sipas nevojave të sistemit prokurorial, avancimi i sistemit për menaxhimin e rasteve, përfshirë ndërlidhjen e sistemeve elektroni…

Lexo më shumë...

Dekretohen 12 prokurorë të rinj

Prishtinë, 7 maj 2019 – Në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës ka dekretuar 12 prokurorë të rinj të shtetit. Në prani të Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, 12 prokurorët e posadekretuar dhanë betimin e tyre para Presidentit të vendit, Hashim Thaçi, duke u zotuar se do ta kryejnë detyrën e prokurorit me nder, …

Lexo më shumë...

Përfaqësuesit e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës zhvilluan një ndeshje futbolli me përfaqësuesit e sistemit gjyqësor të Italisë

Prishtinë, 6 maj 2019 - Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë zhvilluar një ndeshje futbolli me përfaqësuesit e sistemit gjyqësor të Italisë, ndeshje kjo, e cila u zhvillua në Stadiumin e Qytetit të Prishtinës “Fadil Vokrri”. Ky aktivitet rekreativ u mbajt në shenjë të bashkëpunimit dhe përmbylljes së suksesshme profesionale të Projektit të Bashkimit Evropian për fuqizimi…

Lexo më shumë...

Vlerësohen planet e punës dhe dokumentet strategjike të Këshillit Prokurorial

Prishtinë, 26 prill 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Kryesuesin e Komisionit për Çështje Normative të KPK-së, Zejnullah Gashi, ka marrë pjesë në punëtorinë në kuadër të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit në Kosovë, e cila është organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte prezantimi dhe diskutimi i dokumentit të poli…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 166-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 25 prill 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka mbajtur takimin e 166-të, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, Bahri Hyseni, me ç‘rast janë shqyrtuar dhe miratuar disa çështje të rëndësishme.  Kryesuesi Bahri Hyseni ka thënë në fillim të takimit se Këshillin Prokurorial të Kosovës e presin procese të rëndësishme, realizimi i të cilave kërkon dinamikë të shtuar, të cilat do të zbatohe…

Lexo më shumë...

Diskutohet dhënia e prioritetit të ekspertizave forenzike për sistemin prokurorial

Prishtinë, 24 prill 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë (AKF), Blerim Olluri, më të cilin ka biseduar për çështjet e bashkëpunimit të ndërsjellë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i mbështetjes së nevojshme për ofrimin e shërbimeve forenzike me prioritet të lartë dhe në kohë sa më të shpejtë për rastet q&eu…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 23 prill 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) shpreh indinjatë të thellë për gjuhën denigruese, propaganduese, ofenduese dhe kërcënuese të subjektit politik “Vetëvendosje”, e cila ka marrë përmasa tendencioze dhe synon cenimin e integritetit, pavarësisë dhe dëmtimin e imazhit të sistemit prokurorial. Këshilli u bën thirrje publike të gjithë faktorëve, në veçanti, subjekteve politike që të evitojnë p&…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja holandeze për sistemin prokurorial

Prishtinë, 18 prill 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Ambasadoren e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Gerrie Willems dhe Koordinatoren regjionale të Rrjetit për Sundimin e Ligjit për ambasadat holandeze në Ballkanin Perëndimor, Dicky Methorst-de Bie, me të cilat ka biseduar për një sërë temash, që ndërlidhën me fushat e bashkëpunimit të ndërsjellë. Kryesuesi Hyseni e ka njoftuar Ambasadoren Willems p&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni prezanton aktivitetet e KPK-së që ndërlidhen me Agjendën “Drejtësia 2020”

Prishtinë, 17 prill 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, Skënder Çoçaj, kanë mbajtur takimin e tretë të Bordit të Përbashkët të Agjendës “Drejtësia 2020”, takim ky, në të cilin kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare. Në këtë takim janë trajtuar një sërë çë…

Lexo më shumë...

Diskutohen draftet e dy rregulloreve

Prishtinë, 17 prill 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i këtij komisioni, Zejnullah Gashi, me ç’rast kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit të Këshillit, Lavdim Krasniqi, përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Ndër pikat kryesore të…

Lexo më shumë...

Bashkërendohen format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të Këshillit Prokurorial dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë

Prishtinë, 12 prill 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Ruari O’Conell, kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për media, me ç’rast kanë prezantuar format e bashkëpunimit të ndërsjellë, me theks të veçantë emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Prishtinës.    Me këtë rast, Krye…

Lexo më shumë...

Koordinohet hartimi i rregulloreve për përgjegjësitë disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve

Prishtinë, 11 prill 2019 – Grupet punuese të Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës për hartimin e akteve nënligjore, në përputhje me Ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kanë mbajtur takim të përbashkët, me ç’rast kanë diskutuar për hartimin e rregulloreve përkatëse për përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në kë…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 165-të i KPK-së

Prishtinë, 10 prill 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 165-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, Bahri Hyseni, me ç’rast janë diskutuar dhe miratuar një mori pikash të rendit të ditës. Fillimisht, Kryeprokurorit i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka prezantuar Raportin e punës për vitin 2018 të Prokurorit të Shtetit, i cili përmbledh veprimtarinë njëvjeçare të punës operative. Në vijim të k…

Lexo më shumë...

Diskutohet zbatimi i Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Prishtinë, 8 prill 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka mbajtur takim me Grupin punues të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, në përbërje të të cilit ishin Kryesuesja e tij, Albulena Haxhiu, si dhe deputetë të tjerë të …

Lexo më shumë...

Reagimi i Këshillit Prokurorial dhe Prokurorit te Shtetit ndaj deklaratave të deputetit Selimi në RTK

Prishtinë, 6 prill 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit konsiderojnë se deklaratat e deputetit Rexhep Selimi, të dhëna në emisionin “Imazh”, në RTK, më datën 5 prill 2019 dhe gjuha e përdorur ndaj Kryeprokurorit të Shtetit, Kryesuesit të Këshillit Prokurorial dhe institucionit të Prokurorit të Shtetit, përbëjnë një gjuhë kërcënuese, të papranueshme dhe tejet tendencioze dhe kanë për qëllim …

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit prokurorial kërkojnë angazhim konkret për forcimin e sundimit të ligjit

Prizren – Ferizaj, 5 prill 2019 – Agjenda e vizitave të Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka vazhduar sot në Prokurorinë Themelore në Prizren dhe Prokurorinë Themelore në Ferizaj. Bartësit e sistemit prokurorial janë njoftuar nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Admir Shala dhe Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Shukri Jashari, për punën, të arrit…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi koordinues me donatorë

Prishtinë, 4 prill 2019 – Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, ka mbajtur një takim koordinues me përfaqësuesit e ambasadave në Kosovë, zyrës se BE-së, organizatave dhe projekteve të ndryshme, që mbështesin sistemin prokurorial, takim ky, në të cilin janë diskutuar mundësitë e mbështetjes së objektivave për ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të këtij sistemi. Fillimisht, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka njoftuar përfaq&eum…

Lexo më shumë...

Diskutohet drafti i Rregullores për shërbimin e komunikimit publik në sistemin prokurorial

Prishtinë, 4 prill 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin ka diskutuar për draftin e  Rregullores për shërbimin e komunikimit publik në sistemin prokurorial. Në këtë takim kanë marrë pjesë anëtarët e Komisionit, Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, prokurorët dhe zyrtarët për komunikim publik në sistemin prokurorial. Ky drafti i rregullores, i pë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit vizituan Prokurorinë Themelore në Pejë dhe Prokurorinë Themelore në Gjakovë

Pejë–Gjakovë, 3 prill 2019 – Në kuadër të vizitave të punës nëpër prokuroritë e vendit, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, të shoqëruar nga Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, kanë qëndruar për një vizitë pune në Prokurorinë Themelore të Pejës dhe në atë të Gjakovës. Të dy krerët e lartë të sistemi…

Lexo më shumë...

Tryezë për caktimin e parimeve për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 3 prill 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni sot ka marrë pjesë në tryezën e punës me temë: “Caktimi i parimeve për vlerësimin e performancës së prokurorëve në Rregulloren e re”. Kjo tryezë është organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, ndërsa është mbështetur nga Ambasada amerikane në Kosovë. Në hapje të kësaj tryezë, kryesuesi Hyseni ka vlerësuar …

Lexo më shumë...

Sqarim lidhur me shkrimin e datës 3 prill 2019 në gazetën “Koha Ditore” me titull: “KPK-ja shmang britanikët nga konkursi për Kryeprokurorin Special”

Prishtinë, 3 prill 2019 - Sa i përket shkrimit të ditës së sotme, 3 prill 2019, në gazetën “Koha Ditore”, me titull: “KPK shmang britanikët nga konkursi për Kryeprokurorin Special”, Këshilli Prokurorial i Kosovës, njofton se bazuar në aktet normative në fuqi, që kanë të bëjnë me funksionimin e veprimtarisë së përgjithshme të sistemit prokurorial, janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për mbarëvajtjen …

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Prishtinë, 3 prill 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit (ZKPSH) janë të shqetësuar me aktin e ofendimit, kërcënimit dhe sulmit ndaj prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Valdet Avdiu, që ka ndodhur pas seancës gjyqësore në objektin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, e që ndërlidhet me punën e tij zyrtare. Për KPK-në dhe ZKPSH-në, aktet e tilla ndaj prokurorëve, janë të pa tolerueshme dh…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për hartimin e projekteve të sistemit prokurorial për donatorë

Prishtinë, 1 prill 2019 – Hartimi i projekteve dhe përcaktimi i nevojave dhe prioriteteve të sistemit prokurorial ishte në fokus të punëtorisë së mbështetur nga Projekti “Përmirësimi  i qasjes në reformën e drejtësisë dhe sundimin e ligjit në Kosovë”, projekt ky, i cili zbatohet nga UNDP-ja me mbështetje financiare të Ambasadës së Norvegjisë në Kosovë. Në kuadër të kësaj punëtorie kanë marrë pj…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 164-të i KPK-së

Prishtinë, 27 mars 2019 – Takimi i 164-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilën e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, Bahri Hyseni, kishte në fokus të shqyrtimit dhe diskutimit një sërë çështjesh të rëndësishme për sistemin prokurorial.  Pas prezantimit të raportit të Komisionit të caktuar nga KPK-ja për përzgjedhjen e përfaqësuesit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës në KPK, &eum…

Lexo më shumë...

Prokurorja Merita Bina – Rugova zgjidhet anëtare e KPK-së nga radhët e PSRK-së

Prishtinë, 25 mars 2019 - Në Prokurorinë e Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) është realizuar procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) nga radhët e këtij institucioni prokurorial. Në bazë të kompetencave ligjore, nga radhët e PSRK-së, nga 15 prokurorë sa ka kjo prokurori, të drejtën për t’u kandiduar për anëtar të KPK-së e kanë shfrytëzuar prokurorët&n…

Lexo më shumë...

Nënshkruhet memorandum mirëkuptimi mes KPK-së dhe Akademisë së Drejtësisë

Prishtinë, 20 mars 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe drejtori i Akademisë së Drejtësisë, Valon Kurtaj, kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit për mbështetjen e avancimit profesional dhe lehtësimin e zhvillimit të programeve të trajnimit për sistemin prokurorial. Kryesuesi i Këshillit, Bahri Hyseni, ka thënë me këtë rast se ky memorandum do të fokusohet kryekëput në shkëmbimin e informatave t&eum…

Lexo më shumë...

Diskutohet për ngarkesën dhe zgjidhjen e lëndëve të vitit 2018

Prishtinë, 15 mars 2019 - Komisioni për Administrim të Prokurorive, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Radica Miliq, ka mbajtur takimin e radhës, me ç ‘rast ka diskutuar për një sërë çështjesh me rëndësi për sistemin prokurorial. Në këtë takim është diskutuar për ngarkesën dhe zgjidhjen e lëndëve nëpër prokurori në vitin 2018, si dhe nevojat për transferime të përkohshme të prokurorëve në bazë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë

Prishtinë, 14 mars 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Bahri Hyseni, ka pritur nё takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Shkëlqesinë e Tij, z. Ruairi O’Connell.   Gjatë këtij takimi, Kryesuesi Hyseni ka falënderuar Ambasadorin O’Connell për vizitën dhe njëkohësisht për ofrimin e ndihmës së gjithanshme të Mbretërisë së Bashkuar dhe bashkëpunimin e pandërprerë për ngritjen e …

Lexo më shumë...

Shqyrtohet Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2020-2022

Prishtinë, 14 mars 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, me ç’rast ka shqyrtuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pas prezantimit të KASH-it nga Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, anëtarët e Komisionit kanë shqyrtuara dhe diskutuar çështjet më të r…

Lexo më shumë...

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi shumëpalësh për bazën e të dhënave për evidentimin e rasteve të dhunës në familje

Prishtinë, 14 mars 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka nënshkruar memorandumin shumëpalësh në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Policisë së Kosovës për funksionalizimin e  bazës së të dhënave për evidentimin e rasteve të dhunës në familje. Q&eum…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni: Projekti i BE-së, ndihmë e madhe për efikasitetin dhe llogaridhënien e sistemit prokurorial

Prishtinë, 12 mars 2019 - Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni dhe Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Arben Ismajli, kanë pritur në takim ekspertët e Projektit të Binjakëzimit të BE-së për rritjen e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë, Gabriele Fiorentino, Mariarosaria Guglielmo dhe Gabriele Casalena. Me këtë rast, Kryesuesi i Këshillit, Bahri Hyseni, ka vlerësuar lart këtë projekt të menaxhuar …

Lexo më shumë...

Përmbyllet procesi i intervistimit të kandidatëve për prokurorë të shtetit

Prishtinë, 9 mars 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përmbyllur fazën e  intervistimit të pesëdhjetë (50) kandidatëve në kuadër të procesit të rekrutimit të dhjetë (10) prokurorëve në nivel të prokurorive themelore, intervistim ky, i cili ka filluar më 25 shkurt 2019 dhe ka mbaruar më 8 mars 2019.   Komisioni për Rekrutim të Prokurorëve ka vlerësuar se interesimi i kandidatëve ishte në nivel të lartë, kurse g…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së ka takuar kryetarin e Odës së Mjekëve të Kosovës

Prishtinë, 8 mars 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim kryetarin e Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, me të cilin ka diskutuar për temat që ndërlidhen me bashkëpunim e ndërsjellë, si dhe me ekspertizat mjekësore që mund të paraqiten si të nevojshme gjatë fazave të ndryshme të procedurave penale në sistemin prokurorial. Gjithashtu në takim është diskutuar edhe për …

Lexo më shumë...

Integriteti dhe profesionalizmi i prokurorëve, në fokus të trajnimeve të fillimvitit

Prishtinë, 7 mars 2019 – Në kuadër të iniciativave të shtuara për zbatimin e Kodit të Etikës dhe hartimit të Komentarit të tij, Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me KDI-në, Lëvizjen FOL, dhe organizatën holandeze, CILC, si dhe me anë të mbështetjes së Ambasadës holandeze në Kosovë, këtë fillimvit ka organizuar disa aktivitete trajnuese për hartimin dhe zbatimin e Kodit të Etikës dhe Komentarit, akte këto,…

Lexo më shumë...

Apelohet për zbatimin pa hezitim të Projektit të SMIL-it

Prishtinë, 6 mars 2019 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë organizuar një ceremoni për shprehjen e përkushtimit për funksionalizimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL), projekt ky, i cili mbështetet financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë. Qëllimi i kësaj ceremonie kishte në fokus të veçantë fazën e tretë të SMIL-it, në mënyrë q&e…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 163-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 1 mars 2019 – Takimi i 163-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilën e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, Bahri Hyseni, kishte në fokus të shqyrtimit dhe diskutimit një sërë çështjesh të rëndësishme për mbarëvajtjen e veprimtarisë së rëndesishme sistemit prokurorial.  Fillimisht, pas prezantimit të Raportit për luftimin e krimeve ekonomike për periudhën tetor-dhjetor 2018 nga ana e Koordinatorit kombët…

Lexo më shumë...

Vazhdon hartimi i Rregullores për procedurën disiplinore për prokurorë dhe gjyqtarë

Prishtinë, 1 mars 2019 – Prokurorë dhe gjyqtarë janë mbledhur në një punëtori dyditore për hartimin e politikave për hartimin e Rregullores për zbatimin e Ligjit për procedurën disiplinore për prokurorë dhe gjyqtarë. Gjatë kësaj punëtorie do të shqyrtohet Ligji për përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe çështjet kryesore, të cilat do të elaborohen në Rregulloren për përgjegjësin&e…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni viziton Policinë e Kosovës

Prishtinë, 28 shkurt 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Bahri Hyseni, i shoqëruar nga zyrtarë të lartë të kabinetit të tij, ka zhvilluar një vizitë në Policinë e Kosovës, me ç’rast është pritur nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, z.Rashit Qalaj. Qëllimi  i vizitës së sotme të Kryesuesit Hyseni në Policinë e Kosovës ishte vazhdimi i bashkëpunimit ndërinstituc…

Lexo më shumë...

Integriteti kërkon vëmendje të vazhdueshme

Prishtinë, 27 shkurt 2019 - Në konferencën përmbyllëse të Projektit “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë të Kosovës”, i mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, ekipi i projektit prezantoi informatat për aktivitetet dhe arritjet e tij. Kryeprokurori i Shtetit, z.Aleksandër Lumezi, shprehu kënaqësinë e tij që projekti i cili u pat iniciuar pas konsultimeve intensive me Ambasadën e Holandës rezultoi me sukses të plotë…

Lexo më shumë...

Diskutohet Ligji për ndërmjetësim dhe Kodi i drejtësisë për të mitur

Prishtinë, 27 shkurt 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bashkëpunim dhe përmes Projektit të UNDP-së “Përmirësimi  i qasjes në reformën e drejtësisë dhe sundimin e ligjit”, i cili financohet nga Ambasada e Norvegjisë në Kosovë, si dhe me mbështetje të UNICEF-it, ka organizuar një tryezë diskutimi me temën: “Ligji për ndërmjetësim dhe Kodi i drejtësisë për të mitur”, në të cilin mor&e…

Lexo më shumë...

Drejtori Krasniqi ka mbajtur takim përmes videokonferencës me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 27 shkurt 2019 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim përmes videokonferencës me administratorët e prokurorive, me të cilët ka biseduar për një numër të çështjeve, që lidhen me aktivitetet e përditshme të prokurorive. Me këtë rast është diskutuar për sistemin e raportimit të personelit administrativë dhe administratorëve, me qëllim të ngritj…

Lexo më shumë...

Vlerësohet lart promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë në Kosovë

Prishtinë, 27 shkurt 2019 – Integriteti në punën e prokurorit dhe rëndësia e promovimit të tij në shoqërinë kosovare ishin në fokus të konferencës së sotme të përbashkët me rastin e përmbylljes së Projektit “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë në Kosovë”, i cili është organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), Lëvizja FOL dhe Qendra për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (CILC) …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 162-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 21 shkurt 2019 –  Në takimin e 162-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilën e ka udhëhequr Kryesuesi Bahri Hyseni, kanë marrë pjesë anëtarët e KPK-së dhe kryeprokurorët e prokurorive të Kosovës, me ç’rast janë diskutuar një sërë pikash të rendit të ditës.  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka thënë në fillim të takimit se sistemi prokurorial ësht&eum…

Lexo më shumë...

Komisionin për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 20 shkurt 2019 – Komisionin për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin është punuar në dy drafte rregulloresh, ku mori pjesë edhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, dhe anëtarët e grupeve punuese përkatëse. Në këtë takim është punuar për hartimin e Rregullores për administrimin dhe ndarjen e lëndëve dhe Rregullorja për shërbimin e komunikimit publik. Hartimi i k&…

Lexo më shumë...

KPK-ja dhe Fakulteti Juridik i Kolegjit “AAB” nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Prishtinë, 20 shkurt 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, Fakulteti Juridik i Kolegjit “AAB” kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Ky memorandum bashkëpunimi është nënshkruar nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, dhe Dekani i Fakultetit Juridik të Kolegjit “AAB”, Veton Vula. Qëllimi i këtij Memorandumi të bashkëpunimit është krijimi i bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial t…

Lexo më shumë...

