Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Mbahet punëtori për organizimin e administratës së sistemit prokurorial

Prishtinë, 13 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në kuadër të fuqizimit dhe avancimit të administratës së sistemit prokurorial, i cili është përcaktuar edhe me Planin Strategjik 2019-2021 të KPK-së, ka organizuar një punëtori treditore për or…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Diskutohen përcaktimet e politikave të rishikimit të sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 12 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi dhe Drejtorin e Njësitit për Vlerësimin e Përformansës së…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 11 qershor 2019- Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës, në të cilën morën pjesë edhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Pe…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Vazhdon hartimi i Rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive

Prishtinë, 10 qershor 2019 - Kryesuesi i Komisionit për Çështje Normative, prokurori Zejnullah Gashi dhe udhëheqësi i Zyrës Ligjore në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Valdrin Krasniqi, janë takuar me përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosov&e…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

12 prokurorë të sapoemëruar filluan trajnimin fillestar në Akademinë e Drejtësisë

Prishtinë, 10 qershor 2019, Akademia e Drejtësisë, zyrtarisht ka filluar Programin e Trajnimit Fillestar (PTF), për prokurorët e sapoemëruar, duke realizuar takimin e parë me ta. Në këtë takim, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Bahri Hyseni, shprehu mbështetjen e&…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Zbatimi i projektit britanik, temë diskutimi mes përfaqësuesve të administratës së sistemit prokurorial dhe ekspertëve britanik

Prishtinë, 10 qershor 2019 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, së bashku me Drejtorin e Njësitit për Vlerësimin e Përformansës së Prokurorive, Valon Jupa, ka pritur në takim tre ekspertët e projektit brit…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Takim koordinues i Kryesuesit Hyseni me administratën e KPK-së

Prishtinë, 10 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni, së bashku me kryesuesit e komisioneve të përhershme të KPK-së, ka mbajtur një takim të përbashkët me Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit, Drejtorin e Njësitit…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Lansohet platforma online “E drejta jem”

Prishtinë, 7 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka marrë pjesë në lansimin e platformës “E drejta jem” për raportim online, e cila është organizuar nga OJQ “Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut”, në të cilën mo…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Mbahet takimi i 168-të KPK- së

Prishtinë, 7 qershor 2019 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 168-të me radhë, me ç’rast ka vendosur për një sërë pikash të rendit të ditës. Që në fillim të takimit, Kryesuesi i Komisionit p&…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017

Përurohet Dhoma për intervistimin e të miturve në Prokurorinë Themelore të Prishtinës

Prishtinë, 5 qershor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Imer Beka dhe përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë, të kryesuar nga Tracy Whittington, drejtoreshë e Zyrës Ndë…

Lexo më shumë
13 Prill, 2017