Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative

Prishtinë, 21 janar 2020 – Komisioni për Çështje Normative, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka diskutuar draftin e Rregullores për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe listën me emërtimet e dokumenteve, lëndëve,  regji…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Prezantohen zhvillimet në administratën e sistemit prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 17 janar 2020 – Në kuadër të Konferencës vjetore të prokurorëve, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka folur para të pranishmëve për administratën e sistemit prokurorial. Drejtori Kra…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Kryesuesi Hyseni: Kemi aplikuar standarde të larta në rekrutimin, vlerësimin, disiplinimin dhe trajnimin e prokurorëve

Prishtinë, 17 janar 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në Konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit. Në hapje të kësaj konference, në emër të KPK-së, Kryesuesi Hyseni ka mbajtur një fjalë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

KPK dhe KGJK diskutojnë prioritetet e përbashkëta për vitin 2020

Prishtinë, 16 janar 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokuroril të Kosovës, Bahri Hyseni, ka zhvilluar një takim pune me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, takim ky, në të cilin morën pjesë edhe drejtorët e përgjithshëm t&eum…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

U mbajt takimi i radhës i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL

Prishtinë, 16 janar 2020 - Në ambientet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) është mbajtur takimi i tridhjetenjë me radhë i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL, ku të pranishëm në takim ishin Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryesuesi…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takim i njësive organizative për fuqizimin e promovimit të aktiviteteve

Prishtinë, 15 janar 2020 – Njësitë organizative të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (SKPK) dhe Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive kanë mbajtur një takim të përbashkët koordinues, në fokus të të cilit ishte ko…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Prezantohen aktivitetet e realizuar të Grupit punues për zhvillim institucional

Prishtinë, 15 janar 2020 – Ecuria e realizimit të objektivave të parapara me fokus në aktivitetet e realizuara për implementimin e objektivit të fuqizimit të komunikimit të brendshëm dhe jashtëm ishte përmbajtja e takimit të tretë të mbajtur në mes të përfaq&…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimim i 176-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 14 janar 2020 – Fuqizimi i kornizës ligjore dhe integritetit, transparenca dhe llogaridhënia sistematike, avancimi i sistemit për vlerësimin e performances së prokurorëve, ishin vetëm disa nga shtyllat kryesore që përmban Plani i punës së Këshillit Prokurorial të…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Reagim i Këshillit Prokurorial dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit ndaj kërcënimeve të bëra ndaj prokurores speciale, Drita Hajdari

Prishtinë, 11 janar 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dënojnë fuqishëm kërcënimin me likuidim fizik dhe kërcënimet e tjera të bëra gjatë ditës së sotme ndaj prokurores speciale, Drita Hajdari. Këto kërcënime…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Diskutohet Udhëzuesi për menaxhimin e sigurisë së objekteve të sistemit prokurorial

Prishtinë, 10 janar 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e parë për vitin 2020, me ç’rast është diskutuar për Udhëzuesin për sigurimin, ruajtjen, qasjen d…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017