Vazhdojnë punët në implementimin e plotë të Projektit TIK/SMIL

Prishtinë, 15 shkurt 2019 – Grupi Punues i projektit TIK/SMIL (Teknologjia Informative - TI dhe Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve - SMIL) ka mbajtur takimin e radhës në vazhdën e aktiviteteve për implementimin e  plotë të këtij projekti. Në këtë takim u prezantua raporti i trajnimit të përdoruesve dhe vënia në zbatim e SMIL-it në fushën penale në prokurori dhe gjykata. Po ashtu, është biseduar dhe prezantuar raporti i pilotimit …

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja e BE-së për ngritjen e kapaciteteve kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit

Prishtinë, 14 shkurt 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, është takuar me ekspertët e Projektit të BE-së: “Mbështetje e mëtejshme për institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, Ian McDonald dhe David Mattan.   Me këtë rast, Kryesuesi Hyseni ka falënderuar ekspertët e projektit, McDonald dhe Mattan, duke vlerësuar lart mb…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së ka takuar Avokatin e Përgjithshëm Shtetëror

Prishtinë, 14 shkurt 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni është takuar me Avokatin e Përgjithshëm Shtetëror, Sami Istrefi, me të cilin ka biseduar për mundësitë e bashkëpunimit në fushat, në të cilat lejohet bashkëpunimi, pa cenuar pavarësinë e dy institucioneve. Kryesuesi Hyseni ka shprehur gatishmërinë e KPK-së në mbështetje profesionale për të kontribuar në kompletimin e legjislacionit të …

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit vizituan Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

Mitrovicë-Prishtinë 13 shkurt 2019 – Në vazhdën e vizitave të punës nëpër prokuroritë e vendit, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër Lumezi, kanë qëndruar në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, me ç’rast janë takuar me kryeprokurorin Shyqyri Syla dhe prokurorët e kësaj prokurorie.  Fillimisht, dy krerët e lartë të sistemit prokurorial jan&e…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së priti shefen e Sektorit për Sundim të Ligjit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar

Prishtinë, 11 shkurt 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim shefen e Sektorit të Sundimit të Ligjit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, Jennifer Blakeney. Kryesuesi fillimisht ka falënderuar përfaqësuesen e Sektorit të Sundimit të Ligjit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar për vizitën, duke thënë se Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po i jep mbështetje t…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni ka takuar kryesuesit e komisioneve të përhershme të KPK-së

Prishtinë, 11 shkurt 2019 -  Kryesuesi i Këshillit Prokuorial (KPK) të Kosovës, Bahri Hyseni, ka mbajtur takim me kryesuesit e komisioneve të përhershme të KPK-së. Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi i aktiviteteve të komisioneve të përhershme të KPK-së, të planifikuara për vitin 2019. Kryesuesi Hyseni ka kërkuar që çdo komision i përhershëm të hartojë Planin e Punës së vet dhe gjitha planet duhet të bazohen në Planin e…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni qëndron për vizitë zyrtare në Itali

Bolzano/Prishtinë, 7 janar 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, kryeprokurorë, anëtarë të KPK-së dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë duke qëndruar në një vizitë në provincën e Bolzanos në Itali, vizitë kjo, e cila mbështetet nga Projekti i Binjakëzimit të BE-së për rritjen e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë. …

Lexo më shumë...

Diskutohet zbatimi i dokumenteve strategjike të sistemit prokurorial

Prishtinë, 7 shkurt 2019 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi dhe drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performances së Prokurorisë, Valon Jupa, së bashku me udhëheqësit e njësive të tjera organizative, kanë mbajtur një punëtori, me ç’rast kanë diskutuar për zbatimin e dokumenteve strategjike të sistemit prokurorial. Qëllimi i kësaj punëtorie është prezantimi i Planit të Punës…

Lexo më shumë...

Fjalimi i Kryesuesit të KPK-së, Bahri Hyseni, në Konferencën vjetore të Prokurorëve

Kam kënaqësinë e veçantë t’ju drejtohem sot në Konferencën Vjetore të Prokurorëve, të cilën e konsideroj si një ndër ditët më të veçanta të sistemit prokurorial. Kjo është një ditë dhe moment reflektimi për punën tonë njëvjeçare, një moment vlerësimi për punën e palodhshme dhe sukseset e arritura, përkundër sfidave që patëm para nesh.   Niveli i demokracisë së një …

Lexo më shumë...

Komunikatë e përbashkët e Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës në mbrojtje të statusit financiar të gjyqësorit dhe prokurorisë

Prishtinë, 1 shkurt 2019 - Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës kërkojnë nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të mos e votojnë amendamentin të cilin  e ka propozuar për Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, që parasheh të fshihet neni 27 i këtij projektligji. Votimi i këtij amendamenti bie ndesh me prioritetin e caktuar shtetëror për sundim të ligjit, i cili, përveç t…

Lexo më shumë...

“Drejtësia 2020” e përkushtuar për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar

Prishtinë, 01 shkurt 2019 - Në kuadër të agjendës “Drejtësia 2020” në Këshillin Prokurorial të Kosovës është mbajtur takimi i radhës i udhëheqësve të sistemit të drejtësisë, përkatësisht Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor, Nehat Idrizi dhe Ministrit të Drejtësisë, Abelard Tahiri, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Zyrës s&…

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit prokurorial vizitojnë Prokurorinë e Apelit dhe Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë 30 janar 2019 - Në kuadër të iniciativës për të vizituar të gjitha prokuroritë e vendit, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni dhe Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, kanë vizituar Prokurorinë e Apelit dhe Prokurorinë Themelore të Prishtinës, ku janë takuar me kryeprokuroret Haxhi Derguti dhe Imer Beka, si dhe prokurorët e këtyre institucioneve prokuroriale, me ç’rast është diskutuar për arritjet, sfidat dhe v&e…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim kryetarin e Odës së Avokatëve të Kosovës

Prishtinë 29 janar 2019 –Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim kryetarin e Odës së Avokatëve të Kosovës, Osman Havolli. Qëllimi i takimit ishte rritja e nivelit të bashkëpunimit në fushën e sundimit të ligjit, identifikimi e çështjeve të përbashkëta dhe trajtimi i problemeve, me të cilat përballen prokurorët dhe avokatët në punën e tyre. Kryesuesi Bahri Hyseni ka theksuar se anëtar&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial dhe Kryeprokurori i Shtetit vizitojnë Prokurorinë Speciale

Prishtinë 29 janar 2019 –Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër Lumezi, kanë zhvilluar një vizitë pune në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK).   Gjatë qëndrimit në këtë prokurori, Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit janë njoftuar nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Reshat Millaku, për punën që është duke bër…

Lexo më shumë...

Vazhdojnë punët për organizimin e Konferencës vjetore të prokurorëve

Prishtinë, 29 janar 2019 – Grupi punues për organizimin e “Konferencës vjetore të prokurorëve”, i kryesuar nga prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, ka mbajtur takimin e radhës për të analizuar aktivitetet e zhvilluara për organizimin e saj. Në këtë takim u vlerësuan punët që janë bërë për organizimin e “Konferencës vjetore të prokurorëve”, ndërsa anëtarët e grupit prezantuan …

Lexo më shumë...

Shqyrtohet Raporti financiar për vitin 2018

Prishtinë, 29 janar 2019 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e sapoemëruar, anëtarja e KPK-së, Dëshirë Jusaj, ka mbajtur sot takimin e tij të rregullt. Anëtarët e Komisionit kanë shqyrtuar dhe diskutuar për Raportin financiar për vitin 2018, për buxhetin e vitit 2019 dhe përcaktimin e prioriteteve sipas rrjedhës së parasë. Po ashtu, gjatë këtij takimi është diskutuar ed…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 161-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 28 janar 2019 – Në takimin e 161-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilën e ka udhëhequr Kryesuesi i sapozgjedhur i KPK-së, Bahri Hyseni, kanë marrë pjesë anëtarët e KPK-së, me ç’rast janë marrë një mori vendimesh sipas pikave të parapara në rendin e ditës. Që në fillim të takimit të sotëm, kryesuesi Bahri Hyseni, ka falënderuar ish-kryesuesin e KPK-së, Blerim Isufaj, për angazhi…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim shefin e Sektorit për sundim të ligjit në Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar

Prishtinë, 25 janar 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Bahri Hyseni, ka pritur në takim shefin e Sektorit për sundim të ligjit në Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar, z. Samuel Paice, me të cilin ka biseduar për rrjedhat aktuale në sistemin prokurorial. Fillimisht, kryesuesi Hyseni ka falënderuar shefin Paice për mbështetjen e vazhdueshme që shteti britanik i ka dhënë sistemit prokurorial të shtetit kosovar, duke shprehur gatishm&…

Lexo më shumë...

KGJK-ja dhe KPK-ja konfirmojnë përkushtimin për avancimin e progresit në fushën e sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 24 janar 2019 –Koordinimi, harmonizimi i bashkëpunimit dhe aktivitetet e përbashkëta institucionale ishin në fokus të mbledhjes së Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, i cili është mbajtur në ambientet e KGJK-së, ku kanë marrë pjesë Kryesuesi i KGJK-së, Nehat Idrizi dhe Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, zëvendës-kryesuesit dhe anëtarët e t&eu…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i institucioneve të drejtësisë dhe partnerëve ndërkombëtarë për zbatimin e Ligjit për ndërmjetësim

Prishtinë, 23 janar 2019 – Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe zbatimi konkret i reformës së sundimit të ligjit ishte motoja e veçantë e takimit të sotëm me theks në zbatimin e Ligjit për ndërmjetësim nr.06\L-009, eveniment ky, të cilën e kanë organizuar UNDP-ja dhe Ambasada e Norvegjisë në Kosovë, në të cilën morën pjesë kryesuesit e dy Këshillave – atij Prokurorial, Bahri Hyseni dhe Gjyqësor, Nehat Idrizi, P&eu…

Lexo më shumë...

“Drejtësia 2020” do t’i japë fund tranzicionit në sistemin e drejtësisë

Prishtinë, 23 janar 2019 – Përmbyllja e tranzicionit në sistemin e drejtësisë, avancimi i progresit dhe rikthimi i plotë i besimit të qytetarëve në shtetin ligjor ishin në fokus të diskutimit të sotëm të Agjendës së përbashkët “Drejtësia 2020”, Bordi i së cilës mbajti takimin e parë për këtë vit. Me këtë rast u shpreh përkushtimi për planifikimin dhe zbatimin e masave konkrete të agjendës “Dre…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së premtoi angazhim maksimal për të drejtat e punonjësve të administratës së sistemit prokurorial

Prishtinë, 22 janar 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim përfaqësuesit e Sindikatës së Pavarur të Judikaturës së Kosovës, në të cilin morën pjesë edhe anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi dhe drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi. Fillimisht, kryesuesi Hyseni ka falënderuar përfaqësuesit sindikalë për vizitën dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me institucionet e si…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Hyseni takoi udhëheqësit e njësive organizative të Sekretariatit të KPK-së

Prishtinë, 22 janar 2019 – Kryesuesi i ri i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka mbajtur një takim njoftues me udhëheqësit e njësive organizative të Sekretariatit të KPK-së. Në këtë takim, në të cilin ka marrë pjesë edhe drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, kryesuesi Hyseni ka ofruar bashkëpunim dhe mbështetje të plotë për stafin e Sekretariatit, por ka kërkuar punë dhe angazhim me qëllim të realizimit të …

Lexo më shumë...

Vazhdon bashkëpunimi KPK-Akademi e Drejtësisë në fushën e trajnimeve profesionale

Prishtinë, 21 janar 2019 – Kryesuesi  i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Drejtorin Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, Valon Kurtaj, të cilin e ka falënderuar për mbështetjen e vazhdueshme dhe ofrimin e trajnimeve profesionale nga ana e institucionit që drejton për ngritjen e kapaciteteve të nevojshme për prokurorët. Kreu i Këshillit dhe ai i Akademisë kanë biseduar për realizimin e planeve të trajnimeve …

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së takon anëtarët prokurorë të Grupit punues për hartimin e Strategjisë për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës

Prishtinë, 21 janar 2019 – Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, i cili njëherësh ka qenë edhe anëtar i Grupit punues për hartimin e Strategjisë për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, ka mbajtur një takim me anëtarët prokurorë të këtij grupi, Prokurorin e Shtetit, Besim Kelmendi dhe Prokuroren e Shtetit, Drita Hajdari, për të diskutuar finalizimin e këtij dokumenti të rëndësishëm institucional. Me këtë rast, Kryesuesi i Kë…

Lexo më shumë...

Diskutohet për sistemin e ri të përgjegjësive disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Prishtinë, 18 janar 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Bahri Hyseni, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka mbajtur një takim koordinues për të diskutuar zbatimin e Ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në të cilin morën pjesë përfaqësuesit e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Zyrës së BE-së, Kryesuesi i Komisionit p&eu…

Lexo më shumë...

Vlerësohet Projekti i Binjakëzimit të BE-së për rritjen e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Prishtinë, 17 janar 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, z.Bahri Hyseni, ka mbajtur një takim me drejtuesin e Projektit të Binjakëzimit të BE-së për rritjen e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial, z. Gulio Adilardi, me ç’rast ka diskutuar për rrjedhat e projektit, aktivitetet e realizuara, rekomandimet e dhëna që nga fillimet e këtij projekti të çmuar dhe çështjet e bashkëpunimit të nd&eu…

Lexo më shumë...

U mbajt punëtoria për hartimin e Draft Komentarit të Kodit Etik për prokurorë

Prishtinë, 17 janar 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Lëvizjen FOL, KDI-në dhe organizatën holandeze – CILC, si dhe me mbështetje të Ambasadës së Holandës në Kosovë, ka organizuar një punëtori për hartimin e draftit të Komentarit të Kodit të Etikës për sjelljen e prokurorëve, në të cilën morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, z.Bahri Hyseni, Zëvendëskryesuesi i KPK-së…

Lexo më shumë...

Bordi i Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Bordi i Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (Bordi)   21 nëntor 2018 - 10.00 -12.00   Selia e EULEX-it Salla e konferencave 104/105, kati i parë   KONKLUZIONET E PËRBASHKËTA     Zj. Alexandra Papadopoulou (Shefe e Misionit, EULEX) Zj. Nataliya Apostolova (Shefe e Zyrës së BE/Përfaqësuese Speciale e BE-së) Z. Abelard Tahiri (Ministër i Drejtësisë, MD) Z. Nehat Idrizi (Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGJK) Z. Bleri…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor

Prishtinë, 16 janar 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Bahri Hyseni, ka pritur në takim Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor, z.Nehat Idrizi, me ç’rast kanë  bashkëbiseduar për zhvillimet e përgjithshme përbrenda sistemit të drejtësisë, me fokus të veçantë për agjendat e përbashkëta të vitit 2019. Të dy krerët e sistemit të drejtësisë shprehën gatishmërinë e plotë për t&e…

Lexo më shumë...

U mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të detyrës së Kryesuesit të KPK-së

Prishtinë, 16 janar 2019 – Në Këshillin Prokurorial të Kosovës u mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të detyrës së Kryesuesit të KPK-së, nga z. Blerim Isufaj te Kryesuesi i sapozgjedhur, z. Bahri Hyseni, në të cilën morën pjesë Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Arben Ismajli, Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, z. Lavdim Krasniqi dhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performances së Prokurorisë, z.Valon Jupa. Gjatë kësaj ceremonie, Kr…

Lexo më shumë...

Bahri Hyseni zgjidhet Kryesues i ri i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 janar 2019 – Në takimin e 160-të KPK-së, të cilin e ka kryesuar në përmbyllje të mandatit të tij, z.Blerim Isufaj, morën pjesë anëtarët e Këshillit dhe mediat, në të cilin në vijimësi u miratuan pikat e parapara të rendit të sotëm të ditës. Ndër pikat qendrore të këtij takimi ishte procedimi i zgjedhjes së Kryesuesit të ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ngaqë në takimin e fund…

Lexo më shumë...

Sekretariati i KPK-së finalizon planet e punës së njësive organizative për vitin 2019

Prishtinë, 10 janar 2019 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur dy tryeza diskutimi për planet e punës për vitin 2019, në të cilat morën pjesë udhëheqësit e njësive organizative të SKPK-së dhe administratorët e të gjitha prokurorive.  Z. Lavdim Krasniqi, ka theksuar me këtë rast se planet e punës për vitin 2019 janë tejet të rëndësishëm, ngaqë dihet se jemi duk…

Lexo më shumë...

Fjalimi i Kryesuesit të KPK-së para mediave me rastin e konferencës tradicionale të fundvitit

  Të nderuar përfaqësues të mediave, Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial, Të nderuar të pranishëm, Mirë se keni ardhur në konferencën e fundvitit, në të cilën do të prezantoj veprimtarinë njëvjeçare të Këshillit Prokurorial të Kosovës, rezultatet dhe sfidat, me të cilat jemi ballafaquar në realizim të mandatit të Këshillit. Fillimisht ju njoftoj me aktivitetet kryesore të Këshillit p&eum…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 159-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 24 dhjetor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 159-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, z. Blerim Isufaj. Kryesuesi i KPK-së, z. Blerim Isufaj, ka thënë fillimisht se në rendin e ditës janë disa pika të rëndësishme për miratim, për të cilat falënderoi anëtarët e komisioneve, partnerët strategjikë dhe stafin administrativ për angazhim dhe përkushtim në hartimin dhe prezantimin…

Lexo më shumë...

Është mbajtur sot testi me shkrim për prokurorë të Shtetit

Prishtinë, 15 dhjetor 2018 – Sot, është mbajtur testi me shkrim për kandidatët për prokurorë në kuadër të procesit të rekrutimit të 10 prokurorëve të rinj për prokuroritë themelore të Kosovës, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, në Vushtrri. Këshilli Prokurorial i Kosovës, është duke administruar me sukses testin me shkrim për kandidatët për prokurorë të Shtetit, si dhe, është organizuar s…

Lexo më shumë...

Sqarim për media nga Sistemi Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 15 dhjetor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit sqaron opinionin lidhur me shkrimin e botuar sot në gazetën e përditshme “Koha Ditore” faqe 4, me titull: “Këshilli Prokurorial i jep tender kompanisë e cila nuk mund t’i paguaj punëtorët”. Ju njoftojmë se ky tender ende është në procedurë të ri-vlerësimit nga Divizioni i Prokurimit në kuadër të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të K…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 12 dhjetor 2018 - Është mbajtur sot takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative në të cilin pjesëmarrës ishin anëtarët e Komisionit, kryesuesi i Komisionit Disiplinor, kryeprokurorët e Prokurorive Themelore të Gjilanit dhe Prizrenit, përfaqësues nga Ambasada Amerikane, Holandeze, shoqëria civile dhe administrata e Këshillit prokurorial. Gjatë këtij takimi është vazhduar puna në hartimin e Kodit të Etikës për Prokuror…

Lexo më shumë...

Vizitë studimore në Gjermani

Prishtinë, 7 dhjetor 2018 – Në kuadër të shkëmbimit të përvojave në fushën e komunikimit me publikun, mes sistemit Prokurorial të Kosovës dhe sistemit prokurorial të Gjermanisë, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Jetish Maloku, i cili është i caktuar prokuror për media, si dhe dy u.d. udhëheqësit e zyrave për Komunikim me Publikun në Këshillin Prokurorial dhe Prokurorin e Shtetit, Bedri Gashi dhe Ekrem Lutfiu, në javën e par&…

Lexo më shumë...

Dialogu Strategjik i nivelit të lartë lidhur me tregtinë e paligjshme në Evropën Juglindore

Prishtinë, 6 dhjetor 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, kanë marrë pjesë në konferencën me temë ‘’Dialogu Strategjik lidhur me tregtinë e paligjshme në Evropën Juglindore’’, e cila u mbajt në Sirakuza të Italisë, më 5 dhe 6 dhjetor. Konferenca është organizuar nga Instituti Ndërkombëtar i Sirakuzës pë…

Lexo më shumë...

KPK-ja organizon punëtori për finalizimin e Planit strategjik për vitet 2019-2021

Prishtinë, 30 nëntor 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës ka organizuar një punëtori treditore për finalizimin e Planit strategjik dhe Planit të veprimit për vitet 2019-2021, në të cilën janë duke marrë pjesë Kryesuesi i KPK-së, z.Blerim Isufaj, anëtarë të Këshillit, prokurorë të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, kryesuesit e komisioneve, drejtuesit dhe personeli administrativ i KPK-së.  Z.Blerim Isufaj, në fjalën e tij hyr…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial i Kosovës mban takimin e 158-të me radhë

Prishtinë, 27 nëntor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 158-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, z. Blerim Isufaj, me ç’rast janë shqyrtuar dhe miratuar një mori pikash të parapara në rendin e ditës së sotme.  Kryesuesi i KPK-së, z. Blerim Isufaj, ka njoftuar anëtarët për nënshkrimin e katër akteve të rëndësishme institucionale, të lidhura në emër të Këshillit Prokuro…

Lexo më shumë...

Punëtori prezantuese për të arriturat dhe sfidat në vënien në zbatim të SMIL-it

Prishtinë, 24 nëntor 2018 – Në kuadër të Projektit TIK-SMIL është organizuar një punëtori prezantuese në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, punëtori kjo, në të cilën kanë marrë pjesë Drejtori i SKPK-së, z. Lavdim  Krasniqi, udhëheqësit e Projektit TIK-SMIL, z. Fatmir Rexherpi dhe z. Nexhat Haziri, trajnerët regjionalë të këtij projekti, përfshirë edhe trajnerët e caktuar nga pr…

Lexo më shumë...

