1751 - Single_lajmi | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Priština, 13 mart 2018 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), održala je redni sastanak.

Tokom ovog sastanka razgovaralo se o srednjoročnom okviru 2019-2021 rashoda, gde su predstavljeno i diskutovano o tri cilja sa tri aktivnostima za ovaj vremenski period.

Takođe, članovi komisije su diskutovali i o budžetu tužilačkog sistema Kosova za tri godine, 2019-2021.

Na ovom sastanku, kojim upravljao predsedavajući Komisije, ujedno i član TSK-a, Zejnullah Gashi, osim članovima komisije učestvovali su i Direktor Sekretarijata i Departman za Budžet, Finansije i Opšte Usluge.