Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Është mbajtur takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 12 dhjetor 2018 - Është mbajtur sot takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative në të cilin pjesëmarrës ishin anëtarët e Komisionit, kryesuesi i Komisionit Disiplinor, kryeprokurorët e Prokurorive Themelore të Gjilanit dhe Prizrenit, përfaqësues…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vizitë studimore në Gjermani

Prishtinë, 7 dhjetor 2018 – Në kuadër të shkëmbimit të përvojave në fushën e komunikimit me publikun, mes sistemit Prokurorial të Kosovës dhe sistemit prokurorial të Gjermanisë, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Jetish Maloku, i cili është i …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Dialogu Strategjik i nivelit të lartë lidhur me tregtinë e paligjshme në Evropën Juglindore

Prishtinë, 6 dhjetor 2018 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj dhe Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, kanë marrë pjesë në konferencën me temë ‘’Dialogu Strategjik lidhur me tregtinë e paligjshme…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

KPK-ja organizon punëtori për finalizimin e Planit strategjik për vitet 2019-2021

Prishtinë, 30 nëntor 2018 - Këshilli Prokurorial i Kosovës ka organizuar një punëtori treditore për finalizimin e Planit strategjik dhe Planit të veprimit për vitet 2019-2021, në të cilën janë duke marrë pjesë Kryesuesi i KPK-së, z.Blerim Isufaj, anëtarë t&eum…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Këshilli Prokurorial i Kosovës mban takimin e 158-të me radhë

Prishtinë, 27 nëntor 2018 – Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur takimin e 158-të me radhë, të cilin e ka udhëhequr Kryesuesi i tij, z. Blerim Isufaj, me ç’rast janë shqyrtuar dhe miratuar një mori pikash të parapara në rendin e ditës së sotme.  Krye…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Punëtori prezantuese për të arriturat dhe sfidat në vënien në zbatim të SMIL-it

Prishtinë, 24 nëntor 2018 – Në kuadër të Projektit TIK-SMIL është organizuar një punëtori prezantuese në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, punëtori kjo, në të cilën kanë marrë pjesë Drejtori i SKPK-së, z…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

“Internews Kosova” organizon seminar trajnues për kryeprokurorë, prokurorë dhe zyrtarë komunikimi

Prishtinë, 25 nëntor 2018 – “Internews Kosova” ka organizuar seminar trajnues treditor për marrëdhënie me publikun në Bogë të Pejës, seminar ky, i cili u realizua në kuadër të zbatimit të Projektit SAEK2, në të cilin morën pjesë kryeprokurorë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i udhëheqësve të sistemit prokurorial me ekspertët e Projektit të Binjakëzimi të BE-së

Prishtinë, 21 nëntor - Kryesuesi i Këshillit Prokuriorial, z. Blerim Isufaj, kryesuesit e komisioneve të KPK-së dhe Drejtori i SKPK-së, z. Lavdim Krasniqi, kanë mbajtur një takim me ekspertët e Projektit të Binjakëzimit të BE-së, me ç’rast janë diskutuar rekomandimet…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Takimi i fundit i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Prishtinë, 21 nëntor 2018 – Shefja e Misionit të EULEX-it, Alexandra Papadopoulou, sot në mjediset e EULEX-it ishte nikoqire e takimit të fundit të Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit (BPSL). Në këtë takim të pranishëm ishin edhe Ministri i D…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Komunikatë e përbashkët e KPK-së, KGJK-së dhe Ambasadës së Norvegjisë në Prishtinë

Prishtinë, 21 nëntor 2018 - Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial dhe Ambasada e Norvegjisë kanë organizuar ceremoninë e përbashkët të përurimit të vënies në zbatim të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) në gjykatat dhe prokuro…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017