“Internews Kosova” organizon seminar trajnues për kryeprokurorë, prokurorë dhe zyrtarë komunikimi

Prishtinë, 25 nëntor 2018 – “Internews Kosova” ka organizuar seminar trajnues treditor për marrëdhënie me publikun në Bogë të Pejës, seminar ky, i cili u realizua në kuadër të zbatimit të Projektit SAEK2, në të cilin morën pjesë kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, prokurorët - përgjegjës për media dhe zyrtarët për komunikim publik të sistemit prokurorial të Kosovës. Ekspertët e “Internewes Kosova&rd…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i udhëheqësve të sistemit prokurorial me ekspertët e Projektit të Binjakëzimi të BE-së

Prishtinë, 21 nëntor - Kryesuesi i Këshillit Prokuriorial, z. Blerim Isufaj, kryesuesit e komisioneve të KPK-së dhe Drejtori i SKPK-së, z. Lavdim Krasniqi, kanë mbajtur një takim me ekspertët e Projektit të Binjakëzimit të BE-së, me ç’rast janë diskutuar rekomandimet e dhëna që nga fillimet e këtij projekti të çmuar për sistemin prokurorial të Kosovës. Z.Blerim Isufaj dhe përfaqësuesit e tjerë të sistemit prokurorial, të …

Lexo më shumë...

Takimi i fundit i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 21 nëntor 2018 – Shefja e Misionit të EULEX-it, Alexandra Papadopoulou, sot në mjediset e EULEX-it ishte nikoqire e takimit të fundit të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPSL). Në këtë takim të pranishëm ishin edhe Ministri i Drejtësisë i Kosovës, Abelard Tahiri, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), Nehat Idrizi, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, dhe Shef…

Lexo më shumë...

Komunikatë e përbashkët e KPK-së, KGJK-së dhe Ambasadës së Norvegjisë në Prishtinë

Prishtinë, 21 nëntor 2018 - Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial dhe Ambasada e Norvegjisë kanë organizuar ceremoninë e përbashkët të përurimit të vënies në zbatim të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) në gjykatat dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës në Gjykatën Themelore në Ferizaj, me ç’rast morën pjesë Kryesuesi i KGJK-së, z.Nehat, Idrizi, Kryesuesi i KPK-së, z.Blerim Isufaj…

Lexo më shumë...

U mbajt Testi Kualifikues për kandidatët për prokurorë të Shtetit

Prishtinë, 18 nëntor 2018 – Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike është mbajtur Testi Kualifikues për herë të tretë për kandidatët për prokurorë në kuadër të procesit të rekrutimit të 10 prokurorëve në prokuroritë themelore, me ç’rast morën pjesë 146 kandidatë. Testi Kualifikues është një prej pjesëve të testimit, i cili ka në përbërje edhe Testin me Shkrim dhe intervistat, …

Lexo më shumë...

Vazhdon puna për finalizimin e draftit të Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 6 nëntor 2018 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës në kuadër të finalizimit të draftit të Kodit të Etikës për prokurorë, i udhëhequr nga Kryesuesi z.Bahri Hyseni, në të cilin morën pjesë edhe anëtarët e tjerë të Komisionit, Kryesuesi i Komisionit Disiplinor, kryeprokurorët e prokurorive themelore të Gjilanit dhe Prizrenit, përfaqësuesit e Ambasadës së SHBA-së, Ambasadës…

Lexo më shumë...

Vazhdon mbështetja e Këshillit Prokurorial për zbatimin e SMIL-it në prokuroritë themelore

Prishtinë 1 nëntor 2018 – Orientimet e përbashkëta të zbatimit të mëtejshëm të SMIL-it, precizimi  i detajuar për afatet kohore, resurset dhe metodologjia efikase e trajnimit të stafit dhe qasja e avancuar administruese e resurseve të përgjithshme, si dhe mundësia e krijimit të kushteve të mira të punës në Prokurorinë Themelore të Pejës, ishin në fokus të vizitës së Drejtorit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 157-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 31 tetor 2018 – Këshilli Prokurorial të Kosovës, nën udhëheqjen e Kryesuesit z. Blerim Isufaj, ka mbajtur takimin e 157-të me radhë, në të cilin janë diskutuar dhe miratuar dokumentet dhe aktet e përcaktuara në rendin e ditës. Këshillit Prokurorial i Kosovës ka aprovuar Raportin për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike për periudhën prill - qershor 2018, i cili përmbledh analizat, konstatim…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i KPK-së priti në takim lamtumirës Këshilltaren e EULEX-it

Prishtinë, 29 tetor 2018 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z Blerim Isufaj, ka pritur në një takim lamtumirës Këshilltaren e EULEX-it në Këshillin Prokurorial dhe institucionin e Prokurorit të Shtetit, znj.Agatha Bouten. Z. Blerim Isufaj i ka shprehur falënderim të veçantë znj. Bouten për mbështetjen e vazhdueshme dhe ofrimin e ndihmës së pakursyer për forcimin e kapaciteteve të përgjithshme prokuroriale për shumë vite me ra…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtoria për funksionalizimin e bazës së të dhënave për dosjet e prokurorëve

Prishtinë, 25.10.2018 - Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive (NJSHPP) ka realizuar një punëtori dyditore për funksionalizimin e bazës së të dhënave për dosjet e prokurorëve. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte aftësimi i zyrtarëve përgjegjës për regjistrimin e të dhënave në databazë. Gjithashtu u përcaktuan të drejtat dhe përgjegjësitë për secilin zyrtarë në procesin e menaxhimit të pu…

Lexo më shumë...

UNDP-ja mbështet sistemin prokurorial për zbatimin e Ligjit të ndërmjetësimit

Prishtinë, 23 tetor 2018 – Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së, z. Bahri Hyseni, Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, z. Besim Kelmendi dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, z. Lavdim Krasniqi, kanë në pritur në takim përfaqësuesit e UNDP-së, me ç ‘rast kanë diskutuar për zbatimin e Ligjit të ndërmjetësimit. Në këtë takim u diskutuan risitë kryesore të këtij ligji dhe u vendos t&…

Lexo më shumë...

Këshilli vazhdon përmes Sekretariatit mbështetjen për zbatimin e SMIL-it në prokuroritë themelore

Prishtinë 19 tetor 2018 – Në kuadër të zbatimit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në prokuroritë themelore të Republikës së Kosovës, Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, i shoqëruar nga Udhëheqësi i Departamentit për Teknologjinë Informative, z. Nexhat Haziri, ka vizituar sot Prokurorinë Themelore të Ferizajt, ku është takuar me kryeprokurorin, z. Shukri  …

Lexo më shumë...

Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i KPK-së diskuton për procesin buxhetor 2019

Prishtinë, 19 tetor 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi, z. Zejnullah Gashi, ka mbajtur sot takimin e tij të rregullt. Anëtarët e Komisionit kanë diskutuar në vijim për qarkoren e dytë buxhetore në procesin e aprovimit të buxhetit të vitit 2019 për sistemin prokurorial të Kosovës. Gjithashtu, me këtë rast, Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel ka vlerësuar ndarjen …

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Grupit Punues të Projektit TIK-SMIL

Prishtinë, 18 tetor 2018 – Në kuadër të zbatimit të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL) sot është mbajtur takimi i Grupit Punues, në të cilin morën pjesë anëtarët e tij - prokurorë, gjyqtarë dhe stafi administrativ. Aprovimi i koncepteve më funksionale, rishikimi në baza periodike, kriteret dhe identifikimi i çështjeve me interes, ishin temë e diskutimeve të anëtarëve të Grupit punues të…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial priti në takim Ambasadoren kroate

Prishtinë, 17 tetor 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Blerim Isufaj, ka pritur në takim Ambasadoren e Kroacisë në Kosovë, Maria Kapitanoviç. Kryesuesi Isufaj ka falënderuar Ambasadoren Kapitanoviç për mbështetjen e vazhdueshme që shteti kroat i ka dhënë sistemit prokurorial kosovar, duke shprehur vullnetin dhe gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit reciprok ndërshtetëror. Gjatë takimit, bashkëbiseduesit vlerësu…

Lexo më shumë...

U mbajt aksioni vullnetar i dhurimit të gjakut në sistemin prokurorial

Prishtinë, 16 tetor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe institucioni i Prokurorit të Shtetit në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut kanë organizuar një aksion vullnetar për dhurim të gjakut, me ç ‘rast ftesës për dhurim iu përgjigjën një numër i madh i zyrtarëve të sistemit prokurorial. Bashkëpunimi ndërinstitucional i sistemit prokurorial dhe Qendrës Kombëtare të Tran…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 16 tetor 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi, z. Bahri Hyseni, ka mbajtur sot takimin e radhës, në të cilin morën pjesë anëtarët e Komisionit, kryeprokurorët e prokurorive themelore, prokurorë të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokurorive themelore, si dhe drejtori i Sekretariatit të KPK-së. Kryesuesi Hyseni ka theksuar në hapje të takimit nevojën e a…

Lexo më shumë...

Takim lamtumirës me Këshilltaren e EULEX-it, Agatha Bouten

Prishtinë, 9 tetor 2018 -  Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim lamtumirës me Këshilltaren e EULEX-it në Këshillin Prokurorial dhe institucionin e Prokurorit të Shtetit, znj. Agatha Bouten. Z. Krasniqi ka falënderuar znj. Bouten për kontributin e saj shumëvjeçar të dhënë në këshilldhënien dhe ofrimin e ekspertizës për çështjet e përgjithshme të zhvillimit të…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Bordit Drejtues të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve

Prishtinë, 3 tetor 2018 - Në kuadër të zbatimit të Projektit të Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL) është mbajtur takimi i Bordit Drejtues, me ç ‘rast morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z.Nehat Idrizi, dy drejtorët e sekretariateve - Këshillit Prokurial dhe Këshillit Gjyqësor, Kryetari i Gjykatës Themelore të Gjakovës, z.Vaton Durguti, stafi menaxhues i Projektit dhe përfaqësuesit ndër…

Lexo më shumë...

U shënua përmbyllja e trajnimit të trajnerëve të SMIL-it të Prokurorisë Themelore të Prishtinës

Prishtinë, 2 tetor 2018 – Në takimin e shënimit të përmbylljes me sukses të trajnimit të trajnerëve të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL), i cili u kryesua nga Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, u diskutua për procesin e trajnimeve vijuese në Shkrimoren e Prokurorisë Themelore të Prishtinës. Në këtë fazë ka përfunduar trajnimi i referentëve për pranimin dhe …

Lexo më shumë...

Takim i Këshillit Drejtues të Projektit të BE-së

Prishtinë, 27 shtator 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, z. Blerim Isufaj, ai i Këshillit Gjyqësor, z. Nehat Idrizi, Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, z. Lavdim Krasniqi dhe përfaqësues të tjerë të sistemit të prokurorial dhe gjyqësor, si dhe institucioneve të tjera kosovare, morën pjesë në takimin e Këshillit Drejtues të Projektit, të financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, me titull “Mbështetje e mëte…

Lexo më shumë...

Nënshkruhet deklarata e përbashkët e tre krerëve të lartë të drejtësisë kosovare

Prishtinë, 25 shtator 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Blerim Isufaj, Ministri i Drejtësisë, z.Abelard Tahiri dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kanë nënshkruar sot Deklaratën e Përbashkët gjatë prezantimit të Agjendës së Përbashkët “Drejtësia 2020”, duke potencuar fuqishëm se do të bëhet koordinimi i nevojshëm duke respektuar pavarësinë e plotë, neutr…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial ndaj kërcënimeve të prokurorëve

Prishtinë, 25 shtator 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dënon ashpër deklarimet publike dhe kërcënimet, të cilat kohëve të fundit janë drejtuar ndaj prokurorëve të shtetit, në veçanti, sot dënon deklarimin kërcënues të deputetit Milaim Zeka ndaj prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, z. Afrim Shefkiu. Për Këshillin, mbrojtja e pavarësisë dhe autoritetit të prokurorit është oblig…

Lexo më shumë...

UNDP-ja mbështet ngritjen e kapaciteteve për transparencë të komunikimit publik

Prishtinë, 25 shtator 2018 - Prokurorët përgjegjës për media dhe zyrtarët e komunikimit publik në sistemin prokurorial po marrin pjesë në trajnimin dyditor, i cili realizohet nga “Internews Kosova” në kuadër të Projektit “Mbështetje përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë” (SAEK), i lansuar dhe i mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Ky trajnim është në funksion të ngritjes së kapaciteteve p…

Lexo më shumë...

BE-ja vazhdon mbështetjen për ngritjen e kapaciteteve të sistemit prokurorial dhe institucioneve të drejtësisë penale në Kosovë

Prishtinë-Belfast, 19 shtator 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Blerim Isufaj, Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, z. Bahri Hyseni, një prokuror nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së janë duke qëndruar për vizitë në institucionet e drejtësisë së Irlandës Veriore, vizitë kjo, e cila është realizuar në kuadër të projektit të BE-së “Mbështetje e mët…

Lexo më shumë...

Fillon trajnimi i stafit për përdorimin e SMIL-it në Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 13 shtator 2018 - Në Prokurorinë Themelore të Prishtinës (në Sektorin e Shkrimores) ka filluar trajnimi i staift për përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL). Ky trajnim në Sektorin e Shkrimores ka për qëllim familjarizimin e stafit me platformën moderne dhe efikase, duke arritur aftësimin në të njëjtën kohë për aplikimin dhe futjen e lëndëve dhe të dhënave, si fazë e parë e parë e…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial vazhdon takimet në institucionet e rëndësishme të drejtësisë në Francë

Prishtinë - Paris, 12 shtator 2018 – Kryesuesi dhe anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës janë pritur sot në takim nga Drejtori i Drejtorisë së Politikave Penale, z.Lefevre Pontalis  dhe Kryeinspektori i Njësisë për Inspektimin Gjyqësor, z.Patrick Poirret. Delegacioni i Këshillit Prokurorial ka diskutuar me përfaqësuesit e këtyre institucioneve të drejtësisë franceze disa çështje me interes të veçantë për përcak…

Lexo më shumë...

Këshilli Prokurorial i Kosovës intensifikon bashkëpunimin me institucionet e drejtësisë së Francës

Prishtinë, 10 shtator - Këshilli Prokurorial i Kosovës, nën drejtimin e Kryesuesit z. Blerim Isufaj, ka filluar sot një vizitë në institucionet e drejtësisë së Francës. Vizita realizohet nga 10 – 15 shtator 2018 dhe mbështetet nga Projekti i Binjakëzimit të BE-së. Qëllimi i vizitës është njohja me praktikat e Francës në rekrutimin, transferimin, avancimin dhe vlerësimin e performancës së prokurorëve. Për më tepër, d…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 156-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 7 shtator 2018 – Këshilli Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, z. Blerim Isufaj, ka mbajtur sot takimin e rregullt, të 156-tin me radhë, në të cilin janë shqyrtuar dhe miratuar një sërë çështjesh në kuadër të fushëveprimtarisë së tij. Kryesuesi i KPK-së, z.Isufaj, ka theksuar se në bazë të raportimeve është shënuar ngritje e efikasitetit në punën e prokurorive dhe prokurorë…

Lexo më shumë...

Kreu i KPK-së takoi përfaqësuesin për sundim të ligjit në Ambasadën Britanike në Kosovë

Prishtinë, 6 shtator 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Blerim Isufaj, ka pritur në takim shefin e sektorit për sundim të ligjit në Ambasadën e Britanisë së Madhe në Kosovë, z.Samuel Paice. Z. Isufaj dhe z. Paice kanë diskutuar gjatë takimit për zbatimin e projektit “Fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës”, të cilin e menaxhon Ambasada e Britanisë së Madhe përmes implementuesit “Axiom Interna…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i rregullt i Drejtorit të Sekretariatit të KPK-së me udhëheqësit e departamenteve

Prishtinë, 6 gusht 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur sot takimin e rregullt me udhëheqësit e departamenteve të KPK-së, me ç‘rast ka diskutuar për dinamikën e realizimit të punëve në kuadër të përgjegjësive të tyre dhe mbështetjes për të gjitha prokuroritë. Në takim është diskutuar për nevojat buxhetore për vitin 2018 dhe 2019, përfshirë s…

Lexo më shumë...

U mbajt takimit i rregullt i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 5 shtator 2018 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive ​i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin ka diskutuar për aktivitetet e realizuara. Anëtarët e Komisionit për Administrimin e Prokurorive diskutuan edhe për vizitat e realizuara në prokuroritë themelore, gjendjen e regjistrave, mënyrën e regjistrimit të lëndëve, gjendjen e përgjithshme të objekteve dhe procesin e zbatimit t&eum…

Lexo më shumë...

U mbajt takimit i rregullt i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 3 shtator 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, z. Zejnullah Gashi, ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin ka diskutuar për përgatitjet për dëgjim buxhetor për vitin 2019. Qëllimi i takimit kishte të bënte me dy çështje thelbësore - përgatitja e dëgjimit buxhetor për vitin 2019 dhe procesi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2018. Anëtarët e…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i rregullt i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 30 gusht 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, z. Bahri Hyseni, ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin ka diskutuar për çështje të ndryshme nga fushëveprimtaria e tij. Kryesuesi Hyseni ka theksuar se Komisioni për Çështje Normative është duke vepruar me kujdes të shtuar profesional në zbatim të Planit të punës për vitin 2018. “E të…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Grupit për hartimin e draftit të Kodit të Etikës për prokurorë

  Prishtinë, 24 gusht 2018 - Grupi për hartimin e Kodit të Etikës për prokurorë në vazhdim të punës së mbetur nga sesioni i fundit, i cili është realizuar më 22 gusht, ka mbajtur edhe sot një takim për të finalizuar draftin e punuar nga prokurorë e profesionistë vendorë dhe ekspertë holandezë. Në mbështetje të zbatimit të këtij kodi do të hartohet një udhëzues i veçantë, kurse ky proces i rëndës…

Lexo më shumë...

Takim i rregullt i Drejtorit të Sekretariatit të KPK-së me udhëheqësit e njësive organizative

Prishtinë, 23 gusht 2018 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Lavdim Krasniqi, ka mbajtur sot takimin e rregullt me udhëheqësit e njësive organizative të KPK-së, me ç‘rast ka diskutuar për dinamikën e realizimit të projekteve të planifikuara. Në takim z. Krasniqi ka diskutuar me udhëheqësit e njësive organizative të KPK-së për përgatitjet për dëgjimin buxhetor, zbatimin e planit për personel, zbati…

Lexo më shumë...

Reagim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për rastin e Blakajt

Reagim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për rastin e Blakajt   Prishtinë, 22 gusht 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës është i shqetësuar me zhvillimet e fundit pas dorëheqjes së prokurorit Blakaj dhe diskutimeve publike për punën e sistemit prokurorial dhe organeve të tij. Këshilli ka obligim kushtetues e ligjor për të siguruar që Prokurori i Shtetit të veprojë si i pavarur dhe i paanshëm, duke respektuar liritë dhe të drejtat themelore t&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës ngushëllon Familjen Lumezi

I nderuari Kryeprokuror i Shtetit, z. Aleksandër Lumezi dhe shumëe nderuara Familja Lumezi, me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të më të dashurit Tuaj, z. Nikë Lumezi. Me këtë rast, në emër të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ju lutem pranoni ngushëllimet më të sinqerta për z. Nikë Lumezi, i cili në cilësinë e juristit, gjyqtarit,…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i Sekretariatit të KPK-së me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 30 korrik 2018- Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës, me ç ‘rast ka kërkuar llogaridhënie më efektive dhe planifikim më të mirë të punëve. Z.Krasniqi ka kërkuar që raportet të përmbajnë të dhëna për mbështetjen e prokurorive me stafin dhe pajisjet e nevojshme dhe ofrim të shërbimeve të duhura. …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i 154-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 26 korrik 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi i Këshillit, Blerim Isufaj, ka mbajtur sot takimin e 154-të me radhë, me ç’rast ka shqyrtuar dhe miratuar një sërë çështjesh për mbarëvajtjen e sistemit prokurorial. Në vijim të takimit u miratuan unanimisht dy udhëzime administrative: UA për menaxhimin e pasurisë jofinanciare të Këshillit Prokurorial të Kosovës, me të cilin vendosen standarde t&…

Lexo më shumë...

