Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Vendim - Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit

Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bazë të nenit 7 të Ligjit Nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës si dhe në zbatim të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus C…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Punëtori për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 12 mars 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka organizuar punëtori për hartimin e Rregullores për Vlerësimin e Performancës së prokurorëve, ku po marrin pjesë anëtarët e KPK-së, anëtarët e grupit punues për harti…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

RFSSL pajtohet për hapat e mëtutjeshëm për finalizimin e procesit të Rishikimit Funksional

Prishtinë, 11 mars 2020 – Është mbajtur takimi i Komitetit Drejtues të procesit të Rishikimit Funksional për Sektorin e Sundimit të Ligjit (RFSSL). RFSSL është nismë reformuese e Ministrisë së Drejtësisë, në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Kosov…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

KPK dhe KGJK nënshkruajnë marrëveshje për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike

Prishtinë, 9 mars 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike dhe për mirëmbajtjen dhe avancimin e përbas…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Takim i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 06 mars 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Radica Milic, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i raportit të detajuar të Njësitit për Shqyrtimin e Perfo…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Prezantohet Draftrregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 5 mars 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka organizuar prezantimin e Draftrregullores për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së para përfaqësuesve të Ambasadës Ameri…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vetingu në Kosovë, temë e tryezës së diskutimit

Prishtinë, 28 shkurt 2020 – Si të implementohet një proces në mënyrë që të sigurohet pavarësi e plotë e sistemit të drejtësisë, ishte tema e tryezës së sotme të diskutimit, e organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, me ç’rast ë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet trajnim për protokoll

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Zyrtarë të Sekretariatit dhe Njësitit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe zyrtarë të prokurorive të vendit kanë marrë pjesë në një trajnim dyditor për protokoll dhe etiketë, të organizuar nga Akademia e Drejtësis…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

U mbajt takimi i parë i Grupit të Mentorimit

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Është mbajtur takimi i parë i Grupit punues për Programin e mentorimit, program ky, që vepron në kuadër të Projektit “Forcimi i sistemit të drejtësisë”, i cili financohet nga Ambasada Britanike në Prishtinë. Gjatë këtij tak…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Prishtinë, 27 shkurt 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, prokurorja Radica Miliq, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i konceptit të dokumentit për vlerësimin e procese…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017