Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Diskutohet zbatimi i SMIL-it në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës

Prishtinë, 13 gusht 2019 – Në kuadër të ofrimit të mbështetjes administrative për zbatimin sa më efektiv dhe efikas të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL), Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdi…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Organizohet takim koordinues për unifikimin e raporteve statistikore të SMIL-it

Prishtinë, 8 Gusht 2019 – Drejtori i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (SKPK), Lavdim Krasniqi, në bashkëpunim me Drejtorin e Njësitit për Shqyrtimin e Performansës së Prokurorive (NJSHPP), Valon Jupa, ka organizuar një takim koordinues për prezantimin e unifikua…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

KPK ka miratuar rregulloren për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 1 gusht 2019 - Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 170-të me radhë, në të cilin ka shqyrtuar dhe miratuar një sërë çështjesh të rëndësishme. Rrjedhimisht, pas një debati të gjatë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Prezantohet Raporti i Projektit SMIL për periudhën janar-qershor 2019

Prishtinë, 30 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në takimin e Bordit Drejtues të Projektit të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL), në të cilin morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Gjyqëso…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Shqyrtohet Raporti financiar për periudhën janar-qershor 2019

Prishtinë, 30 korrik 2019 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të komisionit, ka marrë pjesë edh…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Propozohet për miratim Rregullorja për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 25 korrik 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës në të cilin është diskutuar për draftin e Rregullores për emërimin e Kryeprokurorit t&eu…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 24 korrik 2019 - Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur me administratorë të prokurorive takim përmes videokonferencës. Në këtë takim kanë marrë pjesë udhëheqës të departame…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi Hyseni po qëndron për vizitë studimore në Austri

Vienë/Austri, 24 korrik 2019 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, është duke qëndruar në një vizitë studimore në Vienë të Austrisë, ku janë duke u trajtuar temat e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Gja…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Shoqëria civile vlerëson transparencën e KPK-së në procesin e hartimit të Rregullores për emërimin e kryeprokurorëve

Prishtinë, 18 korrik 2019 - Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka mbajtur dëgjim publik me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave, lidhur me draftin e Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve t&…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi i KPK-së dhe Kryeprokurori i Shtetit vizituan Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Prishtinë, 17 korrik 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër Lumezi, kanë zhvilluar një vizitë pune në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, me ç’rast kanë takuar u.d Kryeprokurorin e Pr…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017