REAGIM I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

24 korrik 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës është tejet i indinjuar me rastin, i cili  ka ndodhur dje në Pallatin Drejtësisë në Prishtinë, me ç’rast dëshmitari i një çështjeje penale ka kërcënuar dhe sulmuar prokurorin e çështjes, z. Blerim Igrishta, për shkak të mosmbajtjes së seancës gjyqësore për mungesë të të akuzuarit. Forma të tilla të sjelljeve janë të papranueshme dhe të drejtuara jo…

Lexo më shumë...

Mbahet punëtori për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve

Prishtinë, 19 korrik 2008 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit kanë organizuar një punëtori dyditore për zbatimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në të cilën janë të pranishëm edhe anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Kryeprokurori dhe prokurorët e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, prokurorët ekspertë të P…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i rregullt i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 12 korrik 2018 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, në përbërje: Bahri Hyseni, Kryesues, Besim Kelmendi dhe Dëshira Jusaj, anëtarë, si dhe Agatha Bouten, Këshilltare e EULEX-it për KPK-në, mbajti sot takimin e rregullt, me ç’rast u shqyrtuan dy udhëzime administrative për nevojat e menaxhimit të sistemit prokurorial. Kryesuesi i Komisionit, Bahri Hyseni, ka thënë gjatë shqyrtimit të këty…

Lexo më shumë...

Mbahet Sesioni i 8-të trajnues i këshilltarëve rezidentë të Projektit të Binjakëzim të BE-së

Prishtinë, 6 korrik 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, është duke marrë pjesë në Sesionin e 8-të trajnues të këshilltarëve rezidentë të Projektit të Binjakëzimit të BE-së në Bruksel. Kreu i Sekretariatit të KPK-së merr pjesë në këtë eveniment në cilësinë e udhëheqësit vendor të Projektit të Binjakëzimit të BE-së “Fuqizimi i efikasi…

Lexo më shumë...

U mbajt tryezë treditore e punës për hartimin e Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 27 qershor 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryeprokurorë dhe prokurorë të prokurorive të Kosovës, si dhe zyrtarë të lartë të Sekretariatit morën pjesë në tryezën treditore me përfaqësues të shoqërisë civile dhe prokurorë nga Holanda. Tryeza u mbajt në Ohër, të cilën e organizoi KDI-ja në bashkëpunim me Lëvizjen FOL dhe Qendrën për Bashkëpunim Ligjor Ndërko…

Lexo më shumë...

Krerët e KPK-së dhe KGJK-së kanë takuar donatorin e Projektit SMIL

Prishtinë, 25 qershor 2018 - Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kanë pritur në takim një delegacion nga Norvegjia të përbërë nga, Arild Momberg Sande, Sven Mairus Urke dhe Stein-Ivar Lothe të cilët përfaqësuan Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë që është donatore e Proje…

Lexo më shumë...

Analizohen vizitat e realizuara në 4 prokurori Themelore

Prishtinë, 22 qershor 2018 - Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës. Në këtë takim u analizuan të gjeturat nga vizitat e realizuara në prokuroritë themelore të Pejës, Gjilanit, Gjakovës dhe Ferizajt dhe u përcaktua kalendari i vizitave në prokuroritë e mbetura. Po ashtu, Komisioni ka analizuar fillimin e procesit të zbatimit të sistemit për menaxhimin elektronik të rasteve (SMIL) dhe kanë përcaktuar një plan veprimi për hapat…

Lexo më shumë...

KPK cakton prokurorët përgjegjës për komunikim me media

Prishtinë, 14 qershor 2018 - Këshilli Prokurorial të Kosovës (KPK), në takimin e njëqindepesëdhjetetre të tij, ka caktuar prokurorët përgjegjës për komunikim me media në të gjitha prokuroritë e Republikës së Kosovës. Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së komunikimit të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës, duke inkurajuar pjesëmarrjen dhe informimin e qytetarëve, rritjen e përgjegjshmë…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në këtë takim KPK ka zgjedhur Valon Jupa, Drejtor të Njësitit për Shqyrtimin e Përformaces së Prokurorisë, për një mandat tre vjeçar me mundësi vazhdimi. Po ashtu, u miratua Kërkesa Buxhetore e sistemit prokurorial për vitin 2019. Paraprakisht miratimit të k&e…

Lexo më shumë...

Diskutohet rishikimi i akteve nënligjore

Prishtinë, 13 qershor 2018 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takim të përbashkët me komisionet e përhershme të KPK-së, ku kanë diskutuar për rishikimin e akteve nënligjore të sistemit prokurorial të Kosovës. Gjatë këtij takimi anëtaret e komisioneve janë pajtuar se aktet nënligjore të cilat janë të parapara për rishikim me Planin e Punës të KPK-së për vitin 2018, d…

Lexo më shumë...

Diskutohet rishikimi buxhetor për vitin 2019

Prishtinë, 8 qershor 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u diskutua rishikimi buxhetor për vitin 2019, si dhe vlerësimet e hershme për vitet 2020-2021. Kërkesa buxhetore për rritje të numrit të punëtorëve dhe për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte temë tjetër e këtij takimi. Po ashtu u bisedua për kërkesat buxhetore të kategorive mal…

Lexo më shumë...

Performancë pozitive në trajtimin e lëndëve të korrupsionit

Prishtinë, 31 maj 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial i Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në tryezën e organizuar nga Levizja Fol me titull:  “Performanca e gjyqësorit dhe prokurorisë në luftën kundër korrupsion për vitin 2017”. Gjatë kësaj tryezë, kryesuesi Isufaj ka thënë se për të tretin vit me radhë trendi i zgjidhjes së lëndëve është pozitiv dhe atë mbi 25 për qind. “Për vite me…

Lexo më shumë...

Takimi i Bordit të Përbashkët Koordinues për Sundimin e Ligjit mbajtur në Prishtinë

Prishtinë, 29 maj 2018 - Sot, Shefja e Zyrës së BE/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së, Natalija Apostolova, Shefja e Misionit të EULEX-it në Kosovë, Aleksandra Papadopoulou, Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, së bashku me Kryetarin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi dhe Kryetarin i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, mbajtën një takim të Bordit të Përbashkët Koordinues për Sundimin e Ligjit. Gjatë prezant…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 maj 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi para anëtarëve të KPK-së lidhur me aktivitetet e zhvilluara për periudhën janar–mars 2018, kanë raportuar Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik, komisioni lidhur me mbikëqyrjen e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit për lu…

Lexo më shumë...

Diskutohet kërkesa e parë buxhetore për vitin 2019

Prishtinë, 29 maj 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u diskutua kërkesa e parë buxhetore për vitin 2019, si dhe vlerësimet e hershme për vitet 2020-2021. Kërkesa buxhetore për rritje të numrit të punëtorëve dhe për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte temë tjetër e këtij takimi. Po ashtu u bisedua për kërkesat buxhetore të k…

Lexo më shumë...

Diskutohet draft i marrëveshjes së bashkëpunimit KPK-UP

Prishtinë, 10 maj 2018 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës ku ka diskutuar dhe e ka trajtuar draft- Marrëveshjen e Bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Universitetit të Prishtinës (UP). Komisioni pasi ka analizuar draftin e marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Universitetit të Prishtinës, i ka propozuar k…

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor kanë pritur në takim një delegacion të BE-së për liberalizim të vizave

Prishtinë, 04 maj 2018 – Krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, kryeprokurorë dhe kryetarë të prokurorive dhe të gjykatave, janë takuar me delegacionin e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave të kryesuar nga zëvendësdrejtori i Përgjithshëm për Migrim dhe Azil…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 prill 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së kanë diskutuar dhe miratuar Rregulloren Nr.01/2018 për shfrytëzimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në sistemin prokurorial të Kosovës. Po sot, anëtarët e KPK-së morën vendim që përfaqësues…

Lexo më shumë...

Ambasadori norvegjez mbështet sistemin e drejtësisë në Kosovë

Prishtinë, 11 prill 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor i Kosovës (KGjK)), Nehat Idrizi në një takim të përbashkët kanë pritur ambasadorin norvegjez në Kosovë, Per Strand Sjaastad. Kryesuesi Isufaj dhe Idrizi e falënderuan  ambasadorit norvegjez për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kanë pasur të dy këshillat me Ambasaden e Norvegjisë dhe për mbështetjen që i &eum…

Lexo më shumë...

Mos pagesa e avokatëve sipas detyrës zyrtare, keqkuptim nga institucionet

Prishtinë, 6 prill 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur sot në takim Kryetarin e Odës së Avokatëve, Osman Havolli, me bashkëpunëtorët e tij. Gjatë këtij takimi, Kryesuesi Isufaj dhe Kryetari Havolli kanë diskutuar lidhur me paraqitjen e problemit për pagesat e avokatëve sipas detyrës zyrtare, me numër të rastit nga Procesverbali i Policisë. Pas takimit të mbajtur sot, Kryesuesi Isufaj dhe Kryetari Havolli kanë ard…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të Ambasadës amerikane për KPK-në

Prishtinë, 30 mars 2018 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, ka pritur në takim Tracy Whittington, Drejtoreshë e Programit për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatim të Ligjit në Ambasaden amerikane në Kosovë. Gjatë këtij takimi është diskutuar për bashkëpunimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës me Ambasadën amerikane dhe për menaxhimin e donacioneve të Shteteve të Bashkua…

Lexo më shumë...

Hartimi i Kodit të Etikës për Prokurorë do të mbështetet nga ekspert holandez

Prishtinë, 29 mars 2018 - Drejtori i Sekretariatit të Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Lavdim Krasniqi ka pritur në takim ambasadoren e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Gerrie Willems, e cila ishte e shoqëruar nga një grup prokurorësh dhe ekspertesh të këtij vendi. Në këtë takim pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit organizatave jo qeveritare  Lëvizja “Fol” dhe KDI, si zbatues të projektit “Promovimi i Integritetit n&e…

Lexo më shumë...

Realizohet iniciativa e KPK-së për dhurim vullnetar të gjakut

Prishtinë, 28 mars 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut kanë organizuan aksionin vullnetar për dhurim të gjakut. Iniciativës për dhurimin e gjakut i janë përgjigjur 17 punëtor të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Qendrës Kombëtare të Kosovës …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 27 mars 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindedyzetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së kanë themeluar dy grupe punuese, Grupin Punues për hartim të Kodit të Etikës për Prokurorë dhe Grupin Punues për hartim të Planit Strategjik 2019-2023. Po në këtë takim, kryesuesi i Komisionit për Buxhet, Financa dh…

Lexo më shumë...

Krerët e sistemit të drejtësisë kanë mbajtur takim të përbashkët

Prishtinë, 22 mars 2018 - Krerët e institucioneve të sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Nehat Idrizi,  Kryetari i Gjykatës Supreme, z. Enver Peci, Kryeprokurori i Shtetit, z. Aleksandër Lumezi, Ministri i Drejtësisë, z. Abelard Tahiri,  Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Korrupsionit, z. Reshat Millaku, Koordinatori i KGJK për lëndët e shenjëstruara në …

Lexo më shumë...

SHBA-të dhurojnë donacion për Prokurorinë Themelore të Gjilanit

Gjilan, 20 mars 2018 – Në Prokurorinë Themelore të Gjilanit është bërë pranim-dorëzimi i pajisjeve: video konferenca, arkiv, dublikues DVD dhe pajisje përkthimi, të dhuruara për këtë prokurori nga Departamenti i Byrosë Shtetërore për Çështjet e Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit i Departamentit Amerikan të Shtetit. Pranim-dorëzimi i këtyre pajisjeve është bërë nga drejtoresha e Zyrës për E…

Lexo më shumë...

Diskutohet korniza afatmesme e shpenzimeve për sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 mars 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi u bisedua për kornizën afatmesme 2019-2021 të shpenzimeve, ku janë paraqitur dhe diskutuar tri objektiva me tri aktivitete të parapara për këtë periudhë kohore. Po ashtu, anëtaret e komisionit kanë diskutuar edhe për buxhetin e sistemit prokurorial të Kosovës për tri vite, 2019-2021. Në kë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar Kryeprokurorin holandez për Çështje Ndërkombëtare

Prishtinë, 07 mars 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim kryeprokurorin e Holandës për Çështje Ndërkombëtare, Albert Van Der Kerk. Në fillim të takimit kryesuesi Isufaj ka njoftuar kryeprokurorin Van Der Kerk me strukturën dhe kompetencat e Këshillit Prokurorial, Prokurorit të Shtetit dhe tërë sistemit prokurorial të Kosovës. Po ashtu, kryesuesi Isufaj ka njoftuar mysafirin edhe me punët dhe objektivat e sistemit p…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, O’Connell

Prishtinë, 07 mars 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Ruairi O’Connell. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka njoftuar ambasadorin O’Connell me punët që janë duke u realizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe sistemi prokurorial në përgjithësi, ndërsa ka falënderuar ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme që Mbretëria e …

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 23 shkurt 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindedyzetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, kanë shqyrtuar dhe aprovuar raportin e kryesuesve të komisioneve të përhershme të Këshillit Prokurorial, të cilët kanë prezantuar aktivitetet e tyre për vitin 2017. Po sot, anëtarët e KPK-së kanë diskutuar pë…

Lexo më shumë...

Diskutohet raporti vjetor financiar për vitin 2017

Prishtinë, 21 shkurt 2018 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës, ku ka diskutuar për realizimin e buxhetit të vitit 2017 sipas programeve dhe kategorive ekonomike. Në këtë takim, të cilin e udhëhoqi kryesuesi i Komisionit, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi, përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit dhe Departamenti p…

Lexo më shumë...

Është zgjedhur ushtruesi i detyrës së Drejtorit të Prokurorit Disiplinorë

Prishtinë, 01 shkurt 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i  Kosovës (KGJK) kanë mbajtur takim të përbashkët për zgjedhjen e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Prokurorit Disiplinor Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi, Zyra e Prukurorit Disiplinor (ZPD) i shërben si Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ashtu edhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Andaj, n&…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 janar 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindedyzetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi, duke respektuar procedurat ligjore, betimin e dha anëtarja e re e KPK-së nga radhët e Prokurorisë së Apelit, prokurorja Bedrije Alshiqi, e cila ka zëvendësuar në këtë pozitë kolegun e saj nga e njëjta prokurori, Idain Smajli. Anëtaret e …

Lexo më shumë...

Emërohen 21 prokurorë të rinj

Prishtinë, 22 janar 2018 - Sot, sistemit Prokurorial të Kosovës ju shtuan edhe 21 prokurorë të rinj. Në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me dekret ka emëruar 21 prokurorë të rinj të shtetit. 21 prokurorët e rinj të emëruar sot, do të shpërndahen nëpër 7 prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës. Siç dihet, para se emrat e 21 kandidat&…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka bërë plotësim-ndryshimin e një Udhëzimi Administrativ

Prishtinë, 18 janar 2018 -  Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës ku ka diskutuar për Udhëzimin Administrativ Nr.01/2018 për caktimin e normës orientuese për prokurorët e shtetit dhe për Planin e Punës së Komisionit për Çështje Normative për vitin 2018. Në këtë takim kanë marrë pjesë anëtarët e Komisionit, përfaqësues të Ambasadës Amerikane,…

Lexo më shumë...

Konkluzionet e përbashkëta të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPBSL) E martë, 12 dhjetor 2017 14:00 – 16:00 Këshilli Prokurorial i Kosovës Salla e konferencave, kati i tretë Konkluzionet e përbashkëta   Të pranishëm: Z. Blerim Isufaj, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës Z. Abelard Tahiri, Ministër i Drejtësisë Z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Zj. Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit EULEX Zj. …

Lexo më shumë...

Diskutohet plani i personelit për vitin 2018

Prishtinë, 11 janar 2018 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takim të përbashkët me anëtarë të Komisionit për Administrimin e Prokurorive, Drejtorin e Sekretariatit dhe zyrtarët për buxhet, financa e personel. Qëllimi i këtij takimi ishte finalizimi i planit të personelit për vitin 2018 në sistemin prokurorial të Kosovës. Gjatë këtij takimi u analizuan nevojat e prokurorive dhe njësive tje…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës

Mitrovicë, 28 dhjetor 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot kanë vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës me ç ‘rast janë takuar me kryeprokurorin Shyqyri Syla dhe prokurorët e dy komuniteteve të kësaj prokurorie. Kjo vizitë e cila është zhvilluar pas integrimit të sistemit prokurorial të Kosovës në veri të Mitrovicës, ka pasur për qëllim njoftimin nga afë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka prezantuar aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2017 nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 27 dhjetor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, në konferencën vjetore për media të mbajtur sot, ka prezantuar aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2017 nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Në raportin e prezantuar para mediave, Kryesuesi Isufaj ka thënë: “të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial, të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhë n…

Lexo më shumë...

Është mbajtur sot takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 26 dhjetor 2017 – Është mbajtur sot takimi i njëqindedyzetepesë dhe i fundit për këtë vit i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Raportin e Komisionit Mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe të veprimit në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike 2016 – 2018 për periudhën k…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj: Digjitalizimi i prokurorive do të ngritë efikasitetin, llogaridhënien dhe transparencën

Prishtinë, 20 dhjetor 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në bashkëpunim me Projekti TIK/SMIL ka organizuar tryezë pune me temën “Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lendeve (SMIL) për prokurori”. Qëllimi i kësaj tryeze ishte njoftimi për aktiviteteve të SMIL-it, konceptet e përgjithshme të tij, kriteret për shpërndarjen e lendeve në mënyrë automatike, ndërlidhja e SMIL-it me sisteme tjera të institucioneve të zbatimit t&eum…

Lexo më shumë...

Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takim me udhëheqësit e shkrimoreve

Prishtinë, 19 dhjetor 2017 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takim me administratorët dhe shefat e shkrimorëve të të gjitha prokurorive. Ky takim është udhëhequr nga kryesuesja e këtij komisioni, anëtarja e Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurorja Radica Milic dhe ka pasur për qëllim informimin e komisionit për përgatitjen e planit të punës për vitin 2018, përmes prezantimit të sfidave në shkrimoret e prokurorive …

Lexo më shumë...

Hartohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018

Prishtinë, 18 dhjetor 2017 - Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës në një punëtori të organizuar, kanë hartuar Planin e Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018. Gjatë hartimit të Planit të Punës për vitin 2018, anëtarët e KPK-së kanë caktuar objektivat, synimet dhe planin e veprimit për realizimin e punëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës gjatë  vitit 2018. Në planin e p…

Lexo më shumë...

Isufaj: Mediat dhe shoqëria civile të jenë partnere në fuqizimin e efikasitetit dhe profesionalizmit të sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 14 dhjetor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në  prezantimin e hulumtimit “Skanimi i Integritetit në Sektorin e Drejtësisë”, i bërë nga  CILC, FOL dhe KDI. Në fjalën e tij para të pranishmeve, kryesuesi Isufaj ka thënë së: “ky hulumtim do të jetë një bazë e mirë për KPK-në që të ndërmerr veprimet e nevojshme në fuqizimin e integri…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 12 dhjetor 2017 - Është mbajtur takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e  Ligjit i organizuar për herë të parë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe i udhëhequr nga kryesuesi i këtij këshilli, Blerim Isufaj. Në këtë takim të pranishëm ishin edhe ministri i Drejtësisë (MD), Abelard Tahiri, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Nehat Idrizi, shefja e Zyrës së…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 6 dhjetor 2017 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës ku ka diskutuar për Rregulloren Nr.06/2017 për shfrytëzimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në sistemin prokurorial. Në këtë takim kanë marrë pjesë anëtarët e Komisionit, përfaqësues të EULEX-it, projektit të Binjakëzimit, si dhe përfaqësues nga administrata e Këshillit.…

Lexo më shumë...

Është mbajtur sot takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 04 dhjetor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi ka raportuar koordinatori Kombëtar për luftimin e Krimeve Ekonomike, Shqipdon Fazliu, për periudhën kohore korrik- shtator 2017, raport ky i cili u shqyrtua dhe aprovua nga anëtarët e KPK-së. Po ashtu, anëtarët e KPK-së, kanë diskutuar lidhur me Memoran…

Lexo më shumë...

Diskutohet realizimi i buxhetit të vitit 2017

Prishtinë, 29 nëntor 2017 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin është diskutuar për realizimin e buxhetit të vitit 2017. Në këtë takim, të cilin e udhëhoqi kryesuesi i Komisionit, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi, përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit dhe Divizioni për Buxhet…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 23 nëntor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Reshat Millaku, ka raportuar për periudhën kohore, prill – qershor 2017, lidhur me punën e kësaj prokurorie. Para anëtarëve të KPK-së, ka raportuar sot anëtarja e Komisioni…

Lexo më shumë...

Amerika në mbështetje të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 17 nëntor 2017 – Me realizimin e dy takimeve në FBI ku si tema diskutimi ishin: korrupsioni publik, sekuestrimi, konfiskimi dhe terrorizmi, delegacioni i sistemit prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj, ka përfunduar me sukses programin e vizitës disa ditore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe në këto takime, sikurse në takimet e realizuara ditëve të mëparshme, sistemi prokurorial mori mbështetje për p…

Lexo më shumë...

