1933 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Priština, 25 juni 2018 – Lideri tužilačkog i sudskog sistema  Kosova, predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj i predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova, Nehat Idrizi, dočekali su na jednom sastanku delegaciju iz Norveške u čijem sastavu su bili, Arild Momberg Sande, Sven Mairus Urke dhe Stein-Ivar Lothe koji su predstavljali Ministarstvo Spoljnih Poslova Norveške, koja je donator Projekta Informativnog Sistema Upravljanja Predmeta (SMIL).

Lideri sudskog i tužilačkog saveta su upoznali delegaciju Norveške sa napretkom realizacije glavnih aktivnosti projekta.

Predsedavajuči TSK-a, Isufaj, tokom ovog susreta rekao je da je TSK pripremio plan delovanja za sprovođenje Sistema Elektronskog Upravljanja Predmeta (SMIL), što ima za cilj preduzimanje mera i pojašnjenje procesa za sve odgovorne službenike tužilačkog sistema.

On je dodao da su podigli kapacitete u Departmanu IT za 6 pozicija, dok je naveo da su posvećeni u pripremi nacrt predloga naredne faze projekta, odredivši obaveze koje treba preuzeti i koje će uticati na održivost SMIL-a.