1925 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Priština, 22 jun 2018 – Komisija za Upravljanje Tužilaštvima održala je redni sastanak. U ovom sastanku analizirani su nalazi u osnovna tužilaštva u Peć, Gnjilane, Đakovici, i Uroševcu i određen je kalendar poseta u ostalim tužilaštvima.   

Takođe, Komisija je analizirala početak procesa u sprovođenju sistema za elektronsko upravljanje predmeta (SMIL) i odredili su jedan akcioni plan za korake koje treba preduzeti u ovom procesu uključujući vremenske rokove i odgovornosti za njihovo realizovanje, kao i određena je forma i dinamika monitorisanja ovog procesa.