Anëtarët e KPK-së vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Prishtinë, 15 nëntor 2017 – Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, në mbështetje të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, kanë filluar një vizitë pune në Washington DC dhe New York. Delegacioni i anëtarëve të Këshillit prokurorial i udhëhequr nga Kryesuesi Blerim Isufaj, kanë zhvilluar takime në Zyrën e Përgjegjësisë Profesionale, Sektorin e Integritetit Publik, Byron e Statist…

Lexo më shumë...

Prokurorja Bedrije Syla – Alshiqi zgjedhet anëtare e KPK-së

Prishtinë, 7 nëntor 2017 – Sot në Prokurorinë e Apelit të Republikës së Kosovës është realizuar procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e kësaj prokurorie. Në bazë të kompetencave ligjore, të drejtën për tu kandiduar për anëtarë të KPK-së nga radhët e Prokurorisë së Apelit, nga 7 prokurorë sa ka kjo prokurori, e kanë shfrytëzuar prokurorja Be…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 1 nëntor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi anëtarët e KPK-së diskutuan për fushat në të cilat prokurorët dhe stafi administrativ i sistemit prokurorial të Kosoves kanë nevojë për trajnime dhe propozuan temat e trajnimeve që do të mbahen në Akademinë e Drejtësisë…

Lexo më shumë...

Konkluzionet e përbashkëta të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPBSL) E martë, 26 shtator 2017 14:00 – 16:00 Këshilli Gjyqësor i Kosovës Salla e konferencave, kati përdhese KONKLUZIONET E PËRBASHKËTA   Të pranishëm ishin: Z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Z. Abelart Tahiri, Ministër i Drejtësisë Z. Blerim Isufaj, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës Znj. Alexandra Papadopoulou, Shefja e Misionit …

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 25 tetor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përcjellë me vëmendje shfaqjen publike dhe shkrimet e disa portaleve, mediave dhe individëve lidhur me pretendimin se gjoja kryeprokurori i Shtetit, z. Aleksandër Lumezi, e ka të falsifikuar provimin e Jurisprudencës. Bazuar në mandatin Kushtetues e Ligjor, Këshilli Prokurorial i Kosovës sqaron qytetarët e Republikës së Kosovës se procesi i përzgjedhjes së z. Aleksandër Lumezi fillimisht si prokuror, pastaj si …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 24 tetor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindedyzetenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, kanë diskutuar dhe aprovuar kërkesën e koordinatores Nacionale të Zgjedhjeve, prokurores Laura Pula, për kompensimin e prokurorëve dhe stafit mbështetës që janë angazhuar në kuadër të projektit strategjik për …

Lexo më shumë...

Memorandum bashkëpunimi për luftimin e tregtisë së paligjshme

Prishtinë, 24 tetor 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Instituti Ndërkombëtar i Siracusa për të Drejtat Penale dhe të Drejtat e Njeriut kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi. Qëllimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është zbatimi i projektit “Forcimi i luftës kundër tregtisë së paligjshme në Evropën Juglindore”. Palët nënshkruese thanë së përmes memorandumit do të specifikohen aktivitetet e palëv…

Lexo më shumë...

Inaugurohet Qendra e re e të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Prishtinë, 20 tetor 2017 – Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial dhe Ambasada Norvegjeze në Kosovë, me anë të një ceremonie të organizuar kanë inauguruar Qendrën e re të të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Republikës së Kosovës. Në inaugurim kanë marrë pjesë krerët e sistemit gjyqësor, prokurorial, përfaqësues nga institucione tjera vendore e ndërkombëtarë, Ambasadori i Norvegjisë n&e…

Lexo më shumë...

Komunikatë e përbashkët e KGJK-së, KPK-së dhe Ambasadës së Norvegjisë në Prishtinë

Prishtinë, 19 tetor 2017 – Me rastin e vizitës së delegacionit nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Norvegjeze dhe Administratës Gjyqësore të Norvegjisë, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë mbajtur takim të përbashkët. Në këtë takim është diskutuar për projektin TIK/SMIL (TIK- Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit, SMIL-Sistemi i Menaxhimit Informativ të Lëndëve), ecurinë e tij, punët …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 09 tetor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, kanë bërë plotësim-ndryshimin e Rregullores Nr.02/2015 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial. Po ashtu, anëtarët e KPK-së, kanë bërë shpallën e zgjedhjeve për anëtar…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 9 tetor 2017 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me Rregulloren Nr.06/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2015, për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, EULEX-i, dhe të projektit …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka pritur në takim Prokurorin e Përgjithshëm të Turqisë

Prishtinë, 03 tetor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, së bashku me anëtarët e Këshillit, kanë pritur një delegacion të Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Turqisë, të udhëhequr nga prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Turqisë, Mehmet Akarca. Kryesuesi Isufaj, iu ka dëshiruar mirëseardhje delegacionit të Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Tu…

Lexo më shumë...

U mbajt takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 26 shtator 2017 - Është mbajtur takimi i radhës i Bordit Bashkërendues për Sundimin e  Ligjit i organizuar për herë të parë nga Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) dhe i kryesuar nga Kryesuesi i KGjK-së, Nehat Idrizi. Në këtë takim të pranishëm ishin edhe Ministri i Drejtësisë (MD), Abelard Tahiri, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial (KPK), Blerim Isufaj, Shefja e Zyrës së BE-së/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-s&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar me ekspertë të TAIEX

Prishtinë, 26 shtator 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, i shoqëruar nga kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Reshat Millaku, ka pritur në takim një delegacion të misionit vlerësues të TAIEX (Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i Informacionit) të Komisionit Evropian të udhëhequr nga ekspertët: Camelia Bogdan, Theo Byl dhe Maurizio Varanese. Qëllimi i këtij takimi ishte vlerësimi i kapaciteteve t…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 25 shtator 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike ka prezentuar Raportin tre mujore prill-qershor 2017, i cili raport pas diskutimeve është aprovuar nga anëtarët e KPK-së. Po ashtu, anëtarët e KPK-së kanë diskutuar dhe aprovuar Raporti…

Lexo më shumë...

Isufaj dhe Vukçeviq për thellim të bashkëpunimit në luftë kundër krimit

Prishtinë, 22 shtator 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim një delegacion të Këshillit Gjyqësor të Malit të Zi të kryesuar nga Kryetari Mladen Vukçeviq. Në fillim të këtij takimi, kryesuesi Isufaj ka folur për organizimin, rolin, kompetencat dhe punët që është duke i bërë Këshilli Prokurorial i Kosovës, ndërsa ka vlerësuar bashkëpunimin e institucioneve të sistemit të dr…

Lexo më shumë...

Ka vazhduar hartimi i Strategjisë së Komunikimit të sistemit prokurorial

Prishtinë, 21 shtator 2017 – Me mbështetje të UNDP-së është organizuar punëtori dy ditore me qëllim të hartimit të Strategjisë për Komunikim në sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës. Në këtë punëtori kanë marrë pjesë përfaqësues të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Prokurorit të Shtetit, UNDP-së, OSBE-së, shoqërisë civile dhe Asociacioni të Gazetarëve të Kosovës,. …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar me përfaqësues të Drejtorisë së Menaxhimit të Krizave dhe Planifikimit të BE-së

Prishtinë, 13 shtator 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim një delegacion të Drejtorisë së Menaxhimit të Krizave dhe Planifikimit të Bashkimit Evropian, të kryesuar nga Xavier Denis, Udhëheqës i kësaj Drejtorie. Në takim kanë marrë pjesë edhe zyrtar nga EULEX dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka njoftuar mysafirët me strukturën e sistemit prokurorial t…

Lexo më shumë...

Diskutohen procedurat e emërimit të prokurorëve

Prishtinë, 07 shtator 2017 – Anëtarë të komisioneve të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Drejtori i Sekretariatit, kanë mbajtur takim me Gabriele Fiorentino dhe Zsuzsa Mendola, ekspert të Projektit të Binjakëzimit të BE-së: "Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë". Gjatë këtij takimi është biseduar për procedurat e emërimit, riemërimit, transferimit dhe…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës së Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku u morën vendime të rëndësishme për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 4 shtator 2017- Sot është mbajtur takimi i njëqindetridhjeteshtatë (137) i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i këtij Këshilli, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë shqyrtuar dhe diskutuar tre raporte të rëndësishme për sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës. Janë shqyrtuar dhe analizuar: Hulumtimi lidhur me ngarkesën me lëndë për veprat …

Lexo më shumë...

Anëtarët e KPK-së diskutojnë për tri raporte

Prishtinë, 30 gusht 2017 – Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë mbajtur një takim pune ku kanë diskutuar për: Hulumtimin lidhur me ngarkesën me lëndë për veprat penale karakteristike për vitet 2013-2016; Analiza për Veprat Penale Karakteristike për vitet 2013- 2016 dhe Raporti i Gjeografisë Kriminale për vitet 2013-2016. Pas prezantimit të raporteve të lartcekura nga anëtarët e KPK-së, Ikramije Bojaxhiu, Bahri Hyseni dhe Arben Ismail…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 08 gusht 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës i ka përcjellë zhvillimet e fundit mediale dhe është tejet i indinjuar me mënyrën se si asamblisti i Kuvendit Komunal në Drenas, z. Xhavit Drenori, e ka apostrofuar kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, z. Imer Beka, për kinse mosveprim. Forma të tilla të deklarimit publik rrezikojnë jo vetëm integritetin e kryeprokurorit Beka por edhe autoritetin e sistemit prokurorial në tërësi. Pë…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 04 gusht 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë autorizuar Kryesuesin e Këshillit Prokuroruial, Blerim Isufaj, për nënshkrim të memorandumeve dhe marrëveshjeve të mirëkuptimit mes institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Anëtarët e KPK-s&e…

Lexo më shumë...

VAZHDON PROCESI PËR ZGJEDHJEN E PROKURORËVE TË RINJ

Prishtinë, 29 korrik 2017 – Është mbajtur provimi me shkrim për kandidatët për prokurorë të rinj, të cilët me sukses e kanë kaluar testin kualifikues. Ky proces është monitoruar nga anëtarët e Komisionit për Rekrutim të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të OSBE-së dhe EULEX-it. Të gjithë kandidatët të cilët me sukses do të kalojnë provimin me shkrim, do të ken&e…

Lexo më shumë...

Komisionet e përhershme të KPK-së, kanë mbajtur takim për analizimin e akteve nënligjore

Prishtinë, 14 korrik 2017 – Komisioni për çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takim të përbashkët me komisionet e përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pikë e rendit të ditës ishte analiza për harmonizimin e akteve nënligjore të Këshillit dhe rekomandimet përkatëse si një aktivitet i Komisionit për çështje Normative, e që është i paraparë në kuadër…

Lexo më shumë...

Anëtarët e KPK-së po qëndrojnë për vizitë zyrtare në Itali

Romë/Itali, 4 korrik 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës i udhëhequr nga kryesuesi Blerim Isufaj dhe shoqëruar nga kryeprokurori i Shtetit Aleksander Lumezi, po realizon një vizitë zyrtare në Këshillin e Lartë Gjyqësor në Itali. 
 Qëllimi i kësaj vizite është shkëmbimi i përvojave lidhur me mënyrën e funksionimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian. Gjatë kësaj vizite po zhvillohen takime me përfaqësues të lart&eum…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 4 korrik 2017 – Më 11 maj 2017 është mbajtur ta takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj. Hyrje nga Dhurata Hoxha, Ministre e Drejtësisë Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha mirëpriti pjesëmarrjen e kryesuesve dhe falenderoi të gjithë duke shpallur te hapur takimin e JRCB. Znj Apostolova theksoi rënd&e…

Lexo më shumë...

Vizitë studimore mbi drejtësisë kibernetike

Talin/Estoni, 29 qershor 2017 - Në kuadër të projektit “Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Kosovë”, përfaqësues të sitemit prokurorial dhe atij gjyqësor të Kosovës po marrin pjesë në një vizitë studimore mbi drejtësinë kibernetike në Estoni. Qëllimi i vizitës studimore është të shihet se si prokuroritë dhe gjykatat në Estoni e përdorin sistemin informativ në punën e tyre të…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj: Terrorizmi dhe pastrimi i parave është kërcënim global

Prishtinë, 28 qershor 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në punëtorinë me temë: “Financimi i Terrorizmit dhe Pastrimi i Parave”, e organizuar nga Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve, Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnimin e Hetimeve Penale (ICITAP) dhe Programi për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial Jashtë Vendit (OPDAT) në Kosovë. Para të pranishmëve të kë…

Lexo më shumë...

Është mbajtur testi kualifikues për kandidatët për prokurorë

Prishtinë, 24 qershor 2017 – Është mbajtur sot testi kualifikues për kandidatët për prokurorë, i organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), në kuadër të procesit të rekrutimit të 18 prokurorëve të Shtetit. Procesin e testit kualifikues e ka mbikëqyrur Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj si dhe anëtari i Komisionit për Rekrutim prokurori Lulzim Sulejmani. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, duke ju uruar suksese kandidatëve që iu nënshtru…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i Komisioni për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 23 qershor 2017 -  Komisioni për Administrimin e Prokurorive, sot ka mbajtur takimin e parë pas themelit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës  në mbledhjen e fundit (takimin e 135 të KPK-së). Në këtë takim përveç kryetares së Komisionit, prokurores Radica Milic dhe anëtarëve të Komisionit, kanë marrë pjesë edhe anëtarët e grupit punës të themeluar nga Komisioni në përbërje e të cilit janë përfaqë…

Lexo më shumë...

Isufaj: Vlerësoj mbështetjen në luftën kundër pasurisë së fituar në mënyrë joligjore

Prishtinë, 15 qershor 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim udhëheqësin e projektit “Mbështetje e mëtejshme Institucioneve te Kosovës në luftën kundër krimit te organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, Ian McDonald. Kryesuesi Isufaj ka njoftuar z. McDonald me funksionimin e sistemit prokurorial të Kosovës, në veçanti me riorganizimin e bërë në këtë sistem. ku me nd…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës është i shqetësuar me kërcënimin që i është bërë prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, z. Besim Susuri, e që ndërlidhet me punën e tij zyrtare.  Për Këshillin, aktet e tilla të kërcënimeve ndaj prokurorëve janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. Këshilli qëndron fuqishëm pranë prokurorëve, i …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 qershor 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetepesë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë diskutuar për Kërkesën e parë buxhetore për vitin 2018. Prezantimi i kësaj kërkese u bë nga Kryesuesi i Komisionit për Buxhet Financa e Personel dhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-së. Ndërs…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja e institucioneve të BE-së për KPK-në

Prishtinë, 13 qershor 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të Kapaciteteve të Administrimit dhe Planifikimit Civil (CPCC) të BE-së, në përbërje të të cilit ishin Jean Marc Pisani, Udhëheqës i Divizionit - Drejtimi i Operacioneve dhe Holger Osterrieder, Udhëheqës i Sektorit për Evropën - Drejtimi i Operacioneve. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj prezantoi strukturën e re t&…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative bënë plotësim-ndryshimin e dy udhëzimeve administrative

Prishtinë, 9 qershor 2017 - Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me Udhëzim Administrativ Nr. 01/2017, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2016, përcaktimin e shpenzimeve te reprezentacionit dhe Udhëzim Administrativ Nr. 02/2017, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2016, për përdorimin e telefonave fiks dhe mobil në Këshillin Prokurorial dhe prokuroritë e Republikës së…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj: KPK e angazhuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale të prokurorive

Mitrovicë/Ferizaj, 9 qershor 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, në kuadër të fillimit të vizitave nëpër të gjitha prokuroritë e Republikës së Kosovës, ka vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe atë të Ferizajt, ku është takuar me Kryeprokurorin, prokurorët dhe stafin administrativ të kësaj prokurorie. Kryesuesi Isufaj, gjatë …

Lexo më shumë...

KGJK dhe KPK diskutojnë me shoqërinë civile lidhur me Projektin TIK/SMIL

Prishtinë, 5 qershor 2017 -  Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në kuadër të reformave që janë duke i ndërmarrë, janë duke punuar edhe në futjen e Teknologjisë Informative (TI) dhe Sistemin për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL). Projekti TIK/SMIL është projekt i përbashkët i KGJK-së dhe KPK-së dhe është duke u realizuar me përkrahjen financiare të Ministrisë së…

Lexo më shumë...

Një delegacion i Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë, vizitoi Këshillin Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 2 qershor 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë, të kryesuar nga Gjin Gjoni, anëtar i këtij këshilli. Në këtë takim të  pranishëm ishin  edhe zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi. Në fillim t&…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka mbajtur fjalim në tryezën “Rritja e kapacitetit të prokurorëve të Kosovës për t'u marrë me korrupsionin - me fokus në konfiskim”

Prishtinë, 2 qershor 2017 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka mbajtur një fjalim në tryezën e organizuar nga EULEX-i me temë: “Rritja e kapacitetit të prokurorëve të Kosovës për t'u marrë me korrupsionin - me fokus në konfiskim”. Në këtë tryezë ishte edhe kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në fillim të fjalës së tij, kryesuesi Isufaj falënderoi EULEX-in për mbështetj…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar me përfaqësueset e Njësisë së KE-së për Kosovën

Prishtinë, 30 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Lora Ujkaj dhe Julia Mueller-Hellman nga Drejtoria e Përgjithshme e BE-së – Njësia e Komisionit Evropian për Kosovën. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka njoftuar mysafiret me riorganizimin e KPK-së, punët që janë bërë, ato që pritët të bëhen dhe me sfidat që po ballafaqohet sistemi prokurorial i Kosovës. Në anën tj…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 maj 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial shqyrtuan raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën janar-mars 2017. Anëtarët e KPK-së me disa sugjerime, miratuan raportin. Anëtarët e KPK-së, shqyrtuan dhe aprovuan pik&eum…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja e programit të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, OPDAT

Prishtinë, 25 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion nga Washingtoni të Zyrës për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatim të Ligjit (INL), të kryesuar nga drejtori, Leon C. Lowder, zyrë e cila mbështet financiarisht programin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial Jashtë Vendit (OPDAT). Gjatë këtij takimi, …

Lexo më shumë...

UN-Women ofron mbështetje dhe mentorim për prokurorët që merren me krime lufte

Prishtinë, 24 maj 2017 – Për të dytën herë është zhvilluar takimi mes anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), të udhëhequr nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj, me prokuroren dhe eksperten e drejtësisë tranzicionale, me fokus të veçantë në krimet seksuale gjatë luftës, znj. Maxine Marcus,  dhe ekipin e saj, të cilët janë pjesë e programit UN-Women-CJA Partneriteti për Mentorim në D…

Lexo më shumë...

Vlerësohet bashkëpunimi i sistemit prokurorial të Kosovës dhe atij të Norvegjisë

Prishtinë, 17 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Sven Marius Urke, Drejtor i Administratës Gjyqësore në Norvegji. Në këtë takim është biseduar për bashkëpunimin në mes të sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe Norvegjisë, me theks të veçantë për Projektin e Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TI) dhe Sistemin për Menaxhimin Informa…

Lexo më shumë...

Hartohet Rregullorja për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 17 maj 2017 - Komisioni për Çështje Normative dhe Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel, kanë mbajtur takim të përbashkët, ku kanë diskutuar për Draft Rregulloren për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel. Në këtë takim, përveç anëtarëve të dy komisioneve, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, EULEX-i, dhe të projektit të binjakëzimit, të cilët në vazhdimësi m…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka hartuar Rregulloren për Klasifikimin e Informacioneve në sistemit prokurorial të Kosovës.

Prishtinë, 17 maj 2017 -  Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me Draft Rregulloren për Klasifikimin e Informacioneve në sistemit prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, EULEX-i, dhe të projektit të binjakëzimit, të cilët në vazhdimësi mbësht…

Lexo më shumë...

KPK dhe KGJK caktuan ushtruesin e detyrës së Drejtorit të ZPD-së

Prishtinë, 16 maj 2017 -  Këshilli  Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) kanë mbajtur një takim të përbashkët ku kanë pasur për shqyrtim Vendimin për caktimin e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD). Pas diskutimeve të zhvilluara nga anëtarët e të dy këshillave u vendos që ushtruesi i detyrës së drejtorit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor t&…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 16 maj 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren Nr.03/2017, për Komisionin për Administrimin e Prokurorive, rregullore kjo e cila përcakton organizimin, përgjegjësitë dhe funksionimin e Komisionit për administrimin e prokurorive, si Kom…

Lexo më shumë...

