169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Njoftim per mbajtjen e TESTIT ME SHKRIM
Lista e kandidatëve që nuk kaluan Testin Kualifikues
Lista e kandidatëve që kaluan Testin Kualifikues për prokurorë
Lista finale për Testin Kualifikues
Njoftim për listën e kandidatëve për Prokuror të Shtetit dhe mbajtjen e Testit Kualifikues
Shpallje e brendshme për dy (2) pozita në Prokurorinë e Apelit
Shpallje e brendshme për tre (3) prokurorë në Prokurorinë Speciale të Kosovës
Konkurs publik për rekrutimin e dhjetë (10) prokurorëve të shtetit