Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Vazhdon puna në hartimin e rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 6 dhjetor 2019 - Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Zejnullah Gashi dhe grupi punues për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve kanë mbajtur takim pune lidhur me finalizimin e rregullores s&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vlerësohet puna e Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës

Prishtinë, 4 dhjetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka pritur në takim Kryesuesen e Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës, gjyqtaren Hidajete Gashi dhe Zëvendëskryesuesen e këtij forumi, Zëvendëskryeprokuroren e Shtet…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Prokuroritë trajtojnë me prioritet lëndët e dhunës në familje

Prishtinë, 4 dhjetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në prezantimin e punës njëvjeçare të bazës së të dhënave për evidentimin e rasteve të dhunës në familje, e cila është organizuar…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbretëria e Bashkuar e gatshme për të mbështetur Kosovën në luftë kundër pastrimit të parasë

Prishtinë, 3 dhjetor 2019 – Ka filluar punëtoria dy ditore e organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe e mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë me temë: “Pastrimi i parave/konfiskimi i pasurisë”. …

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Reagimi me kohë dhe luftimi i lajmeve të pasakta, në fokus të trajnimit të kryeprokurorëve, prokurorëve dhe zyrtarëve për komunikim publik

Pejë, 30 nëntor 2019 – Reagimi me kohë dhe luftimi i lajmeve të pasakta, si dhe përforcimi i rolit të përgjithshëm Prokurorisë së Shtetit në marrëdhëniet me publikun, ishin në fokus të trajnimit dyditor, i cili bashkoi kryeprokurorë, prokurorë, zyrt…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Projekti TIK-SMIL do të ndikojë në ngritjen e performancës, efikasitetit, shpejtësisë dhe transparencës në sistemin prokurorial

Prishtinë, 27 nëntor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka pritur në takim Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë, Jens Erik Grøndahl. Qëllimi i takimit ishte koordinimi i aktiviteteve të përbashkëta dhe mundësia e ngritjes s&e…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vlerësohet bashkëpunimi KPK – IKD

Prishtinë, 26 nëntor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Zëvëndëskryesuesin Arben Ismajli kanë pritur në takim përfaqësuesit e Organizatës Joqeveritare “Instituti i Kosovës për Drejtësi - IKD”, Ehat Mift…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Miratohet Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2019

Prishtinë, 25 nëntor 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, kanë marrë pj…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi i KPK-së, Hyseni, merr pjesë në takimin e dytë rajonal të koordinimit kundër trafikimit të armëve

Tiranë, 21 nëntor 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në Takimin e Dytë të Koordinimit Rajonal në Tiranë për zbatimin e Udhërrëfyesit për një zgjidhje të qëndrueshme për mbajtjen e paligjshme, keqpër…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Avancimi i komunikimit, temë e diskutimit të Grupit punues për zhvillim institucional

Prishtinë, 21 nëntor 2019 – Gjetja dhe krijimi i një kornize të përbashkët veprimi për avancimin dhe fuqizimin e shërbimeve të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm ishte në fokus të takimit të radhës të përfaqësuesve të KPK-së me p…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017