Reagim lidhur me kërcënimin e bërë ndaj prokuroreve Milic dhe Sylejmani

Prishtinë, 11 maj 2017 - Këshilli Prokurorial i Kosovës shpreh shqetësimin lidhur me kërcënimin që i është bërë prokuroreve të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Radica Milic, njëherësh anëtare e KPK-së, dhe Fikrije Sylejmani, e që ndërlidhet me punën e tyre zyrtare.  Për ne si Këshill, aktet e tilla të kërcënimeve ndaj prokurorëve janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. Ne q…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj u takua me përfaqësuesit e KDI-së dhe Lëvizjes FOL

Prishtinë, 5 maj 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim përfaqësuesit e Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe të Lëvizjes FOL. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj u njoftua nga përfaqësuesit e KDI-së dhe FOL-it, se ata së bashku me Fondacionin holandez CILC (Center for International Legal Cooperation) janë duke punuar në lansimin e projektit “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë” …

Lexo më shumë...

Tryeze pune për sekuestrim dhe konfiskim të pasurisë së paligjshme

Prishtinë, 4 maj 2017 - Koordinatori Kombëtar për Luftimin e krimit Ekonomik me mbështetje të Projektit të BE-së “Mbështetja e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër Krimit të Organizuar, Korrupsionit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm` ka organizuar tryezën tre ditore me temën ` Konfiskimi i pasurisë së paligjshme”. Në këtë tryezë që organizohet në Durrës marrin pjesë edhe kryeprokurori i Shtetit, Aleksand…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj dhe udhëheqësit e njësive të Sekretariatit të KPK-së kanë diskutuar Raportin e Auditorit të Brendshëm

Prishtinë, 26 prill 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj dhe Drejtori i Sekretariatit sot ka mbajtur takim me udhëheqësit e të gjitha njësive të sekretariatit, ku kanë diskutuar për të gjeturat dhe rekomandimet e dala nga Raporti i Auditorit të Brendshëm për vitin 2016. Kryesuesi Isufaj gjatë këtij takimi ka dëgjuar nga udhëheqësit e njësive të Sekretariatit për masat e marra për eliminimin e të gjeturave t&eum…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 25 prill 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial me nëntë (9) vota për dhe një (1) kundër kanë zgjedhur për zëvendës kryesuesit të KPK-së, prokurorin, njëherësh anëtarin e KPK-së, Arben Ismajli. Ismajli në pozitën e zëvendë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar partnerët që mbështesin sistemin prokurorial

Prishtinë, 24 prill 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka mbledhur në takim koordinues të gjithë donatorët/partnerët ndërkombëtar të sistemit prokurorial të Kosovës. Në këtë takim koordinues morën pjesë përfaqësuesit nga Ambasada amerikane, angleze, holandeze, Zyra e BE-së, EULEX-i, UNDP-ja, Projekti i Binjakëzimit, GIZ-i, Projekti EULER II, Projekti WINPRO III, PECK II etj. Në fillim të fjalë…

Lexo më shumë...

Takim i përbashkët i Komisionit për Çështje Normative dhe atij për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 20 prill 2017 – Komisioni për Çështje Normative dhe Komisioni për Administrimin e Prokurorive, sot kanë mbajtur takim të përbashkët ku është diskutuar për Draft-Rregulloren për Komisionin për Administrimin e Prokurorive dhe për Draft-Rregulloren për Klasifikimin e Dokumenteve dhe Qasje në Dokumente të sistemit prokurorial. Në këtë takim përveç anëtarëve të dy komisioneve pjesëmarrës ishin edhe partnerët&nb…

Lexo më shumë...

Reagim lidhur me kërcënimin e bërë ndaj prokurorit Mehdi Sefa

Prishtinë, 7 prill 2017 -  Këshilli Prokurorial i Kosovës shpreh shqetësimin lidhur me kërcënimin që i është bërë prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, z. Mehdi Sefa, e që ndërlidhet me punën e tij zyrtare.  Për ne si Këshill, aktet e tilla të kërcënimeve ndaj prokurorëve, janë të pa tolerueshme dhe se të njëjtat merren shumë seriozisht. Ne qëndrojmë fuqishëm pranë prokurorëve, i mbë…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar përfaqësuesit e Shollës së Magjistraturës së Shqipërisë

Prishtinë, 6 prill 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur një delegacion të Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, të kryesuar nga drejtori Sokol Sadushi. Kryesuesi Isufaj me këtë rast ka njoftuar delegacionin nga Shqipëria me riorganizimin të sistemit prokurorial, si dhe me strukturën, kompetencat, punën dhe aktivitetet e Këshillit Prokurorial Kosovës. Ai tha se KPK menaxhon me sistem…

Lexo më shumë...

Tryeze pune e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë

Tiranë, 31 mars 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës së bashku me Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Akademinë e Drejtësisë morën pjesë në një tryezë pune ku u diskutuan tema me interes të përbashkët. Kjo tryezë u mbajt në Tiranë nën organizim të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Gjatë kësaj tryeze pjesëmarrësit shkëmbyen përvojat institucionale në tema të interesit t&eu…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 mars 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, para anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, janë prezantuar dhe aprovuar raportet e punës së KPK-së, për vitin 2015 dhe 2016, raporte këto të cilat paraqesin aktivitetet një vjeçare të zhvilluara në realizimin e vizi…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar plotësim-ndryshimet e dy rregulloreve

Prishtinë, 27 mars 2017 - Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me plotësim-ndryshimet e Rregullores Nr.09/2015 për Zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Rregullores Nr.03/2016 mbi Rolin dhe Veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë …

Lexo më shumë...

Punëtori për zhvillimin e kapaciteteve të stafit të sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 24 mars 2017 – Në mbështetje të Akademisë së Drejtësisë së Kosovës, është duke u mbajtur punëtoria “Zhvillimi i kapaciteteve të stafit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK)”, në të cilin po marrin pjesë udhëheqësit e njësive organizative të Sekretariatit dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, z…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar ambasadorin e SHBA-ve në Kosovë, Delawie

Prishtinë, 10 mars 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawie, me të cilin diskutuan për gjendjen aktuale në sistemin prokurorial dhe punën e bërë nga KPK gjatë vitit të fundit. Në takim u diskutua për rekrutimin e prokurorëve të rinj nëpër zyrat prokuroriale në tërë Kosovën, transferimin e disa prokuror&eum…

Lexo më shumë...

Vlerësohet bashkëpunimi i KPK-së me EULEX-in

Prishtinë, 9 mars 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Martin Cunningham, kryesues i Divizionit për Fuqizim të misionit të EULEX-it në Kosovë. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX,  ku kryesuesi Isufaj dhe z. Cunningham, vlerësuan …

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 9 mars 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindetridhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë shqyrtuar dhe aprovuar me disa rekomandime Raportin vjetor të mekanizmit përcjellës për harmonizimin e statistikave për vitin 2016. Gjithashtu, anëtarët e KPK-së aprovuan kërkesën e Kr…

Lexo më shumë...

Fjalimi i kryesuesit Isufaj, në hapjen e Projektit Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë”

Prishtinë, 3 mars 2017 – Sot, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka marrë pjesë dhe ka mbajtur një fjalë rasti në hapjen e Projektit “Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë”, i menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, dhe implementuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor Italian dhe Ministria e Drejtësisë Franceze. Ai me këtë rast, para pjesëm…

Lexo më shumë...

Vlerësohet mbështetja italiane për sistemin prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 3 mars 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka pritur në takim një delegacion të sistemit të drejtësisë së Italisë, të kryesuar nga zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Italisë, Giovanni Legnini. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj, pasi ka falënderuar delegacionin italian për mbështetjen e vazhdueshme që Italia po e jep për sistemin prokurorial të Kosov&eu…

Lexo më shumë...

Diskutohet realizimi i buxhetit të vitit 2016

Prishtinë, 28 shkurt 2017 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin është diskutuar për realizimin e buxhetit të vitit 2016. Në këtë takim, të cilin e udhëhoqi kryesuesi i Komisionit, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnullah Gashi, përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pjesë edhe Drejtori i Sekretariatit dhe Divizioni për Buxhet dhe …

Lexo më shumë...

Konkluzionet e takimit të fundit të Bordit të Përbashkët për Sundim të Ligjit

Prishtinë, 27 shkurt 2017 - Bordi i Përbashkët për Sundim të Ligjit në takimin e fundit të mbajtur të mbajtur kohë më parë, e në të cilin kanë marrë pjesë: Dhurata Hoxha, Ministre e Drejtësisë,  Blerim Isufaj, Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit të EULEX-it, Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE/Përfaqësuese Sp…

Lexo më shumë...

Takime të fokusit lidhur me vlerësimin e rrezikut të korrupsionit

Tiranë, 24 shkurt 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, kryetarë të komisioneve të Këshillit, prokurorë dhe zyrtarë të lartë të sekretariatit, po marrin pjesë në takimet e grupeve të fokusit lidhur me vlerësimin e rrezikut të korrupsionit në prokurori dhe gjyqësor. Këto takime janë organizuar në kuadër të Projektit të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës kund&eum…

Lexo më shumë...

Trajnim tre ditor për zyrtarët ligjor të KPK-së

Prishtinë, 22 shkurt 2017 -  Në kuadër të projektit të binjakëzimit “Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë", po mbahet trajnimi tre ditor me zyrtarët ligjor të KPK-së. Trajnimi ka për synim të rrisë kapacitetet menaxheriale të stafit të KPK-së, me theks të veçantë në hartimin e ligjeve, rregulloreve, hulumtimin ligjor dhe planifikimin e buxhetit.  Trajnimi …

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar për hartimin e dy rregulloreve

Prishtinë, 21 shkurt 2017 - Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur takimin e radhës ku u diskutua lidhur me draft-rregulloren për klasifikimin dhe deklasifikimin e dokumenteve në sistemin prokurorial të Kosovës. Në këtë takim, përveç anëtarëve të Komisionit për Çështje Normative, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar nga Ambasada Amerikane, EULEX, UNDP, si dhe të projektit të binjakëzimit, të cil…

Lexo më shumë...

Vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë

Prishtinë, 16 shkurt 2017 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Blerim Isufaj nga data 14 deri më 16 shkurt ka marrë pjesë në një vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë. Kjo vizitë u organizua nga Institutit Gjyqësor i Kosovës me mbështetje të Projektit të Binjakëzimit ‘’Mbështetje e mëtejme reformës së arsimimit ligjor’’(projekt i financuar nga Zyra e BE-së). Qëllimi kryesor i kësaj vizit…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 10 shkurt 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të takimit zëvendës kryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina, ka njoftuar anëtarët e Këshillit Prokurorial me Planin e Punës së Prokurorit të Shtetit, duke prezantuar qëllimin dhe objektivat e parapara për vitin 2017. Gjatë këtij takimi, Koordinato…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 01 shkurt 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë aprovuar raportin e  Komisionit Mbikëqyrës në Luftimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike, përfshirë sekuestrimin dhe konfiskimin, me propozimet dhe rekomandimet e dhëna nga anëtar&eum…

Lexo më shumë...

Fjala e kryesuesit Isufaj në Konferencën vjetore të prokurorëve

Prishtinë, 28 janar 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në Konferencën vjetor të prokurorëve, e organizuar nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit. Me këtë rast, kryesuesi Isufaj, para të pranishmëve tha: “Ka pak më shumë se një vit që kur në një forum të ngjashëm, ‘’Konferencën vjetore” të vitit të kaluar, jam zgjedhur ta përfaqësoj Prokurorinë Spec…

Lexo më shumë...

KPK-ja merr mbështetje në ngritje të efikasitetit

Prishtinë, 17 janar 2017 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim, bashkudhëheqësit e Projektit të Binjakëzimit “Rritja e efikasitetit, përgjegjësisë dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës”, z. Guilio Adilardi dhe z. Yves Charpenel. Në këtë takim, Kryesuesi Isufaj, pasi ka njoftuar pjesëmarrësit me strukturën e re dhe punët e Këshillit Prokurorial, ka shpreh…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 13 janar 2017 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzeteshtatë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë aprovuar, me sugjerimet e dhëna nga ta, raportin e Mekanizmit përcjellës për harmonizimin e statistikave për periudhën janar-shtator 2016. Anëtarët e KPK-së morën vendim p&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj para mediave ka paraqitur punën e KPK-së për vitin 2016

Prishtinë, 30.12.2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot në konferencën e fund-vitit, para mediave, ka pasqyruar punën, rezultatet dhe sfidat me të cilat është ballafaquar gjatë vitit KPK-ja. Para gazetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë, Kryesuesi Isufaj ka thënë: “Mbështetur në kompetencat ligjore dhe bazuar në planin e punës të përcaktuar për vitin 2016, KPK ka arritur që me sukses të plot&eum…

Lexo më shumë...

Sqarim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 29.12.2016 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) përmes këtij sqarimi dëshiron të njoftojë opinionin publik se informatat e publikuara në gazetën ditore “Koha Ditore, sot, 29 dhjetor 2016, në faqe 4, me titull: “Këshilli Prokurorial ka shkelur ligjin në tenderin për sigurimin fizik të objekteve”, me autore Norë Shabani, nuk qëndrojnë. Procedura e tenderit “Sigurimi i objekteve të Sistemit Prokurorial të Kosovës” ë…

Lexo më shumë...

Zgjedhën kryeprokurorët e prokurorive Themelore të Kosovës

Prishtinë, 21 dhjetor 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë bërë zgjedhjen e kryeprokurorëve të shtatë prokurorive Themelore të Republikës së Kosovës. Për kryeprokuror të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, me g…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takim i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 16 dhjetor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i takimit ishte draftimi i Rregullores Nr.09/2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në këta takim pjesëmarrës ishin edhe partnerët ndërkombëtar nga Ambasada Amerikane, EULEX, UNDP si dhe përfaqësuesit e p…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka pritur në takim lamtumirës kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it

Prishtinë, 5 dhjetor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it, Jaroslava Novotna, e cila me këtë rast, njoftoi për përfundimin e misionit të saj 5 vjeçar në Kosovë. Znj. Novotna pasi falënderoi kryesuesin Isufaj për bashkëpunimin, tha se beson në vazhdim të bashkëpunimit në mes të EULEX-it dhe KPK-së edhe në të ardhmen. Edhe kryesuesi Isufaj s…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 2 dhjetor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetepesë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Duke u mbështetur në kompetencat ligjore, ky takim i jashtëzakonshëm është thirrur nga Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit dhe ku pikë e vetme e rendit të ditës ishte: shqyrtimi i vazhdimit të transferimit të prokurorit Abdurrahim Islami në Prokurorinë Special…

Lexo më shumë...

Emërohen 25 prokurorë të rinj

Prishtinë, 1 dhjetor 2016 – Sot, sistemit Prokurorial të Kosovës ju shtuan edhe 25 prokurorë të rinj. Në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me dekret ka emëruar 25 prokurorë të rinj të shtetit. 25 prokurorët e rinj të emëruar sot, do të shpërndahen nëpër 7 prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës. Siç dihet, para se emrat e 25 ka…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 30 nëntor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së, themeluan Komisionin për shqyrtimin e aplikacioneve për kandidatët për kryeprokurorë të prokurorive Themelore. Komisioni do të udhëhiqet nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale i Republikës së Kosovës (PSRK), Re…

Lexo më shumë...

Një delegacion i Amnesty International takon kryesuesin Isufaj

Prishtinë, 29 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të Amnesty International, të kryesuar nga Gauri van Gulik, zëvendësdrejtoreshë e Zyrës Rajonale për Evropë dhe Azi Qendrore. Kryesuesi Isufaj në fillim të takimit mysafirët i njoftoi me kompetencat e KPK-së, në veçanti me strukturimin e ri të bërë pas plotësim-ndryshimeve ligjore për sistemin prokurorial. Gj…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj është takuar përfaqësues të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 18 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim përfaqësues të organizatës jo qeveritare Lëvizja FOL, të kryesuar nga drejtori i Programeve, Jeton Zulfaj. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj ka folur për punën dhe kompetencat e KPK-së, si dhe për riorganizimin e bërë pas plotësim-ndryshimeve të fundit ligjore. Ndërsa, pasi është njoftuar nga përfaqësuesit e Lëvizje…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 18 nëntor 2016 -  “Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) rishtazi ka publikuar një raport të titulluar “Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial.” Në këtë publikim, autori pohon se anëtari i KPK-së, z. Idain Smailji, ka mandat të skaduar dhe nuk duhet të jetë pjesë e Këshillit. Duke marrë parasysh se këto janë pretendime serioze dhe venë në pikëpyetje legjitimitetin e përbërjes së …

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ofroi bashkëpunim për Projektin “Fuqizimi i Formulimit Ligjor dhe Hartimi i Legjislacionit”

Prishtinë, 10 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Këshilltarin Rezident të Binjakëzimit, Ulrich Hermanski, i angazhuar në Projektin “Fuqizimi i Formulimit Ligjor dhe Hartimi i Legjislacionit”, projekt i ri i Binjakëzimit i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e BE - së në Kosovë. Në fillim të takimit, kryesuesi Isufaj pasi ka prezantuar strukturën e funksionimit dhe kompetencat e Këshilli…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 08 nëntor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Këshilli Prokurorial i Kosovës gjatë këtij takimi diskutoi dhe miratoi propozimet e Komisionit për Rekrutim, për caktimin dhe shpërndarjen nëpër prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës emrat e njëzetepesë (25) kandidatëve për prokurorë. Si…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar kryeprokurorët e prokurorive të Kosovës

Prishtinë, 2 nëntor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryeprokurorët e të gjitha instancave të prokurorive të Republikës së Kosovës. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj bashkë me kryeprokurorët kanë diskutuar koncept dokumentin lidhur me statusin e administratës se sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës. Po sot, drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, ka takuar a…

Lexo më shumë...

Reagim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës

Prishtinë, 1 nëntor 2016 - Këshilli Prokurorial i Kosovës po i përcjell me vëmendje reagimet dhe komentet politike, pas ngritjes së aktakuzës kundër Fatmir Limajt, për krime lufte. Lidhur me këtë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka gjetur të arsyeshme që të informoj publikun që këto reagime janë të papranueshme dhe jashtëzakonisht të dëmshme për Sundimin e ligjit në vend, në kohën kur prokurorë vendorë kanë marrë…

Lexo më shumë...

Një delegacion nga sistemi prokurorial i Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, po qëndrojnë për vizitë pune në Gjermani

Dyseldorf, 28 tetor 2016 – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe disa prokurorë nga prokuroritë e vendit tonë po qëndrojnë për vizitë pune në Gjermani, ku në takime të ndara me drejtues të institucioneve të drejtësisë së Gjermanisë, është biseduar lidhur me organizimin e sistemit prokurorial në Republikën e Kosovës dhe organizimin e sistemit proku…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar anëtarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës

Prishtinë, 19 tetor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim anëtarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të kryesuar nga deputeti Armend Zemaj, kryesues i grupit punues dhe deputetet Albulena Haxhiu, Selvije Halimi e Valdete Bajrami anëtare, të ngarkuar për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Ligjit për Këshillin Prokuro…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel

Prishtinë, 14 tetor 2016 - Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot ka mbajtur takimin e radhës ku është diskutuar për disa çështje që kanë të bëjnë me buxhetin e KPK-së për vitin 2016. Në këtë takim të udhëhequr nga kryetari i këtij komisioni, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnulla Gashi dhe në të cilin, përveç anëtareve të komisionit morën pjesë e…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 tetor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Në fillim të këtij takimi, kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, njëherësh anëtar i KPK-së, Bahri Hyseni, para Këshillit ka prezantuar plotësim-ndryshimet e bëra në Rregulloren për Emërimin e kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës s&…

Lexo më shumë...

KPK dhe IGJK koordinohen për përgatitjen e programit të trajnimit fillestarë për prokurorët e rinj

Prishtinë, 13 tetor 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj dhe drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot kanë pritur në takim, ushtruesin e detyrës së drejtorit të Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK), Besim Morina.   Në këtë takim u diskutua për koordinimin e aktiviteteve bashkëpunuese në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës, ku me thekës të ve&cce…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka punuar në plotësim-ndryshimin e Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorëve

Prishtinë, 12 tetor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës, ku ka punuar në plotësim-ndryshimin e Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Bahri Hyseni, përveç anëtarëve të komisionit, pjesëmarrës ishin edhe Drejtori i…

Lexo më shumë...

Vazhdon bashkëpunimi i mirë KPK - EULEX

Prishtinë, 5 tetor 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim Martin Cunningham, ushtrues detyre i Kryesuesit të Divizionit për Fuqizim të misionit të EULEX-it në Kosovë. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Kryesuesi Isufaj dhe z. Cunningh…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 5 tetor 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzetenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Këshilli Prokurorial i Kosovës në fillim të takimit me disa plotësim-ndryshime ka aprovuar rendin e ditës, po ashtu ka aprovuar edhe transkriptin e takimit të njëqindenjëzet. Gjatë këtij takimi është miratuar Raportit gjashtë mujor i Mekanizmit Përcjellës Ndë…

Lexo më shumë...

Mbështetja nga UN Women për ngritjen e kapaciteteve të prokurorëve

Prishtinë, 23 shtator 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, anëtarë të Këshillit, Zëvendëskryeprokurorja e Shtetit dhe prokurorë, janë takuar me prokuroren Maxine Marcus, eksperte ndërkombëtare në drejtësi tranzicionale, me fokus të veçantë në krimet seksuale gjatë luftës. Ky aktivitet është zhvilluar për të diskutuar mundësitë e mbështetjes nga UN Women të prokurorëve që mer…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 16 shtator 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëzet i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Këshilli Prokurorial i Kosovës sot ka zgjedhur Haxhi Dërgutin Kryeprokurorë të Prokurorisë së Apelit dhe Reshat Millakun, Kryeprokurorë të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Zgjedhjes së dy kryeprokurorëve i ka paraprirë raportimi i kryeprokurorit t&eu…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka zhvilluar takim punë me kryeprokurorin Pala

Prishtinë, 6 shtator 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryeprokurorin e EULEX-it, Claudio Pala. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Gjatë këtij takimi, kryesuesi Isufaj dhe kryeprokurori Pala, biseduan edhe për procesin e integrimit të minoritetit serb në sis…

Lexo më shumë...

Diskutohet propozimi për numrin unik të lëndëve nëpër prokurori

Prishtinë, 30 gusht 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga Projekti TIK/SMIL, ku është bërë prezantimi i propozimit për numrin unik të lëndëve në prokurori. Në këtë takim në të cilin morën pjesë edhe kryeprokurorët dhe administratorët e prokurorive të Kosovës, Kryesuesi Isufaj tha se Këshilli Prokurorial i Kosovës bazuar në Planin Strategjik…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar kryeprokurorin e EULEX-it, Claudio Pala

Prishtinë, 23 gusht 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim të përbashkët kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it, Jaroslava Novotna dhe kryeprokurorin e EULEX-it, Claudio Pala. Në këtë takim u bisedua për punët dhe bashkëpunimin në mes të sistemit prokurorial të Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX. Temë e këtij takimi ishte edhe transferi…

Lexo më shumë...

Kryesuesi Isufaj ka takuar shefen e Sektorit Ekzekutiv të EULEX-it, Novotna

Prishtinë, 3 gusht 2016 -  Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim kryesuesen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it, Jaroslava Novotna. Në këtë takim u bisedua për veprimet që do të merren në vazhdimin e bashkëpunimit në mes të sistemit prokurorial të Kosovës dhe Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX, pas vazhdimit të mandatit edhe për dy vite të këtij misioni…

Lexo më shumë...

Zhvillimi i kapaciteteve në ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të Administratës së KPK-së

Prishtinë, 29 korrik 2016 - Më 21 - 22 korrik 2016, Këshilli Prokurorial i Kosovës në bashkëpunim me Institutin Gjyqësor të Kosovës kanë realizuar trajnimin me temë: “Zhvillimi i kapaciteteve në ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të Administratës së KPK-së”. Në fokus të këtij trajnimi ishte avancimi i komunikimit efektiv në vendin e punës, familjarizimi me orientimin strategjik të KPK-së dhe hartimi i planeve të punës dhe rapor…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 29 korrik 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenëntëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takim Kryesuesi i Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokurorëve ka prezantuar raportin e vlerësimit të përformancës së 11 prokurorëve, ku pas diskutimeve të zhvilluara, anëtarët e KPK-së e kanë aprovuar raportin…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar për dy rregullore, të cilat i janë propozuar KPK-së për miratim

Prishtinë, 21  korrik 2016 – Anëtarët e Komisionit për Çështje Normative të Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë mbajtur sot takimin e tetë (8), ku kanë diskutuar për: Rregulloren për Procedurën Disiplinore për Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Plotësim ndryshimin e Rregullores Nr.01/2015 mbi rolin dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL. Anëtarët e Komisionit për Çështje No…

Lexo më shumë...

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 7 korrik 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindetetëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë miratuar dy udhëzime Administrative, Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit dhe Udhëzimin Administrativ për Përdorimin e Telefonave Fiks e Mobil në…

Lexo më shumë...

Komisioni për Çështje Normative shqyrton dy udhëzime Administrative

Prishtinë, 27 qershor 2016 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës, në të cilin u punua në plotësim-ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për Përcaktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit dhe Udhëzimit Administrativ për Përdorimin e Telefonave Fiks dhe Mobil në Këshillin Prokurorial dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesues…

Lexo më shumë...

Mbahet takimi me administratorët e prokurorive

Prishtinë, 24 qershor 2016 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, sot ka mbajtur takimin e përbashkët të radhës me menaxherët e zyrave të Sekretariatit dhe administratorët e prokurorive, ku u diskutua për punët dhe koordinimin e aktiviteteve në mes të zyrave të Sekretariatit dhe administratave të prokurorive. Gjatë këtij takimi u diskutua për planin e punës për 6 mujorin e dytë të vitit 2016 dhe pla…

Lexo më shumë...

Tryezë e përbashkët nga përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë

Prishtinë, 22 qershor 2016, Është mbajtur sot tryeza e organizuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) me temën “Mekanizmi Koordinues për fuqizimin e sundimit të ligjit”, me pjesëmarrës nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, Këshilli Gjyqësor, Ministria e Drejtësisë dhe Instituti Gjyqësor.  Pjesëmarrësit e kësaj tryeze kanë diskutuar për zhvillimin e dialogut institucional në mes të institucioneve të sektorit t&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 15 qershor 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindeshtatëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë shqyrtuar dhe aprovuar me disa sugjerime të cilat u dhanë nga anëtarët e Këshillit, Raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike për periudhën tetor …

Lexo më shumë...

VAZHDON PROCESI PËR ZGJEDHJEN E PROKURORËVE TË RINJ

Prishtinë, 13 qershor 2016 – Në objektin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri, të shtunën është mbajtur pjesa e dytë e provimit për 85 kandidatët për prokurorë të rinj, të cilët me sukses e kanë kaluar testin kualifikues. Ky proces është monitoruar nga anëtarët e Komisionit për Rekrutim të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të OSBE-së, EULEX-…

Lexo më shumë...

VAZHDUAN VIZITAT E KRYESUESIT ISUFAJ NËPËR PROKURORI, AI SOT VIZITOI GJILANIN DHE FERIZAJIN

Gjilan-Ferizaj, 10 qershor 2016 – Kanë vazhduar vizitat e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, nëpër prokurori. Ai i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot ka vizituar Prokurorin Themelore të Gjilanit dhe Ferizajt, ku me këtë rast ka takuar kryeprokurorët, prokurorë dhe personelin e këtyre prokurorive. Kryesuesi Isufaj gjatë vizitave të bërë në Prokurorinë Themelore të Gjilanit dhe Ferizajt, është…

Lexo më shumë...

KPK, KGJK DHE IGJK DISKUTOJNË PËR DISA TEMA TË INTERESIT TË PËRBASHKET

Prishtinë, 10 qershor 2016 – Me mbështetjen e UNDP-së, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK), kanë organizuar punëtori dy ditore për përmirësimin e politikave dhe strategjisë së tyre. Gjatë këtyre dy ditëve të punëtorisë, krerët dhe përfaqësuesit tjerë të KPK-së, KGJK-së dhe IGJK-së, kanë biseduar për planet strategjike t&…

Lexo më shumë...

KPK-JA ANGAZHOHET PËR NGRITJEN E EFIKASITETIT TË PUNËS NË TË GJITHA PROKURORITË

Mitrovicë-Prishtinë, 09 qershor 2016 -  Në vazhdën e takimeve që është duke i zhvilluar nëpër prokuroritë e Kosovës, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, kanë vizituar Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe të Prishtinës, me ç ‘rast kanë takuar kryeprokurorët, prokurorë dhe staf administrativ të këtyre dy prokurorive. Kryesuesi Isufaj …

Lexo më shumë...

KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA I KPK-SË, DISKUTOI KËRKESËN E PARË BUXHETORE PËR VITIN 2017

Prishtinë, 09 qershor 2016 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, sot ka mbajtur takimin e radhës ku është diskutuar për kërkesën e parë buxhetore për vitin 2017. Në këtë takim të cilin e udhëhiqi kryetari i këtij komisioni, njëherësh anëtari i KPK-së, Zejnulla Gashi dhe në të cilin morën pjesë përveç anëtareve të komisionit, edhe Drejtori i Sekretariatit të KPK-…

Lexo më shumë...

KYESUESI ISUFAJ NJOFTOHET NGA AFËR ME NEVOJAT E PTH TË PRIZRENIT

Prizren, 03 qershor 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, i shoqëruar nga drejtori i Sekretariatit, Lavdim Krasniqi, sot ka vizituar Prokurorinë Themelore të Prizrenit, ku është takuar më Kryeprokurorin, prokurorët dhe stafin administrativ të kësaj prokurorie. Kryesuesi Isufaj gjatë vizitës së bërë sot në Prokurorin Themelore të Prizrenit, është njoftuar me punën që është duke e bërë kjo prokuro…

Lexo më shumë...

SQARIM LIDHUR ME REAGIMET E MEDIAVE PAS MIRATIMIT TË RREGULLORES PËR KOMUNIKIM PUBLIK TË SISTEMIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 30 maj 2016 - Këshill Prokurorial i Kosovës përmes këtij sqarimi, njofton opinionin publik se Rregullorja për Komunikim Publik e miratuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës ka për qëllim rregullimin e komunikimit të sistemit prokurorial me publikun në përgjithësi,  jo vetëm me një grup të caktuar. Procedura e hartimit të Rregullores për Komunikim Publik të sistemit prokurorial është mbështetur në bazat ligjore për hartimin dhe mir…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TESTI KUALIFIKUES PËR KANDIDATËT PËR PROKURORËT E RINJ

Prishtinë, 28 maj 2016 –  Është mbajtur sot testi kualifikues për kandidatët e rinj për prokurorë, i organizuar për herë të parë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), në kuadër të procesit të rekrutimit të 22 kandidatëve për prokurorë. Procesin e testit kualifikues e ka mbikqyrur Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, i cili është edhe kryetar i Komisionit për rekrutimin e prokurorëve të rinj. Kryeprokurori i Shteti…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 27 maj 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindegjashtëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjime. Kjo Rregullore përcakton funksionimin e Njësisë Ndërlidhëse për Përgjimet në kuadër t&…

Lexo më shumë...

PUNËTORI "FUQIZIMI I ROLIT TË SEKTORIT TË DREJTËSISË KOSOVARE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT"

Prishtinë, 24 maj 2016 – E mbështetur nga Ambasada Norvegjeze, Institutit Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Qendrën e Resurseve Anti-korrupsion U4, më 23-24 maj 2016 ka organizuar një punëtori dy-ditore "Fuqizimi i rolit të sektorit të drejtësisë Kosovare në luftën kundër korrupsionit". Punëtoria u ndoq nga institucionet gjyqësore Kosovare, të shoqërisë civile dhe përfaqësues të qeverive donatore. Duhet theksuar se nga sistemi …

Lexo më shumë...

SISTEMI PROKURORIAL I KOSOVËS SHUMË SHPEJT ME RREGULLORE PËR KOMUNIKIM PUBLIK

Prishtinë, 18 maj 2016 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës punues për hartimin e Rregullores për Komunikim Publik. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Bahri Hyseni, përveç anëtarëve të komisionit, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane dhe EULEX-i. Pjesëmarrësit e këtij takimi pasi shq…

Lexo më shumë...

FJALIMI I KRYESUESIT ISUFAJ ME RASTIN E PUBLIKIMIT TË MONITORIMIT TË GJYKATAVE PËR VITIN 2015

Prishtinë, 13 maj 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në publikimin e raportimit vjetorë të monitorimit të gjykatave për vitin 2015, të organizuar nga BIRN. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, para të pranishmëve tha: “Në cilësi të Kryesuesit të KPK-së vlerësoj pozitivisht përpjekjet e BIRN që të vejë në pah zhvillimet në sistemin gjyqësor, përmes monitorimit…

Lexo më shumë...

IRZ-ja GJERMANE E GATSHME TË MBË SHTES KPK-në

Prishtinë, 11 maj 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim, ekspertin e Fondacionit gjermanë për bashkëpunim ligjorë ndërkombëtarë (IRZ), Donat Ebert, me të cilin ka biseduar për mundësin e bashkëpunimit me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale të KPK-së. Kryesuesi Isufaj pas ka njoftuar ekspertin Ebert me ndryshimet e bëra në sistemi prokurorial të Kosovës, pas nevoj&eu…

Lexo më shumë...

NJË DELEGACION NGA SISTEMI PROKURORIAL DHE AI GJYQËSOR NGA KOSOVA PO QËNDRON PËR VIZITË PUNE NË REPUBLIKËN E TURQISË

Ankara/Turqi 4 maj 2016 - Me ftesë të Akademisë së Drejtësisë të Republikës së Turqisë, një delegacion nga sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor i Republikës së Kosovës, i kryesuar nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe në përbërje  të përfaqësuesve nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, kryetarët e gjykatave të Kosovës dhe përfaqësuesve nga Instituti Gjyqësor i Kosovës, po …

Lexo më shumë...

FJALIMI I KRYESUSIT ISUFAJ NË TRYEZËN ME TEMË: "LIGJSHM?RIA E KËSHILLIT GJYQËSOR DHE PROKURORIAL"

Prishtinë, 27 prill 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka marrë pjesë në tryezën me temë: “Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial”, e organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, në cilësinë e panelistit të kësaj tryeze, para të pranishmëve tha: “Siç jeni në dijeni pas ndryshimeve ligjore të ndodhura në qershor të …

Lexo më shumë...

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË KPK-së, KGJK-së, PK-së dhe OAK-ut

Prishtinë, 26 prill 2016 - Me qëllim të zbatimit në praktikë të drejtës për mbrojtje gjyqësore me shpenzime publike në pajtim me ligjin e aplikueshëm në Kosovë dhe me instrumentet ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë, sot Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), Policia e Kosovës (PK) dhe Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK), nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për themelimin e mekanizmi…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 22 prill 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë aprovuar Raportin e mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për vitin 2015. Kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, sot u autorizua nga Këshilli për nëns…

Lexo më shumë...

RREGULLORJA PËR BASHKËPUNIM INSTITUCINAL DËRGOHET PËR MIRATIM NË KPK

Prishtinë, 20 prill 2016 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), mbajti takimin e radhës punues, për hartimin e Rregullores për Bashkëpunim Institucional. Në këtë takim të udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, Bahri Hyseni, përveç anëtarëve të komisionit, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit nga Ambasada amerikane dhe EULEX-i. Pjesëmarrësit e këti…

Lexo më shumë...

VLERËSOHET PUNA E KPK-SË

Prishtinë, 13 prill 2016 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim John Ferry nga Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sektorit të Drejtësisë në Kosovë. Me këtë rast, kryesuesi Isufaj vlerësoi bashkëpunimin dhe mbështetjen që ka dhënë dhe po jep USAID-i për sistemin prokurorial të Kosovës. Ai me këtë rast në emër të KPK-së shprehi gatishmërinë e tij për vazhdim dhe the…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 31 mars 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindekatërmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial, kanë shqyrtuar dhe aprovuar Rregulloren për transferim dhe avancim të prokurorëve të Shtetit. Kjo rregullore zbatohet për Prokurorin e Shtetit, përfshirë të gjitha nivelet, në pajtim me Ligjin për Kë…

Lexo më shumë...

KRYESUESI ISUFAJ KA TAKUAR NJËDELEGACION TË INSTITUCIONEVE TË DREJTËSISË SË TURQISË

Prishtinë, 29 mars 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim një delegacion të institucioneve të sistemit të drejtësisë së Turqisë, të kryesuar nga zëvendës-nënsekretar i Ministrisë së Drejtësisë, Basri Bagci. Në këtë takim, kryesuesi Isufaj pasi ka falënderuar delegacionin nga Turqia për ndihmën e vazhdueshme që vendi i tyre po jep për sistemin prokurorial të Kosov&e…

Lexo më shumë...

PENSIONOHET PROKURORI SUAD KURAJA

Prishtinë, 25 mars 2016 – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, sot ka organizuar takim përshëndetës për prokurorin Suad Kuraja, i cili ka arritur moshën e pensionimit dhe me këtë rast ka përfunduar edhe mandatin si Prokurorë. Në këtë takim, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, ka vlerësuar kontributin e tashmë ish-prokurorit Suad Kuraja, dhënë në sistemin prokurorial në përgjithësi dhe në Proku…

Lexo më shumë...

LUMEZI DHE LLALLA PËR THËLLIM TË BASHKËPUNIMIT NË MES TË DY PROKURORIVE

Prishtinë, 10 mars 2016 – Me ftesë të kryeprokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, Aleksandër Lumezi, në Kosovë po qëndron një delegacion i Prokurorisë së Përgjithshëm të Shqipërisë, i kryesuar nga Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla. Në takimin e zhvilluar në mes të dy kryeprokurorëve është biseduar për bashkëpunimin në mes të dy institucioneve që ata udhëheqin. Kryeprokurori i Sht…

Lexo më shumë...

KPK DHE OSBE PËR AVANCIM TË SISTEMIT TË MBROJTJES "SIPAS DETYRËS ZYRTARE"

Prishtinë, 03 mars 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim shefin e Sektorit për Ligj dhe Drejtësi në Misionin e OSBE-së në Kosovë, Ralph Bunche. Në këtë takim shefi i Sektorit për Ligj dhe Drejtësisë në OSBE, Bunche, ka uruar Prokurorin Blerim Isufaj për zgjedhjen në krye të KPK-së, ndërsa e ka njoftuar për punën që bënë OSBE-ja në monitorimin e sistemit të d…

Lexo më shumë...

DEKLARATË NGA KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

Këshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhjen e njëqindetrembëdhjetë (113) të mbajtur sot, 2 mars 2016, lëshon këtë: D E K L A R A T Ë Në lidhje me publikimet e datës 06.02.2016 në gazeta dhe portale, në lidhje me bastisjen e ligjshme që ka urdhëruar Gjykata Themelore e Pejës në bazë të kërkesës të Prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës konsideron së publi…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 2 mars 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindetrembëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë marrë vendim për transferimin e pesë (5) prokurorëve nga Departamenti i Përgjithshëm në Departamentin e Krimeve të Rënda dhe në Departamentin për të Mitur në Prokurorin Themelore të…

Lexo më shumë...

KRYESUESI ISUFAJ KA TAKUAR MINISTRIN KUI DHE KRYETARIN E GJYKATËS SUPREME HASANI

Prishtinë, 02 mars 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim të përbashkët Ministrin e Drejtësisë, Hajredin Kuçi dhe Kryetarin e Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani. Gjatë takimit, ministri Kuçi pasi ka uruar prokurorin Isufaj për zgjedhjen në krye të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka thënë së Ministria e Drejtësisë do të vazhdojë angazhimin e saj që sistemi prokurorial n…

Lexo më shumë...

VLERËSOHET PUNA E EKSPERTIT CUNNIFF NË MBËSHTETJE TË KPK-SË

Prishtinë, 19 shkurt 2016 – Me rastin e përfundimit të misionit të tij në cilësinë e ekspertit të “Projektit të BE-së për mbështetje të Këshillit Prokurorial dhe atij Gjyqësor të Kosovës”, Z. Michael Cunniff, sot është pritur në takim falënderues nga Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj. Me këtë rast, kryesuesi i KPK-së, Blerim Isufaj, duke folur për impaktin që “Projekti i BE-s&e…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 12 shkurt 2016 – Është mbajtur takimi i njëqindedymbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), takim ky i pari i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Blerim Isufaj. Gjatë këtij takimi anëtaret e KPK-së kanë miratuar Planin Strategjikë 2016-2018, ndërsa kanë bërë edhe plotësim-ndryshimet e komisioneve të KPK-së, atij për Çështje Normative, i cili do të kryesohet nga Bahri Hyseni, si dhe anë…

Lexo më shumë...

KRYESUESI I KPK-SË BLERIM ISUFAJ U TAKUA ME SHEFIN E SEKTORIT PËR FUQIZIM NË EULEX, PETER BACH

Prishtinë, 1 shkurt 2016 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim njoftues shefin e Sektorit për Fuqizim në EULEX, Peter Bach me bashkëpunëtorë. Bashkëpunimi i deritashëm i Këshillit Prokurorial të Kosovës me EULEX-in, mundësia e thellimit të këtij bashkëpunimi dhe aktivitetet e përbashkëta që do të zhvillohen në të ardhmen, ishin tema të takimit të kryesuesit Isufaj me përfa…

Lexo më shumë...

SUSPENDOHET PROKURORI BASRI MORINA

Prishtinë, 29 janar 2016 -  Posa ka ardhur informata në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit Aleksander Lumezi, më datë 07 janar 2016, se prokurori Basri Morina ka marrë pjesë në një tubim me karakter religjioz më datë 14 nëntor 2015, i organizuar nga një person i cili dyshohet për vepër penale që ndërlidhet me terrorizëm, menjëherë është dërguar e njëjta informatë në Zyrën e Prokurorit Disiplinor për të filluar hetimet.…

Lexo më shumë...

BLERIM ISUFAJ ZGJEDHET KRYESUES I KPK-SË

Prishtinë, 14 janar 2016 - Është mbajtur takimi i njëqindenjëmbëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e rinj të KPK-së, përveç betimit të bërë, si pikë të rendit të ditës kishin edhe zgjedhjen e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 29 dhjetor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindedhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë takimit të sotshëm anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë diskutuar dhe aprovuar katër rregullore. - Rregulloren për zgjedhjen e Kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial t&eu…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 1 dhjetor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kanë marrë vendim për ndryshimin e vendimit për datën e mbajtjes së Konferencës vjetore të Prokurorëve, nga data 05 dhjetor në dat&…

Lexo më shumë...

KËSHILLI PROKURORIAL SHPALL KONKURS PËR ANËTARË TË KËTIJ INSTITUCIONI

Prishtinë, 10 nëntor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, morën vendim që të shpallen zgjedhjet për anëtarë të KPK-së, nga radhët e prokurorëve, për shtatë prokuroritë Themelor…

Lexo më shumë...

ESHTE MBAJTUR TAKIMI I RADHES I KESHILLIT PROKURORIAL TE KOSOVES

Prishtinë, 05 nëntor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindeshtatë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës morën vendim për shpalljen e konkursit për një prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, pasi që, prokurori Jusuf Mejzini, mbush mosh&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 08 tetor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, kryetari i Komisionit për Akte Normative, Bahri Hyseni, ka raportuar para anëtarëve të Këshillit Prokurorial lidhur me hartimin e rregulloreve të reja. Hyseni, theksoi se anëtarët e Komisionit, janë duke hartuar…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 11 shtator 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindepesë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës kanë zgjedhur anëtarët e ri të Komisionit Disiplinor, pasiqë me ndryshimet e Ligjeve për Prokurorin e Shtetit dhe KPK-në, ka pushuar mandati i anëtar…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL

Prishtinë, 07 gusht 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind e katërt i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë aprovuar rregulloren e cila rregullon procedurën e zgjedhjes së anëtarëve të KPK-së, nga hyrja në fuqi e tutje. Po sot, anëtarët e KPK-së kanë apro…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL

Prishtinë, 04 gusht 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind e tretë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së kanë diskutuar lidhur me draft Rregulloren për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial. Anëtarët kanë vlerësuar se kandidatët, të cilët aplikojnë p&eu…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KPK-SË

Prishtinë, 24 korrik 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind e dytë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim në emër të Komisionit për emërim të prokurorëve në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, kryetari i komisionit, kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, njoftoi se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe …

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KPK-SË

Prishtinë, 9 korrik 2015 - Është mbajtur takimi i njëqindenjë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës diskutuan për mandatet e anëtarëve të KPK-së dhe për përbërjen e re të KPK-së, në bazë të ndryshimeve të ligjit për KPK-n&…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 26 qershor 2015 - Është mbajtur takimi i njëqind i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherit edhe kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial pas diskutimeve themeluan komisionin për rikonsiderim për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës dhe komisionin për rikonsiderim për Zyrën e Kryeprokurorit të Shtet…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 29 maj 2015 - Është mbajtur takimi i nëntëdhjetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial dhe njëherë kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Gjatë këtij takimi anëtarët e Këshillit Prokurorial diskutuan dhe aprovuan draft rregulloren e Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL, me ndryshimet të cilat janë bërë. Po ashtu, kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Aleksandë…

Lexo më shumë...

KGJK-JA DO TA PËRKRAH KPK-NË NË LUFTIMIN E VEPRAVE PENALE KARAKTERISTIKE ME THEKS TË VECANTË TË VEPRËS PENALE SHMANGIE NGA TATIMI

Prishtinë, 19 maj 2015 – Është mbajtur takimi i përbashkët në mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i udhëhequr nga Kryetari i Këshillit Prokurorial, njëherë kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim u diskutua lidhur me shqyrtimin e planit mbi pagesën e tatimeve nga organizatat e ndryshme dhe qytetarët, duke përfshirë edhe bizneset. Qëllimi i këtij plani është që Pro…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 13 maj 2015 – Është mbajtur takimi i nëntëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial dhe njëherë kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Kryetari i KPK-së dhe njëherësh kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, iu ka bërë thirrje anëtarëve të Këshillit Prokurorial, që t’i lënë anash pakënaqësitë që kanë njëri me tjetrin dhe ta forcoj…

Lexo më shumë...

U SHQYRTUAN DOKUMENTET E KANDIDATËVE PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT

Prishtinë, 29.12.2014 –Paneli i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka bërë sot shqyrtimin preliminar të aplikacioneve të kandidatëve që kanë konkuruar për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit. Kryetari i Panelit, Idain Samilji, në hapjen e panelit tha se për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit, kanë konkurruar shtatë kandidatë e ata janë: Agron Galani, Shyqyri Syla, Aleksandër Lumezi, Imer Beka, Laura Pula, Metush Biraj dhe Agron Matjani. Paneli k…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 24 DHJETOR 2014

Prishtinë, 24 dhjetor 2014 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetekatërt i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial i Kosovës, shqyrtoi dhe aprovoi planin e punës së KPK-së për vitin 2015. Po ashtu, KPK shqyrtoi kërkesën e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit …

Lexo më shumë...

SHPALLËT KONKURSI PËR KRYEPROKURORË TË SHTETIT

Prishtinë, 03 dhjetor 2014 – Këshilli Prokurorial i Kosovës në bazë të nenit 109 dhe 110 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 20 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, nenit 20 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit, Rregullores për procedurën e nominimit dhe propozimit për emërim të Kryeprokurorit të Shtetit, Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës të datës 26 nëntor 2014, sot ka shpall…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 16 TETOR 2014

Prishtinë, 16 tetor 2014 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Në fillim të këtij takimi ka raportuar Koordinatorja Kombëtare për luftimin e korrupsionit, prokurorja Laura Pula, për zbatimin e planit të veprimit lidhur me korrupsionin. Pika tjetër e rendit të ditës ishte n…

Lexo më shumë...

KPK MBËSHTETET PUNA E ZYRËS SË PROKURORIT DISIPLINORË

Kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh ushtrues i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, sot ka pritur në takim Drejtorin e Prokurorit Disiplinorë, Zef Prendrecaj, të cilit i ofroi mbështetje të plotë në punën e tij. Gjatë këtij takimi u bisedua për ngritjen e komunikimit dhe bashkëpunimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, me Zyrën e Prokurorit Disiplinorë, me ç’rast Kryetari i KPK-së, Syl…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 30 SHTATOR 2014

Prishtinë, 30 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetenëntë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh Kryetar i Këshillit Prokurorial, Sylë Hoxha. Në fillim të këtij takimi ka dhënë betimin anëtari i ri i Këshillit Prokuroria të Kosovës nga Shoqëria Civile, Florent Muqaj. Me pas në bazë të pikave të rendit të ditës an&e…

Lexo më shumë...

KRYETARI I KPK-SË ËSHTË TAKUAR ME DREJTORIN E IGJK-SË

Prishtinë, 29 shtator 2014 – U.d i Kryeprokurorit të Shtetit, njëherësh Kryetar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Sylë Hoxha, sot ka pritur në takim Drejtorin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, Lavdim Krasniqi, me të cilin ka biseduar për mundësin e thellimit të bashkëpunimit në mes të Prokurorit të Shtetit dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës. Gjatë takimit, Kryetari i KPK-së Hoxha dhe Drejtori Krasniqi ka biseduar për proceset e …

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 9 SHTATOR 2014

Prishtinë, 9 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial themeloi Komisionin për emërimin e 18 kandidatëve për prokurorë në Prokuroritë themelor, si dhe themeloi komisionet për emërimin e prokurorëve …

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 5 SHTATOR 2014

Prishtinë, 5 shtator 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjeteshtatë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial shqyrtoi dhe miratoi Raportin e Njësitit për Shqyrtimin e Performacës së Prokurorive lidhur me shpërndarjen e 17 pozitave të reja për prokurorë në…

Lexo më shumë...

SHPALLJE PUBLIKE

Këshilli Prokurorial i Kosovës në bazë të nenit 110 pika 4 e  Kushtetutës së Kosovës,  nenit 5 pika 3 e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Vendimit të Këshillit prokurorial të Kosovës së datës 20 qershor 2014,  lidhur me shpalljen publike për dërgimin e pesë propozimeve me kandidatë nga shoqëria civile në Kosovë, për emërimin e anëtarit jo-prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovë…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 03 MARS 2015

Prishtinë, 03 mars 2015 - Është mbajtur takimi i nëntëdhjetetre i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi është diskutuar për kërkesën e adresuar në Këshillin Prokurorial të Kosovës nga Gjykata Kushtetuese, kërkesë kjo e pranuar me datën 02 mars 2015. Lidhur me këtë ç&…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 27 SHKURT 2015

Prishtinë, 27 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga Idain Smailji, zëvendësi i Kryetarit të Këshillit Prokurorial, Sylë Hoxha. Pika e vetme e rendit të ditës ishte kërkesa e adresuar në Këshillin Prokurorial të Kosovës nga Gjykata Kushtetuese, e pranuar me datën 25 shkurt 2015, për informatat shtesë lidhur me procesin e përzgjedhjes së Kryeprokurorit të Shtetit. Lidhur me kë…

Lexo më shumë...

ALEKSANDER LUMEZI NOMINOHET PËR KRYEPROKURORË TË SHTETIT, 20 SHKURT 2015

Prishtinë, 20 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial nominoi për kryeprokuror të Shtetit, kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit, Aleksandër Lumezi.   Nga shtatë anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës të cilët mor&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 19 SHKURT 2015

Prishtinë, 19 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetenëntë i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Në këtë takim para anëtarëve të KPK-së lidhur me procesin e emërimit të prokurorëve në prokuroritë themelore, ka raportuar anëtari i KPK-së, njëherësh Kryetar i Komisionit për e…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 13 SHKURT 2015

Prishtinë, 13 shkurt 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetetetë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Pas aprovimit të transkriptëve dhe procesverbalit të mbledhjes së kaluar të KPK-së, anëtarët në pikën e parë të rendit të ditës diskutuan përgjigjën e Ministrisë së Arsimit dhe Re…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 30 JANAR 2015

Prishtinë, 30 janar 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjeteshtatë i jashtëzakonshëm i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Në takimin e tetëdhjeteshtatë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, si pikë e vetme e rendit të ditës ishte “shqyrtimi i procesit të zgjedhjes së Kryeprokurori të Shtetit &rdq…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 28 JANAR 2015

Prishtinë, 28 janar 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetegjashtë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh  Kryetarit i Këshillit, Sylë Hoxha. Në takimin e tetëdhjetegjashtë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, si pikë e vetme e rendit të ditës ishte “diskutimi për mandatin e dy anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovë…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS,21 JANAR 2015

Prishtinë, 21 janar 2015 - Është mbajtur takimi i tetëdhjetepestë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe njëherësh ushtrues detyre i Kryetarit të Këshillit, Sylë Hoxha. Gjatë këtij takim u prezantua lista përfundimtare e kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me nenet 3 dhe 4 të Rregullores për kriteret dhe…

Lexo më shumë...

GARËS PËR KRYEPROKURORË TË SHTETIT I BASHKOHEN EDHE KANDIDATËT IMER BEKA DHE METUSH BIRAJĐ

Prishtinë, 13 janar 2015 - Komisioni për Rishqyrtim i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i përbërë nga u.d. i Kryeprokurorit të Shtetit, Sylë Hoxha, Kryetar, u.d. e Kryeprokurores së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Sevdije Morina dhe Prokurores së Prokurorisë së Apelit, Bedrije Syla – Alshiqi,  ka rishqyrtuar kërkesën për rikonsiderim të kandidatëve për Kryeprokurorë të Shtetit, Kryeprokurorit të Prokur…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 18 KORRIK 2014

Prishtinë, 18 Korrik 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial themeloi grupin punues për shqyrtimin e katalogut të rekomandimeve nga Projekti i BE-së për mbështetje KPK-së dhe KGJK-së lidhur me sistemin prokurorial të Kosovës. Grupi punues do të udhëh…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS,20 QERSHOR 2014

Prishtinë, 20 qershor 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetedy i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial shqyrtoi dhe aprovoi Udhëzimin Administrativ për caktimin e rregullave dhe procedurave për shpenzimin e parasë publike në Sistemin Prokurorial. Qëllimi i këtij udhëzimi është shtimi i efikasitetit, për…

Lexo më shumë...

PROPOZIMI PËR EMËRIM I Z. ALEKSANDER LUMEZI PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT

Propozimi për emërim i z. Aleksander Lumezi për Kryeprokuror të Shtetit(kliko)

Lexo më shumë...

ALEKSANDËR LUMEZI PËRZGJIDHET PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT

  Prishtinë, 6 qershor 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial përzgjodhi për kryeprokuror të Shtetit, kryeprokurorin e deritanishëm të Prokurorisë së Apelit, z. Aleksandër Lumezi. Kryeprokurori i sapo zgjedhur Aleksandër Lumezi, mori katër vota, kundrejt kandidati…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 30 MAJ 2014

Prishtinë, 30 maj 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi u diskutua lidhur me zgjedhjen e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Këshilli Prokurorial mori vendim që fillimisht të caktohet  Ushtrues Detyre për këtë pozitë. Anëtarët e Këshill…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 20 MAJ 2014

Prishtinë, 20 Maj 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi.  Gjatë këtij takimi Kryetari i Këshillit Prokurorial, z. Ismet Kabashi, njoftoi anëtarët e Këshillit lidhur me nënshkrimin e Memorandum Bashkëpunimit mes Prokurorit të Shtetit dhe institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe lehtësimin e mbajtjes s&eu…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS, 6 Maj 2014

Prishtinë, 6 Maj 2014 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë takimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, u caktuan afatet kalendarike për intervistimin e kandidatëve për kryeprokurorë, shpalljen e listës së ngushtë me tre kandidatë, votimin për kandidatë, si dhe, për propozimin definitiv…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KPK-së

Prishtinë, 11 Prill 2014 – Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetepestë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi u aprovua raporti i prokurorit Shqipdon Fazliu, njëherësh Koordinator Kombëtar për krime ekonomike, të paraqitur para anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po ashtu, koordinatori Fazliu, ka propozuar nj&eum…

Lexo më shumë...

KPK-KGJK, TAKIM TË PËRBASHKËT LIDHUR ME PAGAT PËR GJYQTARË DHE PROKURORË

Prishtinë, 8 Prill 2014 -  Është mbajtur takimi i përbashkët mes Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), për ta shqyrtuar vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me pagat për gjyqtarë dhe prokurorë, respektivisht vendimin mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë. Pas diskutimeve të anëtarëve të dy Këshillave, u morë vendim që Shkëlzen Ma…

Lexo më shumë...

KONFERENCË E PËRBASHKËT PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTIT TIK/SMIL

Prishtinë - 7 prill 2014, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dheKëshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), kanë mbajtur konferencën e përbashkët për Projektin e TIK-ut -  SMIL. Të pranishëm në këtë konferencë ishin, Kryeprokurori i Shtetit z. Ismet Kabashi, Kryesuesi i KGJK-së z. Enver Peci, kryeprokurorët e prokurorive Themelore, të gjithë kryetarët e gjykatave, Ambasadori i Qeverisë Norvegjeze në Prishtinë si dhe tjerë të ftuar. …

Lexo më shumë...

U MIRATUA RREGULLORJA PËR EMËRIMIN E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

Prishtinë, 21 Mars 2014  - Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetekatërt i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi Këshilli Prokurorial i Kosovës në bazë të nenit 109 dhe 110 të Kushtetutës së Kosovës, Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit, ka shqyrtuar dhe miratuar Rregul…

Lexo më shumë...

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 20 Mars 2014  - Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetetretë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në takimin e mbajtur të Këshillit Prokurorial janë shqyrtuar dhe aprovuar raportet mbi punën e Prokurorive Themelore të Gjilanit dhe të Prizrenit, për vitin 2013–të. Raporti i punës  një vjeçare të prokurorive u vlerësua l…

Lexo më shumë...

MBAHET TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 25 shkurt 2014 –  Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetedytë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë këtij takimi u shqyrtua  dhe u miratua raporti i punës për vitin 2013, i Prokurorive Themelore në Prishtinë, Ferizaj, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, si dhe i Prokurorisë së Apelit dhe Prokurorisë Speciale të Republikës s&e…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KPK-së

Prishtinë, 24 janar 2014 – U mbajt takimi i gjashtëdhjetenjë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në këtë takim u diskutua për caktimin e procedurave dhe kritereve për zgjedhjen e Kryeprokurorit të Shtetit. Lidhur me këtë çështje u vendos që të themelohet një grup punues me ekspertë nga Zyra e Bashkimit …

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS I ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

27 Dhjetor 2013 Prishtinë – U mbajt takimi i gjashtëdhjetë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Gjatë mbledhjes  së Këshillit Prokurorial të Kosovës, u bë shqyrtimi dhe aprovimi i Rregullores për themelimin dhe funksionalizimin e Koordinatorit Kombëtarë me qëllim të rritjes së efikasitetit në ndjekjen e kryesve të v…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I PESËDHJETETETË I ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

1 Nëntor 2013 Prishtinë – U mbajt takimi i pesëdhjetetetë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit, z. Ismet Kabashi. Në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Raporti i Progresit për vitin 2013, ka qenë një ndër pikat të cilat është diskutuar në mes të anëtarëve të Këshillit. Pas diskutimit të kësaj pike, an&eu…

Lexo më shumë...

U MBAJT TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 4 tetor 2013 - Sot u mbajt takimi i pesëdhjetegjashtë i anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në këtë takim u bë shqyrtimi i performancës së 27 prokurorëve, të cilëve iu skadon mandati fillestar më 22 tetor 2013. Pas shqyrtimit të vlerësimeve të punës së prokurorëve dhe dokumentacionit tjetër përkat…

Lexo më shumë...

U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES KPK-SË, KGJK-SË, KQZ-SË, PK-SË DHE PZAP-SË LIDHUR ME ZGJEDHJET 2013

Prishtinë, 18 shtator 2013 – Sot u nënshkrua memorandum bashkëpunimi në mes Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Komisionit Qendror Zgjedhorë, Policisë së Kosovës dhe Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi është ngritja e bashkëpunimit dhe koordinimit në mes të institucioneve të lartpërmendura, për ndërmarrjen e aktiviteteve të lu…

Lexo më shumë...

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, 6 shtator 2013 – Sot u mbajt takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga  kryetari i Këshillit  njëherësh kryeprokurori i Shtetit, z. Ismet Kabashi.  Në këtë takim Këshilli shqyrtoi dhe aprovoi  Rregulloren për Rekrutimin, Emërimin dhe Riemërimin e prokurorëve.  Në pajtim me ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ligjin për Prokurorin e Shtetit dhe rregulloren e lartpërmendu…

Lexo më shumë...

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë 4 shtator 2013 – Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) z. Enver Peci nënshkroi marrëveshje mirëkuptimi në mes të  Qeverisë së Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ambasadës së Norvegjisë në lidhje me financimin dhe zbatimin e projektit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) për gjykatat dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës. Përmes nënshkrimi…

Lexo më shumë...

U MBAJ TAKIMI I RADHËS SËANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 29 gusht 2013 - Me iniciativë të Kryetarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës njëherësh Kryeprokurorit të Shtetit, z. Ismet Kabashi, është mbajtur takim me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Enver Peci, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, z. Shpend Maxhuni, përfaqësuesin e Komisionit Qendror Zgjedhor, z. Haki Krasniqi,  përfaqësuesin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, z. Mul Desk…

Lexo më shumë...

U MBAJ TAKIMI I RADHËS SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 13 gusht 2013 – Sot u mbajt takim i radhës së anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe njëherësh kryetari i Këshillit,  z. Ismet Kabashi. Në këtë takim u bë shqyrtimi i performancës së prokurorëve: Arben Kadriu, nga Departamenti për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore në Gjilan dhe Agron Matjani nga Departamenti për Krime të Rënda në Prokuror…

Lexo më shumë...